Skip to Content

Jaarfeesten; antroposofische Waldorf kalender met feesten en dagen

Jaarfeesten; antroposofische Waldorf kalender met feesten en dagen

Bij een antroposofische opvoeding of op de vrije school is de kans groot dat er diverse jaarfeesten worden gevierd. Welke jaarfeesten zijn er? En als je deze wilt vieren: hoe doe je dat dan? Hier een uitleg over het feest zelf en met tips wat je met dit jaarfeest kunt doen.

Waldorf kalender met antroposofische jaarfeesten

Jaarfeesten; antroposofische Waldorf kalender met feesten en dagen - Mamaliefde

We beginnen eerst met een overzicht van alle mogelijke jaarfeesten die je kunt vieren, gerangschikt op datum:

 • 6 januari Drie Koningen
 • 2 februari Maria Lichtmis
 • Zeven weken voor Pasen Carnaval
 • Voorjaar Palmpasen
 • Week erna Pasen
 • 50 dagen erna Pinksteren
 • 24 juni Sint Jan
 • 29 september Het Michaëlsfeest
 • 11 november Sint Maarten
 • Vier weken voor Kerst (zondag) Adventstijd
 • 5 december Sinterklaas
 • 13 december Sint Lucia
 • (24), 25 en 26 december Kerst

Seizoensfeesten

Iedere Vrije School zal de seizoenen vieren. De overige feesten zullen per school verschillen welke wel en welke niet gevierd worden. Maar uiteraard ben je er vrij in om thuis je eigen keuzes te maken.

De seizoensfeesten zijn vaak gekoppeld aan bestaande feesten. Zo wordt het voorjaar gekoppeld aan Pasen, de zomer aan Sint Jan, de herfst aan het Michaelsfeest en de winter aan Kerst.

Advent, Kerst en Drie Koningen

Advent; wat is het en hoe kan je dit vieren met je kinderen? - Mamaliefde.nl

Eigenlijk hebben deze feesten met elkaar te maken. Tijdens Advent wordt er vier zondagen voor Kerst al een kaarsje aangestoken. Vier ‘weken’ (dat hangt er even vanaf hoe de Kerstdagen zelf vallen) wordt er zo al uitgezien naar de komst van Jezus. Deze komst is natuurlijk met Kerst zelf.

Bij Drie Koningen wordt er stil gestaan dat er wijzen uit het Oosten op bezoek kwamen bij Jezus. Bij een Antroposofische zienswijze wordt Advent gezien als een tijd van een soort bezinning.

Het licht neemt af en daardoor ben je afhankelijker van je eigen licht, in jou. Met Kerst brengt Jezus het Goddelijke licht op aarde, wat in jou mag verder groeien.

En de geschenken van de Wijzen waren goud, wierook en mirre. Goud staat voor goddelijk en geestelijk inzicht, wierook voor deugd en offerbereidheid en mirre voor de verbinding van je ziel met het onsterfelijke.

Natuurlijk kan je met de kinderen verhalen lezen over deze hele gebeurtenis. Je kunt de kerstboom heel duidelijk aankleden met lichtjes, bijvoorbeeld. En knutselen is uiteraard ook leuk. Je kunt een mooie kerststal maken of echt het thema ‘licht’ uitdiepen.

Lees ook: Advent
Lees ook: Betekenis Kerstmis
Lees ook: Driekoningen

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis antroposofie; van pannenkoeken tot feestdag op de vrije school - Mamaliefde.nl

Ook dit jaarfeest hoort eigenlijk nog bij hetzelfde thema. Met dit feest wordt gevierd dat het Licht door Moeder Aarde wordt geschonken aan de schepping.

Ook hierin staat dus het Licht centraal. Iets met kaarsen doen ligt dan ook voor de hand. In de Katholieke kerk is het gebruikelijk om een kaarsenprocessie te houden.

Lees ook: Maria Lichtmis

Carnaval

Carnavalsliedjes voor kinderen; de nieuwste hits en all-time favorite carnavalsmuziek - Mamaliefde.nl - Mamaliefde.nl

Hoewel het eigenlijk van oorsprong een Katholiek feest is wat de mensen nog even liet feest vieren voordat de vastentijd begon, is het nu vooral een groot verkleedfestijn. Op veel scholen wordt eraan meegedaan. Je kind lekker laten verkleden en misschien zijn er wel optochten waaraan meegedaan kan worden?

Lees ook: Carnaval vieren

Palmpasen

Palmpaasstokken maken voor optocht Palmzondag & betekenis Palmpasen

Een week voor Pasen wordt herdacht dat Jezus Jeruzalem in kwam. Er kunnen Palmpasenstokken gemaakt worden. Leuk detail: dit is eigenlijk een traditie die ouder is dan dat er hier het Christelijke geloof was.

Een Palmpasenstok is heel leuk om met de kinderen te maken en daarna aan iemand te geven die bijvoorbeeld oud is, ziek of eenzaam. Iemand die het gewoon even nodig heeft, dus.

