Skip to Content

Toeslagen en tegemoetkomingen; waar heb je recht op bij een kind?

Toeslagen en tegemoetkomingen; waar heb je recht op bij een kind?

Het leven met kinderen is duur (zonder kinderen overigens ook). Hoe fijn is het dan, dat je in Nederland vaak recht hebt op toeslagen en tegemoetkomingen vanuit de overheid?! Op deze manier houd je misschien zelfs wel een bedragje over per maand, wat je zou kunnen sparen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kost één kind gemiddeld 17% van je besteedbaar inkomen. Twee kinderen kosten gemiddeld 26% van het inkomen, drie kinderen 33% en vier kinderen zelfs 40%.

Dat klinkt best heftig toch? Ik vertel hieronder hoe het nou precies zit met toeslagen en tegemoetkomingen.

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijg je waarschijnlijk kinderbijslag.

Je ontvangt de kinderbijslag van de SVB.

Hoe vraag je kinderbijslag aan?

 • Indien je in Nederland woont en het kindje ook geboren is in Nederland, dan krijg je binnen 2 tot 4 weken na aangifte van de geboorte bericht van de SVB. Zodra je de brief ontvangen hebt, staat het formulier om kinderbijslag aan te vragen klaar in “Mijn SVB” (de digitale omgeving van de SVB, waarmee je kunt inloggen met een DigiD-code. Heb je binnen 4 weken na de aangifte nog geen bericht ontvangen, neem dan eventjes telefonisch contact op. Wordt er een tweede (of volgend) kind geboren, dan hoef je niets te doen. De SVB past automatisch de kinderbijslag aan.
 • Woon of werk je pas sinds kort in Nederland, dan kun je misschien kinderbijslag krijgen. Vraag dit aan met je DigiD in de digitale omgeving van de SBV.
 • Als je wel in Nederland woont, maar het kindje geboren is buiten Nederland, dan krijg je niet automatisch bericht van de SVB. Geef daarom via “Mijn SVB” door dat je kinderbijslag wilt aanvragen voor je kindje of neem contact op, zodat er een aanvraagformulier naar je toegezonden kan worden.
 • Woon je buiten Nederland en wil je in Nederland kinderbijslag aanvragen dan kan dat als je woont in een land dat lid is van de EU/EER (of in een ander land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Bedragen kinderbijslag

Hoeveel kinderbijslag je krijgt, hangt af van de leeftijd van het kind. Als het kind 6 jaar wordt, krijg je meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als het kind 12 jaar wordt. De SVB betaalt de kinderbijslag na afloop van het kwartaal.

Hieronder staan de bedragen* die gelden vanaf januari 2024.

0 t/m 5 jaar: € 279,49
6 t/m 11 jaar: € 339,38
12 t/m 17 jaar € 399,27

*Bedrag per kind

Wanneer eerste kinderbijslag?

De datum waarop je baby is geboren bepaalt wanneer je voor het eerst kinderbijslag ontvangt. Is je kind bijvoorbeeld eind juni geboren, krijg je niet al op 1 juli voor het eerst kinderbijslag maar pas drie maanden later op 1 oktober.

Hier kan je berekenen wanneer je voor het eerst kinderbijslag krijgt en tot wanneer op basis van de geboortedatum.

Dubbele kinderbijslag bij hoge kosten

Als het kind niet bij je woont omdat het bijvoorbeeld gehandicapt is, kun je hoge kosten hebben. Het is dan in sommige gevallen mogelijk om dubbele kinderbijslag te krijgen.

Meer informatie hierover lees je hier.

