Skip to Content

Kinder- en partneralimentatie Nederland; hoogte bedragen berekenen en hoe lang verplicht?

Kinder- en partneralimentatie Nederland; hoogte bedragen berekenen en hoe lang verplicht?

Wanneer jij en je partner besluiten om uit elkaar te gaan, komt daar helaas vaak veel bij kijken. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Afspraken over jullie kind(eren) moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een onderdeel daarvan is kinderalimentatie: hiervan worden de kosten voor het kind betaald.

Het is niet zo dat standaard de vader alimentatie moet betalen; het gaat erom bij wie de kinderen wonen en wie het minste inkomen heeft.

Als de kinderen bij de moeder wonen en zij heeft minder inkomen dan haar ex, betaalt de vader kinderalimentatie; maar als de kinderen bij hun vader wonen, zal de moeder waarschijnlijk kinderalimentatie moeten betalen als zij meer verdient dan haar ex-partner. Of er kinderalimentatie betaald moet worden, hangt ook af van de draagkracht van de ex-partner.

Kinderalimentatie

Om recht te hebben op kinderalimentatie moet je dus minder inkomen hebben dan je ex-partner. Maar ook moet de ex-partner juridisch ouder zijn van jullie kind.

Dat houdt in dat jullie kind is geboren tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap, de ex-partner heeft jullie kind erkend, of de rechter heeft het ouderschap van de ex-partner vastgesteld of de ex-partner heeft jullie kind geadopteerd.

Je kunt samen met je ex-partner een bedrag afspreken dat maandelijks betaald moet worden als kinderalimentatie. Dit kan dus gewoon in overleg met elkaar, maar ook met hulp van een mediator, advocaat of notaris.

Het moet om een maandelijks bedrag gaan, er mag dus niet eenmalig een bedrag betaald worden. Ook kan de kinderalimentatie niet worden afgekocht.

Kinderalimentatie van 18 tot 21 jaar

In principe moet er kinderalimentatie betaald worden voor kinderen tot 21 jaar. De meestverdienende ex-partner zal de kinderalimentatie aan de andere ex-partner betalen totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; daarna wordt het direct aan het kind zelf betaald.

Op de leeftijd van 18 jaar wordt namelijk van kinderen verwacht dat ze financieel verantwoordelijk zijn. Maar omdat ze waarschijnlijk op die leeftijd nog niet alle kosten voor het levensonderhoud zelf kunnen betalen, vindt er een bijdrage plaats van de ouders.

Op 21-jarige leeftijd hebben de ouders geen onderhoudsplicht meer en stopt ook de kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, zijn de partners onderhoudsplichtig. Jullie moeten dus voor elkaar zorgen, ook financieel. Ook na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, blijft deze onderhoudsplicht bestaan.

In de praktijk betekent dit dat er partneralimentatie betaald moet worden door de ex-partner die het meeste inkomen heeft.

Partneralimentatie wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, dat ingediend moet worden bij de rechtbank. Als er onenigheid is over (de hoogte van) de partneralimentatie, kan de rechter de duur en de hoogte van de partneralimentatie vaststellen.

Meer informatie over de hoogte vind je hier.

Hoe lang moet er partneralimentatie betaald worden?

Per 1 januari 2020 is de regel dat je recht hebt op partneralimentatie voor de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Ben je bijvoorbeeld acht jaar getrouwd geweest, dan heeft de minstverdienende ex-partner recht op vier jaar partneralimentatie.

Ook bij partneralimentatie geldt dus dat niet altijd de man hoeft te betalen; het gaat er om wie het meeste inkomen heeft. Hij of zij moet dan partneralimentatie betalen aan de ex-partner die minder inkomen heeft.

Maar er gelden nog extra regels als jullie samen kinderen hebben, en rondom de AOW-gerechtigde leeftijd:

Wanneer jullie samen kinderen hebben, moet er partneralimentatie betaald worden tot het jongste kind van jullie samen twaalf jaar is.

Gaan jullie uit elkaar wanneer het jongste kind bijvoorbeeld twee jaar oud is? Dan moet er nog tien jaar partneralimentatie worden betaald, ook al waren jullie misschien maar drie jaar getrouwd.

Er moet partneralimentatie worden betaald tot de AOW-gerechtigde leeftijd wanneer jullie meer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hadden, én je bereikt binnen nu en tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd.

Gaan jullie bijvoorbeeld uit elkaar na een huwelijk van twintig jaar en de minstverdienende ex-partner is zestig jaar, dan moet er nog zeven jaar partneralimentatie worden betaald.

Er moet tien jaar partneralimentatie worden betaald wanneer jullie meer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hadden, maar u bent meer dan tien jaar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd én geboren op of voor 1 januari 1970.

Is de echtscheiding ingediend vóór 1 januari 2020? Dan gelden nog de oude regels:

  • Er is recht op maximaal twaalf jaar partneralimentatie als het huwelijk of geregistreerd partnerschap meer dan vijf jaar heeft geduurd.
  • Er is recht op maximaal twaalf jaar partneralimentatie als jullie samen kinderen hebben.
  • Indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder lang duurde dan vijf jaar en jullie samen geen kinderen hebben, dan duurt de partneralimentatie even lang als het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Jullie kunnen echter ook in onderling overleg een kortere of langere periode afspreken waarin partneralimentatie moet worden betaald, of er kan voor worden gekozen dat er helemaal geen partneralimentatie zal worden betaald.
  • Bij partneralimentatie is het wel mogelijk dat deze wordt afgekocht. Dit heeft echter wel financiële consequenties qua belasting.

Aftrekbaar belasting

Partneralimentatie wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen. Dat betekent dus dat er inkomstenbelasting en premies voor sociale verzekeringen betaald moeten worden over de partneralimentatie die je ontvangt. Als jij degene bent die de partneralimentatie moet betalen, dan is dit aftrekbaar van de inkomstenbelasting en betaal je minder belasting.

Kinderalimentatie hoeft niet te worden opgegeven als inkomen bij de Belastingdienst. Het is ook niet meer fiscaal aftrekbaar voor degene die de kinderalimentatie moet betalen.

Bijstand

Krijg je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering nadat de relatie is beëindigd? Dan wordt ontvangen alimentatie wel ingehouden van de bijstandsuitkering. Ook controleert de Sociale Dienst of het bedrag aan alimentatie wel hoog genoeg is, en of je überhaupt alimentatie van je ex-partner vraagt als je daar recht op hebt.

Als je samen met je ex-partner hebt afgesproken dat er geen partneralimentatie zal worden betaald, maar daarna wel een beroep doet op een bijstandsuitkering, dan zal de Sociale Dienst toetsen of er wel recht is op partneralimentatie en of de ex-partner draagkracht hiervoor heeft.

Als dat het geval is, kan de Sociale Dienst een bijdrage vragen aan je ex-partner voor de bijstand die jij krijgt.

Indexering

Elk jaar worden op 1 januari de kinder- en partneralimentatie verhoogd met het indexeringspercentage. Elk jaar wordt het bedrag dus iets hoger. Dit is wettelijk bepaald en moet dus ook als je dit niet in het ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant hebt afgesproken.

Jisca