Lees ook: Palmpasen betekenis

Pasen

Hoe vieren Christenen Pasen? - Mamaliefde.nl

Een week na Palmpasen is het dus echt Pasen. De vrijdag voor Pasen wordt herdacht dat Jezus is gestorven en met Pasen dat hij weer is opgestaan. Maar Pasen wordt bij de antroposofische jaarfeesten ook gezien als het Lentefeest.

Rondom beide ideeën kun je natuurlijk voluit met de kinderen aan de slag. Lente staat vooral voor Nieuw Leven, maar dat staat Jezus ook!

Ga aan de slag met leuke frisse kleuren, zoals geel, groen, oranje en jonge dieren. Knutsel lammetjes, natuurlijk de Paashaas, kuikentjes of wat dacht je van leuke Paaseieren maken van papier? Of je verft natuurlijk echte eieren. En eieren zoeken in de tuin is vanzelfsprekend ook altijd een topper bij kinderen!

Lees ook; Pasen betekenis

Pinksteren

Wat vieren we met Pinksteren? -Mamaliefde.nl

In principe wordt er met Pinksteren bedoeld dat de Heilige Geest is uitgestort (is gekomen). Maar ook bij dit feest zijn er elementen te vinden die afstammen uit andere tradities. Het is vooral een feest van hoop en vreugde.

De natuur is ondertussen geëxplodeerd in een prachtige bloemenzee, wat net zo goed die vreugde laat zien. Het is dus vooral een vrolijk feest.

Jij kunt je hier mee bezig houden met de kinderen door die vreugde te laten beleven. Dit kan door echt de natuur in te gaan, maar ook bijvoorbeeld door muziek en vrolijk zingen. Maak een mooie bloemenkrans voor aan de muur/deur of misschien wel gewoon in je haren!

Lees ook: Pinksteren betekenis

Sint Jan

Sint Jansfeest - Mamaliefde.nl

Ook Sint Jan is gebaseerd op een verhaal uit de Bijbel. Dit feest is gewijd aan Johannes de Doper. Hij was familie van Jezus en vertelde mensen al dat Jezus zou komen. Hij doopte Jezus, zoals hij zoveel mensen doopte.

Het is een vrolijk jaarfeest. Welke ook gezien wordt als het Zomerfeest (de langste dag is net geweest). De natuur geeft ons heel veel en dat mogen we ook tijdens dit feest vieren.

Vroeger werd dit gevierd met een groot vuur. Het zogenaamde Sint-Jansvuur. Er werd dan door de moedigste mensen overheen gesprongen!

Verder werd er gezongen en gedanst. In het klein wordt dit op Vrije scholen wel nagedaan, door bijvoorbeeld een kleine vuurkorf neer te zetten waar de kinderen overheen mogen springen!

Het idee is dat als je er overheen springt, je een jaar lang gezondheid en geluk voor jezelf regelt. Er hangt ook iets geheimzinnigs om het geheel. Want ook de elfjes gaan die nacht op pad…

Midzomernacht feesten zijn natuurlijk al veel ouder dan Sint Jan, maar is er gewoon mee vergroeid.

Lees ook: Sint Jansfeest

Het Michaëlsfeest

Michaëlsfeest ; antroposofische feestdag rondom Joris en de Draak - Mamaliefde.nl

Het Michaëlsfeest gaat over de aartsengel Michaël die een draak zou hebben verslaan. Het is vooral een vrolijk feest, waarbij er ook wordt stil gestaan bij de oogst en dat het herfst geworden is.

Toch is er ook iets van melancholiek in terug te vinden. Want de herfst betekent immers dat een deel van de natuur weer zal afsterven. Je kunt op één of andere manier je kind de draak laten verslaan.

Waarbij je die draak ook kunt zien als de minder leuke kanten van jezelf. Zo kan er een draak geknutseld worden die daarna (uiteraard op een veilige manier) verbrand wordt.

Lees ook: Michaëlsfeest

Sint Maarten

Leuke activiteit met de kids: Sint-Maarten vieren - Mamaliefde.nl

Sint Maarten gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. Uit deze legende is dit feest ontstaan. Kinderen gaan met hun lantaarntje langs de huizen en zingen daar een mooi Sint-Maartenliedje en als het goed is komen ze thuis met een tas vol lekkers…

Omdat het ook met licht te maken heeft, kun je er ook al iets van het licht van Kerst in terug vinden.

Lees ook: Sint Maarten

Sint Lucia

Santa Lucia feestdag met kinderen; wat is het, activiteiten etc - Mamaliefde.nl

Ook Sint Lucia is een lichtfeest. Zij gaf, volgens de legende, het licht uit haar ogen aan verloofde of aan haar blinde broertje. Dit feest valt in Adventstijd en was vooral in Zweden geliefd. In Nederland wordt Sint Lucia op steeds meer Vrije scholen ook gevierd.

Lees ook: Sint Lucia

Achtergronden jaarfeesten

Meer weten over hoe de jaarfeesten worden gevierd en wat de achtergronden zijn? Lees dan dit boek hier.

Wil Cats
Volg me via: