Skip to Content

Geld schenken aan kinderen; welk bedrag belastingvrij, waar rekening mee houden en met welk doel?

Geld schenken aan kinderen; welk bedrag belastingvrij, waar rekening mee houden en met welk doel?

Op elke ouder rust er een zware plicht voor de zorg van hun kinderen en verdwijnt het behulpzaam gevoel natuurlijk nooit uit het leven. Financieel schiet het bij hun meestal wel tekort en kunnen ze een helpende hand dus wel goed gebruiken.

Om er in te komen zal er overwogen moeten worden om geld aan de kinderen te schenken. Of wordt het toch lenen? Er zijn wat afwegingen die genomen moeten worden om het maximale te halen uit de geste naar hun toe en biedt de wet ook mogelijkheden die benut kunnen worden.

Wordt het geld lenen of schenken?

Het besluit om geld te lenen of te schenken aan je kind heeft niet alleen een emotionele achtergrond, maar ook een puur zakelijke.

Geld lenen aan de kinderen vindt vaak ter goeder trouw plaats waarbij er niets op papier wordt vastgelegd. Het gaat om mondelinge afspraken die er gemaakt worden over de terugbetaling, maar kan het allemaal natuurlijk ook via een notaris gaan.

Het laatste is aangeraden wanneer het om grote bedragen gaat. Dat is niet alleen om de terugbetaling te garanderen, maar kan zo een leenovereenkomst ook overlegd worden wanneer het kind naar de Belastingdienst stapt voor een fiscale korting.

Op zo een manier blijft het vermogen van de ouders (kredietverstrekker) intact en kan het kind in aanmerking komen voor een rentekorting.

Schenking belastingvrij met de nodige voorwaarden

Er is bij de vaststelling van het belastingvrije schenkingsbedrag gekeken naar zaken die als basis worden beschouwd voor een stabiele toekomst van het kind.

Dat is ook de reden waarom er voor de studie en aankoop huis/aflossen hypotheekvrijstelling van de belasting mogelijk is, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. De leeftijd is daarbij bepalend en wordt die gesplitst in twee groepen: tussen de 18 en 40 jaar en daarboven.

Naast het bedrag dat elk jaar weer belastingvrij geschonken mag worden, is het mogelijk om te gaan voor een verhoogde vrijstelling. Die kan eenmalig aangevraagd worden en moet het gaan om een weloverwogen besluit.

Indien er bijvoorbeeld al een schenking aan het kind verleend is voor een studie, is het niet meer mogelijk om later weer een verhoogde vrijstelling aan te vragen. Naast de kinderen mag ook belastingvrij een schenking worden gedaan aan de kleinkinderen en zelfs andere personen die geen familie zijn.

Indien er wordt gesproken over een schenking gedaan door de ouders, geldt dat voor beide, ongeacht of ze gescheiden zijn of niet. Mocht er geschonken worden aan de partner van het kind, wordt het ook als samen beschouwd.

Er mag in dit geval wel afzonderlijk worden geschonken (kind en partner), maar mag het totaalbedrag niet hoger uitvallen dan de verhoogde vrijstelling. Op de website van de Belastingdienst vind je hier meer informatie over.

Waarom schenken; studie, aankoop huis

Anders dan bij lenen van het geld aan de kinderen, kan er ook gekozen worden voor een schenking. Ook daar kan er bij (kleine) bedragen voor gekozen worden om er geen papierwerk aan te verbinden.

De bedragen kunnen verschillen aan de hand van het doel van zo een schenking. Is het geld bijvoorbeeld bestemd om er een studie mee te financieren? Dan gelden er regels over de leeftijd van het kind en de te volgen studie.

Tot een leeftijd van 21 jaar zijn ouders wettelijk verplicht hun bijdrage te leveren voor het kind en geldt de leeftijd van 27 jaar wanneer het kind nog sturende is. De schenking mag op jaarbasis € 5.000 bedragen en is dat belastingvrij.

De kosten kunnen echter flink hoger liggen en wordt de ouders er de ruimte geboden om gebruik te maken van een eenmalige vrijstelling van € 24.000. Ook dit bedrag kan verruimd worden en wel naar € 50.000. Er geldt dan wel als voorwaarde dat het gaat om een studie die op jaarbasis € 20.000 kost.

Bij schenkingen die vallen onder het bovenstaande hoeft er geen belasting betaald te worden door het kind. De Belastingdienst heeft wel als voorwaarde gesteld dat het via de notaris gaat en die een overeenkomst opstelt waarin ook de voorwaarden zijn opgenomen.

Schenken kind boven 40 jaar

Het is niet alleen voor de studie of aankoop huis dat ouders het besluit nemen om geld te schenken aan hun kinderen. Een schenking is bijvoorbeeld welkom voor de reparatie van een voertuig, een kleine verbouwing of de aankoop van nieuw meubilair.

Het bedrag bedraagt voor 2021 € 6.604 en wordt het gewoonlijk elk jaar aangepast en door de Belastingdienst bekendgemaakt.

De schenkingsvoorwaarden zijn voor kinderen boven de 40 jaar flink aangescherpt en geldt er zo geen verhoogde schenkingsvrijstelling meer. Over elk bedrag dat boven de € 6.604 uitvalt, zal de schenkingsbelasting betaald moeten worden.

Naast de kinderen, kan de schenking ook gaan naar kleinkinderen of anderen (vrienden en familie). Voor hen geldt er een bedrag van € 3.244 op jaarbasis (2021) en kan er aan verschillende personen een schenking worden gedaan.

Opmerkelijk is wel de mogelijkheid om toch een groter bedrag te schenken aan het kind ouder dan 40 jaar: wanneer die gehuwd is met een partner jonger dan 40 jaar.

Zo kun je als ouder toch een bijdrage leveren middels een schenking die tot doel heeft om een woning aan te schaffen of een hypotheekschuld af te lossen. Het bedrag is gesteld op €102.010 en zijn er uiteraard voorwaarden aan verbonden.

Geld schenken aan kinderen is dus aan richtlijnen van de Belastingdienst verbonden en is het de ontvanger die de schenkingsbelasting moet betalen. Vrijstelling is mogelijk indien het gaat om studie of de aankoop van een woning of aflossen hypotheek. De maximum bedragen belastingvrij schenken worden gewoonlijk jaarlijks aangepast.

Om ervoor te zorgen dat de schenking daadwerkelijk aangewend wordt voor het bestemde doel, is het raadzaam om de overdracht te verrichten middels een overeenkomst met daarin opgenomen de specifieke voorwaarden. Dat dient ook ter bescherming van de ontvanger van de schenking.

In de voorwaarden kan er bijvoorbeeld worden opgenomen dat de schenking los staat van de boedelverdeling in het geval van een scheiding. Zo blijft de schenking volledig ter beschikking voor de begunstigde.

Redactie Mamaliefde