Skip to Content

Kind mee naar de kerk, wanneer, vanaf welke leeftijd?

Kind mee naar de kerk, wanneer, vanaf welke leeftijd?

Of je nu elke week in de kerk zit of zo af en toe: op een gegeven moment begin jij je misschien af te vragen wanneer je kind mee naar de kerk zou kunnen. Misschien wil je naar een speciale dienst, maar heb je geen flauw idee of je dan je kind ook mee kunt nemen of dat dit ‘not-done’ is. Natuurlijk hangt heel veel af van je kind zelf, maar ook van de kerk waar je heen gaat.

Kind mee naar de kerk voor normale kerkviering?

Een gewone kerkdienst zal voor veel jonge kinderen niet echt fijn zijn. Ze snappen weinig van wat er gezegd wordt, ze kunnen nog niet meezingen en dan vooral ook: een uur lang je mond dicht houden en stil zitten is ook niet echt kindvriendelijk te noemen.

Gemiddeld genomen zullen kinderen vanaf een jaar of tien een heel eind komen, maar ook dan is het fijn als er andere mogelijkheden zijn binnen de kerk.

Want veel kerken bieden alternatieven voor de kinderen, zodat de ouders rustig kunnen luisteren naar de voorganger. En de kinderen er ook nog iets van opsteken…

Grote verschillen in kerken onderling

Nu is daar niet echt een pasklaar antwoord op te geven wat er dan aangeboden wordt. Er zijn kerken waar kinderen gedurende de hele dienst in een eigen ruimte zitten. Bij veel kerken is het een gedeelte van de dienst.

En ja, er zijn ook, met name de kleine kerkjes die weinig tot geen kinderen in de gemeente hebben, waar deze kinderdiensten zijn afgeschaft. Vraag dan ook van tevoren bij mensen die naar deze kerk toegaan na, hoe het met de kinderen zit!

Daarnaast is het ook nog wel een verschil of de kerkdienst ‘saai’ is, waarbij iedereen naar de dominee luistert, de preek lang duurt en er alleen orgelmuziek met gezang is, of dat het gaat om een dienst waar van alles gebeurt.

Meerdere mensen vertellen iets, er is een band die de muziek begeleidt en waarbij je rustig mag meeklappen en waar zelfs gewoon heen en weer gelopen mag worden.

In deze laatste diensten je kind meenemen is uiteraard een stuk minder belastend… misschien vindt je kind het juist wel leuk!

Kinderdienst of kindernevendienst

Bij verreweg de meeste diensten zitten de kinderen eerst in de gewone dienst. Voordat de preek begint (vaak ook al voordat er uit de Bijbel gelezen gaat worden) gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Daar krijgen ze een kinderdienst, ook wel kindernevendienst genoemd, aangeboden.

Hierin krijgen ze ook een Bijbelverhaal te horen of een spiegelverhaal (anders verteld, maar met dezelfde inhoud als wat het Bijbelverhaal wil vertellen).

Daar wordt met ze over gepraat en nagedacht en samen maken ze hier een knutselwerkje over. Of ze gaan tekenen of een spelletje doen, maar wel rondom het thema wat besproken is.

Na de preek worden ze meestal weer opgehaald. Bij ons in de kerk gebruiken we als kindernevendienst een methode die het preekrooster volgt. Daardoor komt het thema van de kinderen meestal overeen met wat de dominee vertelt in zijn of haar preek.

Omdat het vaak ook in andere dingen terugkomt die de dominee (voorganger) vertelt in de rest van de dienst, wordt het een mooi geheel. Bij ons is er kindernevendienst voor alle basisschoolleerlingen, dat is vrij normaal. Maar er zijn kerken die die leeftijd anders stellen.

Zondagsschool

Er zijn ook kerken waarbij de kinderen de hele dienst dus in een andere ruimte zitten. Ik heb weleens gehoord dat ze het daar dan zondagsschool noemen.

