Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in het christelijk geloof is die van de geboorte van Jezus, die met Kerst gevierd wordt. In december wordt daarom op veel christelijke scholen, in kerken en gezinnen en op christelijke jeugdverenigingen aandacht besteed aan advent. Deze oude christelijke traditie begint 4 zondagen voor Kerst.

Advent is de voorbode van Kerst. Ben je op zoek naar meer informatie over advent? Of wil je knutselideeën en tips om dit te vieren opdoen? In dit artikel kun je van alles lezen over advent en hoe je samen met je kind hier aandacht aan kunt besteden.

Betekenis van advent

Het vieren van advent is een heel oud christelijk gebruik. Men neemt aan dat het in de 4e eeuw na Christus vanuit de Oosterse kerk later naar het Franse Gallië overgegaan is. Afgeleid van het Latijnse woord ‘Adventus’ wat letterlijk komst betekent, wordt er met advent twee dingen gevierd:

  • De geboorte van Jezus, die als zoon van God als mens naar de aarde gekomen is.
  • De wederkomst van Jezus. Christenen en katholieken geloven dat Jezus op een dag op de wolken terug op aarde zal komen.

De Advent vangt aan op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december, en eindigt als op 24 december bij het avondgebed de Kersttijd begint.

De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. De Advent is tegenwoordig vooral een periode van inkeer en gebed terwijl je je voorbereidt op de komst van het kerstkindje.

Verhalen uit de bijbel

Natuurlijk ontbreekt de bijbel ook niet in deze periode. Voor iedere week, of iedere dag, zijn er bijbelverhalen die je kan voorlezen aan de kinderen.

Eerste zondag van de Advent

Vandaag staat Maria centraal, zij ontving de boodschap van de engel Gabriël die aangaf dat ze zwanger was en ze de moeder van God zou worden. En dat terwijl ze nog niet getrouwd en maagd was, daarom ook dat er sprake is van de onbevlekte ontvangenis.

Jozef is de partner van Maria, die overweegt haar te verlaten omdat ze zwanger is en mensen daar schande over zullen spreken. Dan krijgt Jozef een droom en vertelt een engel hem dat het een bijzonder kind is, de zoon van God.

Jozef gelooft de engel en besluit toch bij Maria te blijven en voor haar te zorgen. Je vindt dit terug in de bijbel bij Lucas 1:26-56 en Mattheüs 1:18-25.

Dat verhaal vind je hier.

Tweede zondag van de advent

Niet alleen Maria is zwanger, maar ook haar nicht Elisabeth. Zij en haar man Zacharias zijn al wat ouder als ze bezoek krijgen van een engel die vertelt dat ze een kind zullen krijgen.

Ze is al een paar maanden zwanger als ze hoort dat Maria ook zwanger is. Maria blijft dan bij haar tot ze bevalt van Johannes de Doper. Lucas 1:39-45.

Derde zondag van de advent

De keizer kondigt een volkstelling aan, waarbij iedereen terug moet naar het land waar ze vandaan komen. Samen gaan ze op weg naar Bethlehem. Lucas 2:1-7

Vierde zondag van de advent

Maria en Jozef komen aan in Bethlehem en gaan op zoek naar een plek om te overnachten. Echter zijn alle herbergen vol en is er nergens een plek te vinden.

Uiteindelijk vinden ze een plekje in een stal, en daar in een kribbe wordt het kindje Jezus geboren. De herders krijgen bezoek van een groep engelen en zien een heldere ster die hen naar de stal leidt. Lucas 2:1-20

Daarnaast worden er ieder jaar diverse adventsprojecten bedacht en ontwikkeld die een eigen thema hebben. Als je online zoekt kun je bij verschillende religieuze uitgeverijen deze projecten vinden.

Kaarsjes aansteken adventskrans

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ” Licht der wereld”.

Daarom wordt er op de vier zondagen voor het eerste Kerstdag is, begonnen op scholen en kerken met het aansteken van een kaarsje. Dit laat symbolisch zien hoe gelovigen toeleven naar de geboorte van Jezus en dus de komst van het licht.

Vaak zie je na vier kaarsjes één grote kaars. Deze grote kaars wordt met Kerst aangestoken, het teken dat Jezus op aarde gekomen is.

Advent vieren met kinderen

Het helpt kinderen om over dit onderwerp niet alleen te praten, maar ook te kijken en zelf iets te maken. Zo wordt het abstracte steeds meer concreet voor ze. Zo kun je een kerststal met ze knutselen en dit gebruiken als je het Bijbelverhaal van de geboorte van Jezus in de stal voorleest.

De ezel kun je van tevoren al gebruiken als Jozef en Maria (de laatste op de ezel) op weg gaan naar Bethlehem.

Hieronder kun je diverse knutselactiviteiten rond advent vinden:

Groeilied

Zo is er een groeilied, wat in de methode zit wat op de kindernevendienst in de kerk gezongen wordt als ook na het bijbelverhaal op school. Dit lied gaat over de geboorte en komst van Jezus en elke week komt er een extra couplet bij. Zo groei je als klas of kerkelijke gemeente naar de geboortedag van Jezus toe. Dit lied vind je hier.

Vertelkaarten

Een hippe adventskalender met kaarten voor jonge kinderen: de adventsslinger. Speciaal ontwikkeld om met peuters en kleuters toe te leven naar kerst. Hang samen met je kind elke dag een kaartje op en beleef iedere dag een stukje van het kerstverhaal.

Meer informatie vind je hier.

Pak het grootse geschenk uit