Skip to Content

Goede vrijdag; wat te doen van Kruisweg tot andere activiteiten met kinderen om te vieren

Goede vrijdag; wat te doen van Kruisweg tot andere activiteiten met kinderen om te vieren

Goede Vrijdag, de dag waarop herdacht wordt dat Jezus is gekruisigd. De manier waarop verschilt per kerk. En hoe beleef je zo’n dag met de kinderen? Hoe diep ga je in op dat wat er gebeurd is met Pasen? En wat is de Kruisweg in de Katholieke kerk?

Wat houdt Goede Vrijdag in?

Goede Vrijdag is, zoals gezegd, de dag dat Jezus gestorven is. Omdat men gelooft dat Jezus/God dit heeft laten gebeuren om de mensen te redden (hun zonden nam Jezus op zich), noemt men deze dag GOED. In Nederland is het geen verplichte vrije dag, maar de scholen hebben normaal gesproken wel vrij op die dag.

In de kerken wordt er op verschillende manieren mee omgegaan. In de Katholieke kerk is het gebruikelijk dat ’s middags om drie uur een dienst is, omdat men gelooft dat dit het tijdstip is waarop de kruisiging plaatsvond.

In de Protestantse kerken is de herdenking meestal ’s avonds. Daarnaast zijn er ook kerken die een hele cyclus aan diensten heeft richting Pasen.

Zo is er bij ons in de kerk de gewoonte dat op donderdagavond Witte Donderdag het laatste avondmaal wordt gevierd, op Goede vrijdag uiteraard de herdenking van het sterven van Jezus, op zaterdagavond de Paaswake, waarbij halverwege de dienst lichtjes aangaan of we lopen naar een vuurkorf buiten (Jezus heeft de dood overwonnen!), en als afsluiting de feestelijke dienst op zondagmorgen (Pasen).

Voor de kinderen zal deze cyclus volgen misschien te veel zijn, maar ook dat kun je natuurlijk thuis wel vieren. Waarbij het begin al met Palmpasen, de zondag ervoor, kan beginnen.

Hoeveel vertel je?

Het verhaal van Goede Vrijdag is natuurlijk allesbehalve een leuk verhaal. Moet je hier dus wel diep op in gaan? Ik denk dat je dat heel erg af moet laten hangen van de gevoeligheid van je kind. Het is helemaal niet nodig om bij jonge kinderen al heel zwaar te praten over het lijden van Jezus.

Misschien kun je dan beter oppervlakkig vertellen dat Jezus voor ons is gestorven en vooral de nadruk leggen op het opstaan uit de dood!

Kruisweg

In de Katholieke kerk zie je langs de muren de Kruisweg hangen. Zeker in de oude kerken zijn het vaak statige schilderijen. Deze Kruisweg bestaat uit de weg die Jezus ging nadat hij ter dood veroordeeld is. 14 staties (dat kunnen trouwens ook beelden zijn) nemen je mee. Loop er maar eens langs en zie het hele verhaal tot leven komen.

Natuurlijk kun je dit ook met je kind doen. Let hier wel bij op of het niet te heftig zal zijn voor je kind(eren). Het is immers een treurig verhaal wat uitgebeeld wordt! Tijdens de Goede Vrijdagviering wordt er gebeden volgens een vaste volgorde, deze staan gelijk aan de staties.

Bij de ene kerk zal de voorganger langs deze staties lopen maar het kan ook op andere manieren gebeuren.

Wil jij je kind niet meenemen naar de kerk op Goede Vrijdag, dan zou je wel aan de hand van 14 plaatjes het verhaal kunnen vertellen en misschien met elkaar ook bidden. Hiervoor vind je een aantal voorbeelden bij Geloventhuis.nl.

De 14 staties houden in:

 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
 2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
 3. Jezus bezwijkt voor de eerste keer
 4. Jezus ziet Maria, zijn moeder
 5. Simon van Cyrene neemt het kruis op zich
 6. Het gezicht van Jezus wordt afgedroogd door Veronica
 7. Jezus bezwijkt voor de tweede keer
 8. Jezus troost de huilende vrouwen
 9. Jezus bezwijkt voor de derde keer
 10. De kleren van Jezus worden weggenomen
 11. Jezus wordt aan het kruis genageld
 12. Jezus sterft aan het kruis
 13. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgehaald
 14. Jezus wordt in het graf gelegd

Thuis Goede Vrijdag herdenken

De mooiste route is om het hele verhaal richting Pasen te vieren. Zo wordt het een geheel én heeft het een prachtige afloop. Alleen Goede Vrijdag is immers een heel triest verhaal.

 • Met Palmpasen kun je al beginnen met het maken van Palmpaasstokken.
 • Op Witte Donderdag zou je na kunnen denken over het laatste avondmaal en hier met elkaar over praten. Hoe zou jij zoiets beleven? Dat een vriend opeens tegen je zegt dat je hem verraden zult, bijvoorbeeld. Of andersom: dat jij erachter komt dat een vriend jou verraden zal? Natuurlijk wist Jezus veel meer dan wij in zo’n geval, maar ook Jezus had menselijke emoties. Ook hij was bang. ‘s Avonds wordt ook The Passion uitgezonden, voor sommige kinderen wordt dit erg laat maar de volgende dag ben je vrij.
 • Op Goede Vrijdag is het voorlezen van het verhaal uit de kinderbijbel of een ander boek natuurlijk een mooi idee. Je kunt er een mooie film bij uitzoeken, bijvoorbeeld op YouTube. Een kleurplaat laten kleuren of een tekening laten maken. Een kaarsje branden is ook een mooi idee. Of zing erover, bijvoorbeeld met Elly en Rikkert. Ook de Zandtovenaar heeft een prachtige verbeelding van het Paasverhaal.
 • En op zaterdagavond zou je thuis ook de overgang van de dood naar het leven kunnen vieren, als de kinderen wat groter zijn. Een viertafel thuis maken is hierbij ook een mooie aanvulling.

Viertafel thuis

Een viertafel is niets anders dan een plek waar je met spulletjes het hele verhaal uitbeeldt. Bij ons in de kerk hanteren we bijna altijd een viertafel bij projecten richting Kerst en Pasen. Maar dat kan thuis uiteraard ook.

Begin je al met Palmpasen, dan kun je iets erop leggen wat met een palmtak te maken heeft. Dit kan een echte zijn, maar juist allemaal knutsels op de tafel is vanzelfsprekend ook leuk.

Laat de kinderen een palmtakje uitknippen of een minipalmpasenstok maken voor op de tafel. Bij het laatste avondmaal kun je een beker erop zetten of een mandje met brood. Goede Vrijdag vraagt natuurlijk om iets met een kruis.

Voor de zaterdag een graf, die je op Pasen zou kunnen openen, om maar iets te noemen. Zo maak je het hele verhaal extra inzichtelijk. Misschien heeft je kind ook op school of in de kerk spulletjes gemaakt, die ook een plekje kunnen krijgen. Verder kun je het gezellig aankleden met mooie lentekleuren.

Een bloembolletje, een paar wilgentakken met eventueel leuke frutseltjes erin: allemaal tekenen van het Nieuwe Leven, die je bij deze dus een dubbele betekenis geeft.

Het nieuwe leven van de lente, wat die bloembollen en takken op zich zijn. Maar daarmee ook de symbolische waarde van het Nieuwe Leven wat Jezus ons heeft gegeven door zijn lijden.

Wil Cats
Volg me via: