Skip to Content

Wat vieren we met Pasen; welke dagen tijdens de goede week

Wat vieren we met Pasen; welke dagen tijdens de goede week

Pasen is een belangrijk en geliefd feest dat over de hele wereld wordt gevierd door mensen van verschillende culturen en religies. Het staat bekend om zijn symbolen van paaseieren, paashazen en kleurrijke lentebloemen, maar de oorsprong en betekenis van Pasen gaan veel verder terug.

De week voor Pasen, beginnende op Palmzondag, wordt in katholieke kringen ook wel de Goede Week genoemd. Terwijl er toch een hoop ‘narigheid’ aankomt. Toch is Pasen het feest van de hoop en een nieuw begin.

In deze week zijn er een aantal belangrijke momenten om bij stil te staan. Natuurlijk inclusief tips hoe dit aan je kinderen aan te bieden.

Wat vieren we met Pasen

Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest van het liturgische jaar, omdat het de opstanding van Jezus Christus uit de dood viert. Deze gebeurtenis vormt de basis van het christelijk geloof en wordt gezien als een symbool van hoop, vernieuwing en overwinning op de dood.

De viering van Pasen vindt plaats op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente, wat betekent dat de datum elk jaar kan variëren.

Pasen heeft zijn oorsprong in de christelijke traditie en viert de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als een van de belangrijkste fundamenten van het christelijk geloof, en de viering van Pasen is het hoogtepunt van de christelijke liturgische kalender.

De timing van Pasen wordt bepaald door de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox, wat betekent dat de datum elk jaar kan variëren.

Hoewel Pasen een christelijke oorsprong heeft, zijn er ook pre-christelijke invloeden die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het feest.

Veel historici geloven dat sommige paassymbolen en -tradities, zoals eieren en konijnen, zijn afgeleid van oude lentefeesten die de wedergeboorte en vruchtbaarheid vierden. De naam “Pasen” zelf zou zijn afgeleid van de Angelsaksische godin Eostre, die geassocieerd werd met de lente en vruchtbaarheid.

In de loop der eeuwen zijn er veel tradities en gebruiken ontstaan rond de viering van Pasen. Sommige van deze tradities hebben een religieuze betekenis, zoals het vasten tijdens de Veertigdagentijd, de processies en diensten tijdens de Heilige Week, en het waken bij het Paasvuur.

Andere tradities, zoals het verven van paaseieren en het organiseren van paaseierjachten, hebben zowel religieuze als seculiere betekenissen.

In de loop van de tijd is Pasen steeds meer gecommercialiseerd, met een groeiend aantal producten en activiteiten die specifiek zijn gericht op het feest. De verkoop van paaseieren, paassnoep, paaskleding en andere paas gerelateerde items vormt een belangrijke bron van inkomsten voor retailers en fabrikanten.

Daarnaast zijn er tal van commerciële evenementen en activiteiten, zoals paasbrunches in restaurants, paasfestivals en -parades, en zelfs paasvakanties.

De dagen van de Goede Week

Pasen is het hoogtepunt van de Heilige Week, die begint met Palmzondag en eindigt met Paaszondag. Gedurende deze week herdenken christenen de laatste dagen van Jezus’ leven, inclusief zijn intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, zijn kruisiging en uiteindelijk zijn opstanding.

Veel kerken houden speciale diensten en evenementen tijdens de Heilige Week om deze belangrijke gebeurtenissen te herdenken.

Palmzondag; begin Goede Week

Op Palmzondag vieren we dus de intocht van Jezus in Jeruzalem, met palmtakken. Dit moment is nog steeds erg belangrijk. 

Misschien herinner je nog wel dat je als kind een Palmpaasstok mocht maken. Een kruis dat versierd werd, met op de top een broodhaantje. Een hoop symboliek, waar je hier meer over kunt lezen.

Palmzondag is een goed moment om het met je kind te hebben over gastvrijheid.

 • Is bij jullie thuis iedereen welkom? Waarom wel / waarom niet
 • En wat verwachten jullie van de gasten? Moeten ze misschien hun schoenen uittrekken, of mag visite dit aanhouden?
 • Krijgen ze koffie / thee aangeboden, en een koekje? Blijft de koekjestrommel dan op tafel staan of wordt hij weer opgeborgen?
 • En als het etenstijd is, blijft de visite dan eten of worden ze vriendelijk verzocht het huis te verlaten?
 • Hoe staan je kinderen hier tegenover?
 • Nodigen zij alle klasgenootjes uit om thuis te spelen, of vindt er (on)bewust een selectie plaats?
 • Kunnen ze misschien benoemen waar die selectie op is gebaseerd?
 • Hoe worden ze ontvangen als ze bij een vriendje of vriendinnetje mogen spelen?

Samen met je kind kun je een lijstje maken van vijf punten waaraan anderen kunnen zien dat ze welkom zijn bij jullie in huis.

Vooral met Kerst, maar ook daarbuiten zie je een krans aan de deur hangen. Een krans dat in een thema versierd is. Vandaag kun je samen met je kind aan de slag om een krans te versieren. Bijvoorbeeld een rieten krans waar je paaseitjes in steekt met stevig draad. Of een krans met palmbladeren.

Maandag – Bezoek aan de tempel

Het begrip naastenliefde is heel breed, maar ook zo mooi. Het is voor mij de kern van het Katholieke geloof. Openstaan voor een ander, en helpen waar dat mogelijk is. Nadat we het gisteren hebben gehad over gastvrijheid, is dit het thema van vandaag. Jezus stond open voor zijn naaste, iedereen was welkom en werd geholpen.

Staan jullie weleens klaar voor een ander? Wat doen jullie dan voor hem / haar? En jullie kinderen. Hebben zij weleens iemand geholpen? Zonder daar zelf beter van te worden.

Het hoeft niet groot te zijn, bijvoorbeeld het delen van een speelgoedje als anderhalfjarige. Of het helpen van een klasgenootje. Kunnen jullie samen een lijst maken met drie dingen, kleine dagelijkse dingen, die je kunt doen om een ander te helpen? Een zogenaamd pay-it-forward lijstje.

Aan het einde van de week kun je hier op terugkomen. Is het ook allemaal gelukt? Hoe reageerde die ander daarop?

Jezus genas de zieken. Thuis kun je dit natuurlijk ook doen. Door poppendoktertje te spelen (of berendoktertje). Zoek wat oude pleisters op. Misschien heb je ook nog wel wat verbandjes liggen.

Hier in huis hebben we een houten dokterssetje. Laat je kindje bedenken waar de beer last van heeft. En probeer hem samen te genezen. Wat doen jullie als jullie kind ziek is? Mag het dan tv kijken? Misschien mag de beer dan ook wel (eventjes) tv kijken.

Natuurlijk moet er ook veel geknuffeld worden. Dan wordt de beer vast snel weer beter.

Dinsdag

Iedereen heeft voorwerpen die belangrijk voor hem of haar zijn. Vanwege de financiële waarde die het vertegenwoordigd. Of de herinnering die het oproept. Wat is voor jou belangrijk? Aan welke voorwerpen hecht jij veel waarde? Natuurlijk kun je deze vraag ook aan je kind stellen. Wat is voor hem / haar belangrijk?

Een vraag die kan helpen is, wat zouden ze meenemen als er een brand ontstaat? Ervan uitgaande dat mama, papa en broertjes en zusjes veilig naar buiten komen. Zouden ze hier ook zonder kunnen? En hoe zit het dan op vakantie. Zijn er dan dingen die ze missen?

Misschien zijn er wel speelgoedjes / kleding waar ze weinig aan hechten. En voor een zogenaamde schoenendoosactie aan een ander kindje die dat hard nodig heeft, gegeven kunnen worden.

Jonge kinderen hebben nog niet veel herinneringen. Maar verzamelen vaak wel graag. Je kunt dan een tas pakken waarin het kind speelgoed kan verzamelen. Hier in huis kun je altijd aan het einde van de dag zien waarmee gespeeld is. Aan de hand van de inhoud van de tas.

Oudere kinderen kunnen een herinneringendoos maken. Bijvoorbeeld een schoenendoos die ze mogen pimpen. Daar kunnen ze dan kleine voorwerpen, kaartjes en foto’s in stoppen van een dierbare herinnering.

Wat zijn voor hen bijzondere momenten geweest? Ook een leuk idee als je op vakantie gaat. Tijdens de vakantie kunnen hier dan de stenen, kaartjes en speelgoedjes in verzameld worden.

Schortelwoensdag

Schortelwoensdag of schorselwoensdag is de woensdag voor Pasen. De dag wordt zo genoemd omdat het klokgelui wordt opgeschort tot Stille Zaterdag. Schortelwoensdag wordt in andere landen ook wel Heilige Woensdag, Grote Woensdag of Verraadsdag genoemd.

Verraad zal voor veel kinderen nog een erg abstract begrip zijn. Klikken snappen ze misschien wel. Hebben zij weleens geklikt? Waar klikken ze dan over? En hoe reageert de ander daarop? Zouden ze het daarna nog een keer doen? En hoe staat het met omkopen?

Heb jij je kindje weleens omgekocht? Met een snoepje als het zich gedraagt in de winkel? Hoe sta je daar na afloop tegenover? Zou je het de volgende keer weer zo doen?

Voor het verraad krijgt Judas geld. Met geld kun je een aantal experimenten doen. Bijvoorbeeld een reliëf tekenen. Houtskool is hier bijzonder geschikt voor. Anders kan dit ook met wascokrijtjes. Leg een vel papier over een munt heen en kras hier voorzichtig overheen.

Als het goed is zie je dan de afbeelding op het papier verschijnen. Dit kan je natuurlijk herhalen met verschillende munten en diverse kleuren.

Witte Donderdag – Voetenwassing

Op Witte Donderdag gebeurt er heel veel. In de kerk is er meestal een avondviering waarin een voetenwassing plaatsvindt. Parochianen worden uitgenodigd om voorin de kerk plaats te nemen waarna de voorganger, in navolging van Jezus Christus, de voeten wast. Dit is een zeer bijzonder gebaar.

Niet iedereen zal het ook even prettig vinden. Niet eens zozeer om het aanraken van de voeten, maar het idee dat iemand anders dat voor je doet. De Paus wast elk jaar op Witte Donderdag de voeten van daklozen of gevangenen in Rome.

Hoe gaan jullie hiermee om tijdens de avondmaaltijd? Mag de tv aan blijven staan? En gaan jullie tegelijk aan tafel? Mag het mobieltje dan aanblijven? Wat als die afgaat, kijk je dan naar de melding of neem je de telefoon op?

Mogen de kinderen ook vanalles meenemen aan tafel? Of moeten ze eerst even opruimen? Zodat het aan tafel zitten echt een rustmomentje is. Waar hebben jullie het dan over? Hoe vinden de kinderen dit? Wat zouden ze graag zien? Wordt er gekeken naar hoeveel iedereen opschept?

Voor veel kinderen is het moeilijk om te delen. Zelfs als ze weten dat dit van ze verwacht wordt, zullen ze toch proberen hier onderuit te komen. Er is zelfs onderzoek naar gedaan waarvan de uitkomst was dat pas vanaf 7 / 8 jaar kinderen uit zichzelf zullen gaan delen. Je kunt door middel van spelletjes je kind proberen te leren om te delen.

Denk bijvoorbeeld eens aan het maken van een puzzel, waarbij je omstebeurt de stukjes neerlegt. Of door samen de vaatwasser uit te ruimen. Dat je kind aangeeft en jij opruimt. En natuurlijk het uitdelen van snoepjes en koekjes.

Dus eerst de anderen geven, en dan het laatste koekje voor zichzelf. Hier kun je al zeer jong mee beginnen. Vergeet niet dat jezelf het grootste voorbeeld bent van het kind!

Goede Vrijdag – Kruisweg

Goede Vrijdag wordt in de Katholieke kerk gevierd door middel van een speciale viering waarin het Lijdensverhaal van Jezus Christus aan de hand van veertien staties wordt verteld. Statie betekent stilstaan.

Er wordt dus stilgestaan bij veertien momenten, onder andere het vallen, het schoonvegen van zijn gezicht en het sterven aan het kruis. Ondanks dit lijden wordt er gesproken over Goede Vrijdag, omdat Jezus Christus zich heeft gegeven voor ons allemaal.

De kruisiging is een straf die in de Romeinse tijd aan de grootste misdadigers werd gegeven. Hoe gaan jullie in huis om met het uitdelen van straffen? Zeggen jullie snel “nee” of “dat mag niet”. Proberen jullie dit te voorkomen, door het positief benaderen?

Wat als je kindje een grens overschrijdt die jullie echt niet willen? Wat zijn die grenzen bij jullie in huis? Hoe vindt je kind dat jullie omgaan met straffen? Weet hij / zij een beetje wat wel / niet mag in huis? Hebben jullie het weleens over straffen? Waar zou je hem / haar het beste mee hebben?

Jezus moet een wandeling maken door de stad. Met zijn kruis. Zet vooraf een speurtocht uit met een aantal opdrachten. Bedenk samen wat je mee moet nemen onderweg. Wat gaat er in de rugzak?

Als opdrachten kun je denken aan een tekening maken met bladeren en takken. Een foto maken van een ziekenhuis. Koekjes brengen bij de buren een paar huizen verderop. Een voorwerp over een bepaalde afstand / hindernisbaan mee te nemen.

