Skip to Content

Kruisweg voor kinderen; hoe kan je dit verhaal uitleggen?

Kruisweg voor kinderen; hoe kan je dit verhaal uitleggen?

De kruisweg is een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof en herinnert ons aan de lijdensweg van Jezus Christus.

Hoewel het een indrukwekkend en emotioneel onderdeel van het geloof kan zijn, kan het ook ingewikkeld en moeilijk te begrijpen zijn voor kinderen. In dit artikel bespreken we de kruisweg voor kinderen en leggen we stap voor stap uit wat elke scène betekent.

Wat is de kruisweg?

De kruisweg is een reeks van 14 staties die de lijdensweg van Jezus Christus herdenken, vanaf zijn veroordeling tot de kruisiging en begrafenis. Het is een manier voor gelovigen om deel te nemen aan de lijdensweg van Jezus en om hun geloof te verdiepen.

De 14 staties worden vaak afgebeeld als schilderijen of beelden en zijn meestal te vinden in kerken en kapellen. De kruisweg wordt vaak gebeden tijdens de vastentijd, met name op Goede Vrijdag om 15.00 uur.

Kruisweg met kinderen

Het bespreken van de kruisweg met kinderen kan een waardevolle manier zijn om hen te leren over de lijdensweg van Jezus Christus en de betekenis daarvan voor ons geloof. Het is belangrijk om de uitleg van de kruisweg begrijpelijk en aangepast aan de leeftijd van de kinderen te maken.

Door gebruik te maken van afbeeldingen of beelden van de kruisweg, kunnen kinderen zich een beter beeld vormen van de gebeurtenissen en kunnen ze zich meer verbonden voelen met Jezus.

Het is ook belangrijk om de nadruk te leggen op de hoop en verlossing die de kruisweg met zich meebrengt, en niet alleen op het lijden en de dood. Door kinderen aan te moedigen om na te denken over wat de kruisweg voor hen betekent en hoe het hen kan helpen om hun geloof te verdiepen, kunnen ze een persoonlijke relatie met Jezus opbouwen.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en gevoeligheid van de kinderen bij het bespreken van de kruisweg, zodat ze niet overweldigd of bang worden door sommige scènes.

Het bespreken van de kruisweg met kinderen kan een moment van bezinning en gebed zijn voor het hele gezin en kan bijdragen aan een dieper begrip en versterking van het geloof.

Kruisweg voor kinderen; hoe kan je dit verhaal uitleggen? - Mamaliefde

De betekenis van elke scène van de kruisweg voor kinderen uitgelegd

Jezus wordt ter dood veroordeeld

In deze scène wordt Jezus veroordeeld door de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Het is een moment van onrechtvaardigheid en onrecht. Leg aan kinderen uit dat Jezus onschuldig was en dat het oneerlijk was dat hij veroordeeld werd.

Jezus neemt het kruis op

In deze scène neemt Jezus het zware houten kruis op zijn schouders en begint hij zijn lijdensweg. Leg aan kinderen uit dat het kruis symbool staat voor de last die Jezus droeg om ons te redden.

Jezus valt voor de eerste keer

In deze scène valt Jezus voor de eerste keer onder het gewicht van het kruis. Het is een moment van zwakte en pijn. Leg aan kinderen uit dat zelfs Jezus, die heel sterk was, soms moeite had om vol te houden.

Jezus ontmoet zijn moeder

In deze scène ontmoet Jezus zijn moeder Maria op zijn lijdensweg. Het is een emotioneel moment waarop moeder en zoon elkaar ontmoeten in hun pijn en lijden.

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

In deze scène helpt Simon van Cyrene Jezus om het zware kruis te dragen. Leg aan kinderen uit dat het belangrijk is om elkaar te helpen in moeilijke tijden.

Veronica droogt Jezus’ gezicht af

In deze scène droogt Veronica Jezus’ gezicht af met een doek. Het is een moment van medeleven en hulp.

Jezus valt voor de tweede keer

In deze scène valt Jezus opnieuw onder het gewicht van het kruis en wordt Simon van Cyrene gedwongen om het kruis voor hem te dragen. Dit is een belangrijk moment in de kruisweg en laat zien hoe Jezus in zijn lijden en pijn geholpen wordt door anderen. Het herinnert ons eraan dat we als christenen ook geroepen zijn om elkaar te helpen en te ondersteunen in moeilijke tijden.

Jezus spreekt tot de vrouwen van Jeruzalem

In deze scène spreekt Jezus tot de vrouwen van Jeruzalem en waarschuwt hen voor wat er komen gaat. Het is een moment van verdriet en voorspelling. Leg aan kinderen uit dat Jezus wist wat er ging gebeuren en dat hij zijn boodschap aan anderen wilde doorgeven.

Jezus valt voor de derde keer

In deze scène valt Jezus voor de derde keer onder het gewicht van het kruis. Het is een moment van totale uitputting en wanhoop. Leg aan kinderen uit dat Jezus heel veel pijn had en dat het voor hem heel moeilijk was om vol te houden.

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

In deze scène wordt Jezus van zijn kleren beroofd door de soldaten. Het is een moment van schaamte en vernedering. Leg aan kinderen uit dat het oneerlijk was dat Jezus zo behandeld werd en dat we altijd respectvol met elkaar om moeten gaan.

