Skip to Content

Wel of niet kinderen betalen voor klusjes, bovenop het zakgeld

Wel of niet kinderen betalen voor klusjes, bovenop het zakgeld

Kinderen en huishoudelijke klusjes: een eeuwige discussie in veel gezinnen. Want welke taken moeten er gedaan worden, en staat daar wat tegenover. Naast het standaard wekelijkse zakgeld.

In deze discussie, gebaseerd op verschillende meningen van ouders, kijken we naar de voor- en nadelen van het betalen van kinderen voor klusjes, inclusief voorbeelden van welke klusjes wel en niet in aanmerking zouden kunnen komen.

Betalen voor klusjes; wel of niet

De meningen over het betalen van kinderen voor klusjes in huis variëren sterk. Sommige ouders zijn stellig tegen, terwijl anderen het als een mogelijkheid zien om kinderen verantwoordelijkheid en financiële vaardigheden bij te brengen.

Argumenten tegen betalen voor klusjes:

 1. Normen en waarden: Veel ouders benadrukken het belang van normen en waarden. Ze geloven dat kinderen verantwoordelijkheden in het huishouden moeten delen omdat ze deel uitmaken van het gezin.
 2. Leerzame ervaring: Voorstanders van onbetaalde klusjes zien het als een kans om kinderen te leren dat sommige verantwoordelijkheden gewoon bij het opgroeien horen.
 3. Een opgeruimd huis: Sommige ouders, beschouwen het helpen in huis als een manier om bij te dragen aan een opgeruimde en schone leefomgeving waar iedereen van profiteert.

Argumenten voor betalen voor klusjes:

 1. Financiële educatie: Anderen beschouwen het als een kans om kinderen financiële educatie te bieden. Het betalen voor klusjes kan hen helpen om te leren omgaan met geld.
 2. Beloning voor extra inspanning: Sommige ouders zijn bereid hun kinderen te belonen voor extra inspanning, zoals het wassen van de auto of tuinonderhoud.
 3. Win-win situatie: Voor ouders is het betalen voor klusjes soms een win-win situatie. Het kind krijgt extra zakgeld terwijl het gezin profiteert van het uitgevoerde werk.

Voorbeelden van klusjes en beloningen

Als we kijken naar de voorbeelden die ouders hebben gegeven, zijn er enkele klusjes die vaak als geschikt worden beschouwd om kinderen voor te betalen:

 1. Tuinonderhoud: Het onderhouden van de tuin, zoals onkruid verwijderen, wordt vaak genoemd als een klusje waarvoor kinderen beloond kunnen worden.
 2. Auto wassen: Het wassen van de auto is een klus die tijdrovend kan zijn, en ouders zijn vaak bereid hun kinderen hiervoor te betalen.
 3. Incidentele klussen: Grote klussen die niet regelmatig voorkomen, zoals het verwijderen van de heg, kunnen ook als kans worden gezien om extra geld te verdienen.
 4. Dieren verzorgen: Het uitlaten van huisdieren kan ook als een taak worden beschouwd waarvoor kinderen beloond kunnen worden.

Aan de andere kant zijn er klusjes die ouders meestal niet beschouwen als betaalde taken:

 1. Alledaagse huishoudelijke klusjes: Klusjes zoals stofzuigen, de afwas doen of de kliko aan de straat zetten worden vaak gezien als deel van de verantwoordelijkheden binnen het gezin en worden meestal niet betaald.
 2. Persoonlijke verantwoordelijkheid: Het opruimen van de eigen kamer of het bijhouden van schoolwerk wordt doorgaans niet beloond, omdat dit wordt gezien als een persoonlijke verantwoordelijkheid van het kind.

Het betalen van kinderen voor klusjes bovenop hun zakgeld is een onderwerp dat verdeelde meningen oproept onder ouders. Het hangt vaak af van de waarden en opvoedingsstijl van het gezin. Sommige ouders zien het als een kans om financiële educatie en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen, terwijl anderen benadrukken dat bepaalde taken gewoon bij het gezinsleven horen. Uiteindelijk is er geen ‘juist’ of ‘fout’ antwoord, maar is het belangrijk dat ouders de aanpak kiezen die het beste past bij hun eigen gezinssituatie en waarden.

Linda van Aken