Skip to Content

Kind adopteren in Nederland; Van kosten tot regels en voorwaarden adoptie baby

Kind adopteren in Nederland; Van kosten tot regels en voorwaarden adoptie baby

Jullie hebben besloten om een baby te adopteren. Nu komt natuurlijk direct de vraag om de hoek kijken uit welk land je een kind wilt adopteren. Misschien zou je graag kiezen voor een kindje hier vandaan, maar dat is nog zo eenvoudig niet!

Waarom niet, denk je misschien. En wat komt er verder nog meer bij kijken? En hoe zit het met de biologische ouders?

Kind adopteren in Nederland

De reden waarom adopteren in Nederland zelf niet eenvoudig is, komt simpelweg omdat er maar weinig kinderen (gelukkig) worden afgestaan.

Gemiddeld komt het neer op zo’n 15 kinderen per jaar. Doordat we in Nederland goed over voorbehoedsmiddelen kunnen beschikken, komen ongewenste zwangerschappen een stuk minder vaak voor dan vroeger of in armere landen.

Daarnaast is een ‘ongehuwde zwangerschap’, om het maar even zo uit te drukken, niet meer echt een taboe en zullen deze moeders sneller gewoon zelf hun kindje opvoeden.

Ook voor tienermoeders zijn nu voorzieningen en hulp, zodat ook zij zelf kunnen moederen.

Voordelen van Nederlandse adoptie

Met het adopteren van een kind in Nederland is de zoektocht naar de echte ouders natuurlijk minder problematisch en dit kan voor een kind op latere leeftijd toch wel van grote waarde zijn.

Daarnaast zullen sowieso de gegevens goed te vertrouwen zijn, wat in andere landen soms nog weleens een vraag blijkt te zijn.

Daarnaast zal een kind zich hier ook gewoon thuis voelen en niet het idee hebben dat er ergens anders een ‘echt thuisland’ is.

Maar hoe zit het met de biologische ouders?

Bij adoptie is er sprake van een soort loskoppeling tussen het kind en zijn biologische ouders. Dit noem je ook wel gesloten adoptie. De ouders zijn dan dus helemaal uit beeld.

Er wordt geen contact onderhouden tussen kind en de biologische ouders. Wettelijk gezien zal er altijd sprake zijn van een gesloten adoptie.

Soms zullen de biologische ouders echter toch contact blijven houden en hebben ze bijvoorbeeld zelf bepaald wie de adoptieouders mogen worden.

Dit noem je een open adoptie en is natuurlijk met een Nederlands kind veel eenvoudiger. Zoals gezegd is dit informeel! Wettelijk zal de adoptie namelijk altijd als gesloten gezien worden.

Beide kanten hebben natuurlijk voor- en nadelen. Zo zal je misschien meer het gevoel houden dat je niet de echte moeder of vader bent, als de biologische ouders gewoon in zicht zijn

. Aan de andere kant: als je ziet hoeveel leed het kan veroorzaken als kinderen hun biologische ouders niet kunnen vinden, is het voor het kind zelf misschien juist wel fijn om ook contact met deze ouders te hebben.

Voorwaarden adoptiekind uit Nederland

Misschien is er een andere reden dat je een kind wilt adopteren in Nederland. Je kent het kind en wil het graag zelf kunnen opvoeden, bijvoorbeeld.

De voorbeelden hierbij zijn natuurlijk legio, maar denk bijvoorbeeld aan een onveilige gezinssituatie of het overlijden van de ouders.

Hier zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan gesteld:

  • Allereerst moet de adoptie uiteraard het kind ten goede komen.
  • De eigen ouders kunnen en willen niet meer voor het kind zorgen. Of dit zo is bepaalt de rechter.
  • Het kind is jonger dan 12 en minderjarig. Boven de 12 (en minderjarig) moet het er zelf ook mee eens zijn!
  • De adoptieouders moeten minimaal 18 jaar ouder zijn dan het kind.
  • Ook kan het niet zomaar even geregeld worden. Je moet namelijk minimaal 1 jaar het kind al opgevoed en verzorgd hebben! Dus eerst zal je de pleegouder zijn.
  • Natuurlijk kan het hierbij ook gaan om een stiefkind, die je graag tot je eigen kind wilt ‘maken’.
  • Helaas voor opa’s en oma‘s: zij mogen hun kleinkind niet adopteren.
  • Een nieuwe partner van de juridische ouder kan na drie jaar het kind adopteren, mits hij of zij minimaal 1 jaar echt voor het kind heeft gezorgd.
  • Voor het adopteren van een Nederlands kind zal de rechter hierover moeten beslissen, dit hoeft niet altijd bij een buitenlands kindje.
  • De procedure duurt meestal tussen de drie maanden en (meer dan) 1 jaar.

Kosten adoptie Nederland

Bij het adopteren van een kind in Nederland betaalt u dus de rechter (griffierechten) en een advocaat.

De griffierechten hangen van meerdere factoren af. Ga je, bijvoorbeeld, in hoger beroep of is er sprake van rechtsbijstand?

Ga je voor een niet-bekend kindje en wordt er hierin dus bemiddeld, dan ben je hier ook kosten aan kwijt.

Bij een Nederlands kind heb je natuurlijk niets te maken met reis- en verblijfkosten aldaar of verblijfsvergunningen voor het kind hier.

Adoptie van een Nederlands kind: waarom wel en waarom niet?

Het mag duidelijk zijn dat, wanneer je adopteert om aan je kinderwens te voldoen, een buitenlands kindje adopteren een reëlere optie is.

Uiteraard heeft het zo zijn voordelen als je niet naar het buitenland hoeft maar de kans dat je ook werkelijk een binnenlands kindje toegewezen krijgt is, is gewoon erg klein.

Daarnaast: veel buitenlandse kindjes zijn tegenwoordig óf iets ouder óf mankeren iets, waardoor ze in hun land van herkomst een minder mooie toekomst zullen hebben.

Het is toch ook juist een mooie gedachte als je zo’n kindje dan een liefdevol huis kan geven én de kans om wel een mooie toekomst te hebben!

Zorg dat je kiest voor een betrouwbaar adoptiebureau en laat je goed voorlichten.

Meer weten over adoptie?

Wil je graag meer weten over adoptie en alles wat daarbij komt kijken, dan kan je op de site van Stichting Adoptievoorzieningen terecht.

Zij organiseren ook themabijeenkomsten die uiteraard een hoop duidelijk kunnen maken! Ook kan je hier een informatiepakket bestellen.

Meer informatie vind je bij adoptie.nl en Rechtspraak.nl

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)