Jezus wordt aan het kruis genageld

In deze scène wordt Jezus aan het kruis genageld en opgehangen. Het is het hoogtepunt van zijn lijden en het moment waarop hij stierf voor onze zonden. Leg aan kinderen uit dat Jezus ons wilde redden en dat zijn offer ons in staat stelt om vergeving te ontvangen.

Jezus sterft aan het kruis

In deze scène sterft Jezus aan het kruis. Het is een moment van groot verdriet en verlies. Leg aan kinderen uit dat Jezus voor ons stierf en dat zijn dood ons in staat stelt om eeuwig leven te ontvangen.

Jezus wordt van het kruis gehaald

In deze scène wordt Jezus van het kruis gehaald en in de armen van zijn moeder Maria gelegd. Het is een moment van rouw en verdriet, maar ook van respect en liefde.

Jezus wordt in het graf gelegd

In deze scène wordt Jezus in het graf gelegd en afgesloten met een zware steen. Het is het einde van zijn lijden, maar ook het begin van zijn opstanding en de verlossing van onze zonden.

Tips voor het bespreken van de kruisweg met kinderen

Houd de uitleg eenvoudig en begrijpelijk voor kinderen. Gebruik voorbeelden uit het dagelijks leven om de betekenis van de kruisweg te verduidelijken.

 • Maak gebruik van afbeeldingen of beelden van de kruisweg om kinderen te laten zien wat er gebeurde. Dit kan hen helpen om zich een beeld te vormen van de gebeurtenissen.
 • Laat kinderen vragen stellen en geef hen ruimte om hun gedachten en gevoelens te uiten. Dit kan hen helpen om de betekenis van de kruisweg beter te begrijpen en te verwerken.
 • Vertel kinderen dat de kruisweg niet alleen over lijden en dood gaat, maar ook over hoop en verlossing. Leg uit dat Jezus voor ons stierf, zodat wij eeuwig leven kunnen ontvangen.
 • Moedig kinderen aan om na te denken over wat de kruisweg voor hen betekent en hoe het hen kan helpen om hun geloof te verdiepen. Dit kan hen helpen om een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen.
 • Hier vind je een handig boekje met tips voor hoe je de kruisweg kan bidden met kinderen.
 • Geef kinderen de ruimte om te bidden of een moment van stilte te hebben tijdens het bespreken van de kruisweg. Dit kan hen helpen om zich te concentreren en zich meer verbonden te voelen met de gebeurtenissen.
 • Houd rekening met de leeftijd en de gevoeligheid van de kinderen. Sommige scènes van de kruisweg kunnen voor jongere kinderen te intens zijn. Wees daarom voorzichtig en pas de uitleg aan waar nodig.
 • In plaats van de kruisweg in de kerk te volgen, kun je er ook voor kiezen om zelf op zoek te gaan naar een kruisweg in de buitenlucht. Zoals bij het bedevaartsoord Heiloo in Noord-Holland.

Activiteiten voor kinderen rondom de Kruisweg

Hier zijn enkele activiteiten voor kinderen rondom de kruisweg:

 1. Kleurplaten: Print kleurplaten uit van de verschillende scènes van de kruisweg en laat de kinderen deze inkleuren terwijl je ze uitlegt wat er gebeurt. Dit kan een leuke en creatieve manier zijn om de kruisweg met kinderen te bespreken.
 2. Rollenspel: Laat de kinderen de verschillende personages uitbeelden die voorkomen in de kruisweg. Hierdoor kunnen ze zich beter inleven in de gebeurtenissen en begrijpen wat er gebeurt.
 3. Gebed: Laat de kinderen een kort gebed schrijven of zeggen bij elke scène van de kruisweg. Dit kan hen helpen om zich meer verbonden te voelen met Jezus en zijn boodschap van liefde en verlossing.
 4. Tekenen: Laat de kinderen tekeningen maken van de verschillende scènes van de kruisweg. Dit kan een leuke en creatieve manier zijn om hun begrip en inlevingsvermogen te vergroten.
 5. Puzzels: Maak puzzels van de verschillende scènes van de kruisweg en laat de kinderen deze oplossen terwijl je de gebeurtenissen uitlegt. Dit kan een leuke en educatieve activiteit zijn voor kinderen.

Door deze activiteiten te doen, kunnen kinderen zich meer verbonden voelen met de kruisweg en kunnen ze een dieper begrip ontwikkelen van de betekenis daarvan voor hun geloof.

Het is belangrijk om de activiteiten aan te passen aan de leeftijd en het niveau van de kinderen, zodat ze er optimaal van kunnen genieten en er het meeste uit kunnen halen.

De kruisweg is een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof en herinnert ons aan de lijdensweg van Jezus Christus. Hoewel het soms ingewikkeld en moeilijk te begrijpen kan zijn voor kinderen, kan het ook een waardevol middel zijn om hun geloof te verdiepen.

Door de kruisweg op een begrijpelijke en toegankelijke manier uit te leggen, kunnen kinderen zich meer verbonden voelen met Jezus en zijn boodschap van liefde en verlossing.

Linda van Aken