Lees ook: Kruisweg

Stille zaterdag

Het verlies van dit bijzondere leven wordt in de kerk herdacht door het tabernakel (soort kluis) waarin de hostie (Katholieken geloven dat dit na gebed de personificatie van Jezus Christus is) wordt bewaard, leeggehaald en opengezet. Deze dag is er dus ook geen normale Eucharistieviering. Ook wordt alle decoratie uit de kerk weggehaald.

Aan het einde van de dag worden er in sommige kerken een Avondwake georganiseerd. Een nacht waarin mensen bij elkaar komen om samen te bidden.

De hele nacht door. Voorafgegaan van een viering waarin het volledig donker is als mensen de kerk betreden. De Paaskaars wordt aangestoken en door middel van kaarsen aan elkaar doorgegeven. Het licht staat symbool voor een nieuw begin.

Ter bescherming van het lichaam wordt Jezus in een grot gelegd. Hier wordt een grote steen voor gerold. Iedereen heeft wel dingen die ze opbergen. Fysiek in een kluis. Of in je hart.

Wat wil jij graag beschermen? Wie of wat heb jij in je hart gesloten? Heb je het hier weleens met iemand over? Weet je ook wat het tegenhoudt? Heeft je kind geheimen voor je? Zonder dat het hoeft te vertellen waar het om gaat.

Waarom zijn dit geheimen? Is het een verrassing of schaamt het zich ervoor? Worden er misschien geheimen mee gedragen die een last vormen?

Misschien kun je je kind dan een dagboek geven of laat het de geheimen op een papiertje schrijven die je daarna verbrandt.

Het gebied waar de afgelopen dagen sprake van was, de berg, de kruisiging, de olijventuin kun je in het klein namaken. Bijvoorbeeld in een aardewerken schotel.

Natuurlijk kan een grot (ingegraven potje) met grote steen niet ontbreken. Met peg dolls (houten poppen met vilten kleding) kun je vervolgens het verhaal naspelen.

Pasen

Eerste Paasdag – Begin van vijftig dagen feest

Na de veertig dagen vastentijd volgen er nu vijftig dagen, tot Pinksteren, waarin feest gevierd wordt. Het feest dat ‘de Heer waarlijk is opgestaan’. De oorsprong van dit feest ligt in het Joodse Pesach.

Aan dit belangrijke feest in de katholieke kerk zijn er later meer seculiere symbolen toegevoegd. Zoals het verven van eieren, paashaas en de paastakken.

Vaak zie je ook dat het economische leven deze twee dagen stilligt. Al zijn winkels, pretparken en meubelboulevards steeds vaker een dagbesteding op Pasen. Op Eerste Paasdag houdt de paus in Rome bij de Sint Pietersbasiliek een toespraak, geeft zijn zegen, Urbi et orbi en wenst iedereen een zalig paasfeest.

De moeder van Jezus, Maria, was verdrietig toen ze bij het graf was geweest. Ben jij weleens verdrietig? Huil je weleens in het bijzijn van je kinderen?

Hoe reageren zij hierop? Is je kind ook weleens verdrietig? Mag het huilen? Wil het dan getroost worden of liever zelf zijn eigen gang gaan? Even alleen op de eigen kamer zijn. Hoe kan het dit kenbaar maken? Wordt het soms ook weleens boos van verdriet?

Je kunt dan samen een deurhanger maken die aan de deur opgehangen kan worden zodat het even me-time kan hebben.

Met Pasen vieren we feest. En wat is een feest zonder slingers? Met vrolijk gekleurd papier, een lint en een paar watjes maak je deze vrolijke paashaasslinger.

Teken het silhouet van de paashaas over, met twee / drie bladzijdes kun je dit tegelijk uitknippen. De haasjes maak je vast aan het lint met een plakbandje. Tot slot de watjes en klaar is deze mooie slinger!

Tweede Paasdag

Paasmaandag is ook een nationale feestdag. Ook al zijn er steeds meer winkels open, het grootste deel van de overheid ligt stil en hoeven kinderen niet naar school. Nederland kent vele tradities als het gaat om Pasen.

Veel Nederlanders zullen deze dagen ook een bezoekje brengen aan familie, of aan het restaurant. Voor een paasbrunch of uitgebreide paasmaaltijd. Bij de brunch zullen er waarschijnlijk eieren en een paasstol op het menu staan.

De paasmaaltijden zijn uitgebreide chique diners, die niet onderdoen voor kerst. De mooiste kleding wordt uit de kast getrokken, de uitdrukking luidt niet voor niets ‘op je paasbest’.

Linda van Aken
 1. Nadia says:

  In Spanje is de Goede week (Semana Santa) geweldig! Dat moet je ooit meegemaakt hebben.

Comments are closed.