Checken en wijzigen

Let op: Verandert er iets in jouw situatie? Bijvoorbeeld in je inkomen of het aantal uren opvang dat je afneemt? Pas dan meteen jouw gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan via

Mijn toeslagen op belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag of via de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget is afhankelijk van je inkomen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten jij (en je eventuele partner) voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je hebt één of meer kinderen onder de 18 jaar
 • Je krijgt kinderbijslag
 • Je inkomen is niet te hoog. Vanaf een verzamelinkomen wordt het bedrag aan kindgebonden budget afgebouwd. Hoeveel je precies kan krijgen hangt af van je inkomen en het aantal kinderen dat je hebt.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Jullie gezamenlijke vermogen is niet te hoog (max. €127.582 zonder toeslagpartner, max. €161.329 met toeslagpartner)

Voor gezinnen is de maximale hoogte is € 1.185,- per jaar uitbetaling bij 1 kind, bij 2 kinderen is het maximaal € 2.190,-, bij 3 kinderen € 3.031,- en bij nog meer kinderen een verhoging van € 544,- per kind.

Als je recht hebt op kindgebonden budget, dan krijg je vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Indien je al andere toeslagen ontvangt (bijvoorbeeld huurtoeslag) dan wordt het KGB automatisch aangevraagd en verwerkt en kun je dit terug vinden op je overzicht van je toeslagen.

Heb je geen bericht gekregen, maar denk je wel recht te hebben op het KGB, dan kun je dit (indien de kinderbijslag ook op jouw naam staat) zelf hier aanvragen via de Toeslagensite (wederom met je DigiD).

Kinderopvangtoeslag

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als je kindje naar de kinderopvang of gastouderopvang gaat en jij werkt, studeert of een (re-)integratietraject volgt. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden:

 • U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Hoeveel geld je dan terug krijgt, hangt onder andere af van het gezinsinkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang, naar welk soort opvang ze gaan, hoeveel uur ze gebruik maken van de kinderopvang (met een maximum van 230 uur per maand) en wat de tarieven zijn. Er geldt wel een maximum tarief.

Controleer voordat je kinderopvangtoeslag aanvraagt eerst of de opvang waar je kindje heen gaat is aangesloten bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dat is namelijk een vereiste! De vergoeding kan naar jou persoonlijk worden overgemaakt of direct naar de opvang.

Maak hier alvast een proefberekening.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Indien je de minstverdienende partner bent, of een alleenstaande werkende ouder, dan heb je met een kind jonger dan 12 jaar, recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit houdt in dat je minder belasting en premies hoeft te betalen. Wel zijn er een aantal voorwaarden:

 • Je kind staat bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op jouw woonadres
 • Je arbeidsinkomen is hoger dan €5.547 (2023)
 • Je bent alleenstaand en werkt of je hebt (minimaal 6 maanden) een fiscale partner en jij hebt het laagste inkomen

NB: Als je een pleegkind hebt en pleegvergoeding ontvangt, dan heb je geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Pleegvergoeding

Als je pleegouder bent, dan kan je een vergoeding krijgen voor de zorg voor je pleegkind. De hoogte van deze pleegvergoeding hangt af van de leeftijd van het kind. Het basisbedrag voor een kind van 0 tot 8 jaar is €550 per maand (2018). Daarna stijgt het bedrag weer iets.

Meer informatie is hier te vinden.

Gemeentelijke gelden

Afhankelijk van je financiële situatie zijn er vaak bij de gemeente ook meerdere potjes beschikbaar om je financieel te ondersteunen. De specifieke bedragen, voorwaarden en mogelijkheden kunnen per gemeente verschillen. Over het algemeen zijn er vergoedingen mogelijk in vier thema’s:

 • Onderwijs: Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van aanvragen op onderwijsgebied zijn aanvragen voor een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school.
 • Sport: Door mee te doen met sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Vaak kunnen we ook helpen als het gaat om kleding of andere spullen, die nodig zijn om te sporten. Meer informatie vind je hier.
 • Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kunt u denken aan muziekles of balletles, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
 • Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren vaak tot de mogelijkheden. Als uw kind met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht ook helpen bij de aanschaf van een (tweedehands) fiets. En als uw kind een computer/laptop nodig heeft om zijn/haar huiswerk voor school te maken, dan kunnen wij u wellicht ook helpen.

Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

Amanda