Maar dat zal ook wel per kerk verschillen. Vaak doen ze hier meer, zoals ook nog een Bijbeltekst leren. Liedjes zingen hoort er dan ook bij.

Oppasdienst of kindercrèche

Zit je met een baby of een peuter? Vraag het voor de zekerheid even na, maar de meeste kerken hebben een oppas voor deze kleintjes! Om je kinderen al een beetje te laten wennen aan kerkbezoek, zou je natuurlijk zo af en toe (of gewoon iedere week als je zelf graag naar de kerk wilt) je kindje daarheen kunnen brengen.

Projecten rondom feestdagen

In veel kerken is er best veel aandacht voor de kinderen. Rondom Kerst en Pasen (advent en veertigdagentijd) wordt er met de kinderen aan een project gewerkt.

Meestal wordt dit voor in de kerk tentoongesteld en zullen de kinderen voordat zij naar hun eigen ruimte gaan hier in de gewone kerkdienst al bij stilstaan.

Komen ze terug dan wordt het project verder uitgelegd, bijvoorbeeld wat ze zojuist gedaan hebben. Zo worden ook de mensen in de kerk betrokken bij het kinderwerk.

Na de basisschool

Na de basisschool zullen de kinderdiensten stoppen. Toch zijn er kerken die in het gat wat dan ontstaat, springen. De kinderen zijn inmiddels pubers en die zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op een verplichte kerkdienst.

Om ze toch bij de kerk betrokken te houden, maar ze niet alleen maar een ‘saaie luisterdienst’ voor te schepen, is er bij ons in de kerk een zogenaamde ‘bruggroep’. Dit houdt in dat 1x in de maand de pubers bij elkaar komen onder kerktijd, bij 1 van de leiding thuis. Zij houden daar hun eigen dienst.

Natuurlijk is daar ooit commentaar op gekomen door sommige ouderen in de kerk, omdat ze zo nooit leren om in de kerk te zitten en dat soort zaken. Zelf denk ik dat ze hier veel meer aan hebben omdat ze nu echt met elkaar over iets nadenken en in gesprek gaan…

Maar dit is zeker geen standaard iets. Wil je weten of er in jouw kerk ook zoiets is? Dan zul je dit dus gewoon moeten navragen.

Kinderkerk of kliederkerk

Steeds meer komen andere vormen van kerk vieren, om zo in te springen op de behoeften van tegenwoordig. Vaak houdt het in dat de drempel weggenomen moet worden voor mensen die niet gewend zijn om in de kerk te zitten.

Eenvoudigere diensten, lossere diensten en diensten echt speciaal voor kleintjes. Met vaak leuke activiteiten erbij. Wij houden hier 1 keer per kwartaal een kinderkerk op zondagmiddag.

Omdat de jonge gezinnen in de gewone diensten niet meer echt kwamen is er gekeken of dit zou werken. Dat doet het dus inderdaad.

De dienst draait volledig om de kleintjes (kinderen van 0 tot 10 jaar). De dominee wordt ‘geholpen’ door dominee Beer. Een berenknuffel met een toga om. Met YouTubefilmpjes van kinderliedjes en alles in kindertaal. Lekker speels dus.

Nu blijven de kinderen tot 7 jaar in de kerk en gaan de ouders (opa’s en oma’s blijven vaak stiekem in de kerk kijken …) met de dominee naar de andere ruimte.

Ook de oudere kinderen gaan met een andere leiding naar een andere ruimte. Met de peuters/kleuters worden er allerlei speelse activiteiten gedaan rondom het Bijbelverhaal, zoals bij het verhaal van Noach alle verstopte dieren in de kerk opzoeken.

De kinderen waarderen het enorm en zijn dé drijfveer richting de ouders om de volgende keer weer te komen! Het is zeker het informeren waard om te kijken of er bij jou ergens ook zoiets gedaan wordt.

Lang niet alle kerken staan erop, maar kijk maar eens bij Kerkopschoot.nl. Meer info over de Kliederkerk vind je op de site van de PKN.

Wil Cats
Volg me via: