Skip to Content

Tips voor een activiteitenplan en programma opstellen voor kinderopvang

Tips voor een activiteitenplan en programma opstellen voor kinderopvang

In de kinderopvang is het belangrijk om kinderen activiteiten aan te bieden die passen bij hun ontwikkeling en interesses.

In dit artikel bespreken we wat er in een activiteitenprogramma hoort te staan, hoe je een activiteitenplan maakt voor de kinderopvang en welke activiteiten geschikt zijn voor kinderen. We beantwoorden ook de vraag welke 5 soorten activiteiten er zijn en geven leuke activiteitenvoorbeelden.

Wat moet je allemaal doen in een kinderopvang?

In de kinderopvang is het belangrijk om te zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor kinderen. Daarnaast is het belangrijk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ze activiteiten aan te bieden die passen bij hun interesses en ontwikkeling.

Andere taken die horen bij het werken in de kinderopvang zijn het verzorgen van kinderen, het begeleiden van kinderen bij activiteiten, het onderhouden van contact met ouders en het bijhouden van administratie.

Hoe maak je een activiteitenplan kinderopvang?

Het maken van een activiteitenplan voor de kinderopvang begint met het inventariseren van de interesses en ontwikkelingsfase van de kinderen. Vervolgens kunnen er activiteiten worden bedacht die passen bij de interesses en ontwikkeling van de kinderen.

Bij het maken van een activiteitenplan is het belangrijk om activiteiten af te wisselen en te variëren, zodat kinderen zich blijven uitdagen en ontwikkelen.

Daarnaast is het belangrijk om de veiligheid van kinderen in acht te nemen en te zorgen voor voldoende begeleiding.

Wat staat er in een activiteitenprogramma?

Een activiteitenprogramma is een overzicht van alle activiteiten die worden aangeboden in de kinderopvang.

Het programma kan per dag, week of maand worden opgesteld en bevat informatie over de activiteit, het doel van de activiteit, de benodigde materialen en de doelgroep.

In een activiteitenprogramma is het belangrijk om activiteiten op te nemen die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen en die aansluiten bij hun interesses.

Wat moet er in een activiteitenplan?

In een activiteitenplan moet ten minste het doel van de activiteit, de benodigde materialen en de doelgroep worden vermeld. Daarnaast is het belangrijk om de activiteit af te stemmen op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen en rekening te houden met hun interesses.

Welke 5 soorten activiteiten zijn er?

Er zijn verschillende soorten activiteiten die geschikt zijn voor kinderen in de kinderopvang. We noemen hieronder 5 soorten activiteiten:

 • Zintuiglijke activiteiten: activiteiten gericht op de zintuiglijke ontwikkeling van kinderen, zoals voelactiviteiten, sensorische bakken en speelgoed met geluiden.
 • Motorische activiteiten: activiteiten gericht op de motorische ontwikkeling van kinderen, zoals kruip- en rolspelletjes, speelgoed om te duwen en te trekken, vingerverven en puzzels.
 • Cognitieve activiteiten: activiteiten gericht op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, zoals educatieve spellen en boeken, taal- en leerhulpmiddelen en puzzels.
 • Creatieve activiteiten: activiteiten gericht op de creatieve ontwikkeling van kinderen, zoals tekenen, schilderen, knutselen en andere kunstzinnige activiteiten.
 • Sociale activiteiten: activiteiten gericht op de sociale ontwikkeling van kinderen, zoals samen spelen, groepsspelletjes en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Wat zijn leuke activiteitenvoorbeelden?

Er zijn talloze leuke activiteiten die geschikt zijn voor kinderen in de kinderopvang. Hieronder geven we enkele voorbeelden:

Doel: Het bieden van leuke en leerzame activiteiten voor kinderen in de kinderopvang, ter bevordering van hun ontwikkeling en welzijn.

Creatieve activiteiten:

 • Schilderen en tekenen: Kinderen krijgen de kans om hun creativiteit te uiten en hun motorische vaardigheden te ontwikkelen door tekeningen en schilderijen te maken.
 • Knutselen: Kinderen worden uitgedaagd om hun handvaardigheid te verbeteren en hun verbeelding te gebruiken door verschillende knutselprojecten te maken, zoals papieren bloemen, vliegtuigjes of armbanden.

Muziek en dans activiteiten:

 • Muziekinstrumenten: Kinderen krijgen de kans om verschillende muziekinstrumenten te bespelen en zich te uiten door middel van muziek.
 • Dansen: Kinderen worden aangemoedigd om hun energie te gebruiken en hun coördinatie te verbeteren door te dansen op verschillende soorten muziek.

Motorische & Bewegingsactiviteiten:

 • Buitenspel: Kinderen krijgen de kans om buiten te spelen en hun fysieke vaardigheden te verbeteren door middel van activiteiten zoals fietsen, rennen, en bal- of schommelspelletjes.
 • Binnenspel: Kinderen kunnen zich ook binnen actief vermaken, door bijvoorbeeld te spelen met ballen, hoepels, en touwen.

Taalactiviteiten:

 • Voorlezen: Kinderen worden gestimuleerd om te luisteren naar verhalen en hun taalvaardigheid te verbeteren door middel van voorleesboeken.
 • Spelletjes: Kinderen kunnen hun taalvaardigheid verbeteren door middel van taalspelletjes zoals ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ en ‘woordzoekers’.

Cognitieve activiteiten:

 • Puzzels: Kinderen worden uitgedaagd om hun probleemoplossende vaardigheden en cognitieve vermogens te verbeteren door middel van verschillende soorten puzzels.
 • Bouwspelletjes: Kinderen krijgen de kans om hun ruimtelijke vaardigheden en hun creativiteit te verbeteren door middel van bouwspelletjes, zoals blokken of lego.

Sociale activiteiten:

 • Samen spelen: Kinderen worden aangemoedigd om samen te spelen en hun sociale vaardigheden te verbeteren door middel van gezelschapsspellen, met poppen of autootjes spelen, en andere groepsactiviteiten.
 • Middageten: Kinderen worden aangemoedigd om samen te eten en te praten tijdens de lunch, wat hun sociale vaardigheden en hun taalvaardigheid verbetert.

In de kinderopvang is het belangrijk om activiteiten aan te bieden die passen bij de ontwikkeling en interesses van kinderen. Door af te wisselen en te variëren in activiteiten, kunnen kinderen zich blijven uitdagen en ontwikkelen. Een goed activiteitenplan kan hierbij helpen en biedt een overzicht van alle activiteiten die worden aangeboden in de kinderopvang.

Voorbeeld activiteitenprogramma van een week voor een groep 3-jarigen

Dit is een voorbeeld van een activiteitenplanning voor een week op een kinderdagverblijf voor groep 3-jarigen. Het biedt een evenwichtige mix van educatieve en recreatieve activiteiten om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen en hen een leuke en leerzame ervaring te bieden.

Maandag:

9:00 – 9:30 uur: Binnenkomst en welkomstactiviteit
9:30 – 10:00 uur: Knutselactiviteit: Maak je eigen kleurrijke vlinder
10:00 – 10:30 uur: Buitenspeeltijd: Spelen in de zandbak en met de loopfietsjes
10:30 – 11:00 uur: Voorlezen van een prentenboek
11:00 – 11:30 uur: Gezamenlijke fruit- en drinkpauze
11:30 – 12:00 uur: Spelactiviteit: Binnen spelen met bouwblokken

Dinsdag

9:00 – 9:30 uur: Binnenkomst en welkomstactiviteit
9:30 – 10:00 uur: Muzikale activiteit: Dansen op kindermuziek
10:00 – 10:30 uur: Buitenspeeltijd: Klimmen en klauteren op het klimrek
10:30 – 11:00 uur: Knutselactiviteit: Maak je eigen glitterpauw
11:00 – 11:30 uur: Gezamenlijke fruit- en drinkpauze
11:30 – 12:00 uur: Voorlezen van een prentenboek

Woensdag:

9:00 – 9:30 uur: Binnenkomst en welkomstactiviteit
9:30 – 10:00 uur: Sport- en spelactiviteit: Samen balanceren en springen op een trampoline
10:00 – 10:30 uur: Buitenspeeltijd: Spelen met zand en water in de watertafel

10:30 – 11:00 uur: Knutselactiviteit: Maak je eigen bloemenkrans
11:00 – 11:30 uur: Gezamenlijke fruit- en drinkpauze
11:30 – 12:00 uur: Spelactiviteit: Samen met educatief speelgoed spelen

Donderdag:

9:00 – 9:30 uur: Binnenkomst en welkomstactiviteit
9:30 – 10:00 uur: Creatieve activiteit: Schilderen met handen en vingers
10:00 – 10:30 uur: Buitenspeeltijd: Fietsen en spelen op het klimtoestel
10:30 – 11:00 uur: Voorlezen van een prentenboek
11:00 – 11:30 uur: Gezamenlijke fruit- en drinkpauze
11:30 – 12:00 uur: Spelactiviteit: Spelen met educatief speelgoed

Vrijdag:

9:00 – 9:30 uur: Binnenkomst en welkomstactiviteit
9:30 – 10:00 uur: Knutselactiviteit: Maak je eigen feesthoed
10:00 – 10:30 uur: Buitenspeeltijd: Spelen met zand en water in de zandbak
10:30 – 11:00 uur: Gezamenlijke fruit- en drinkpauze
11:00 – 11:30 uur: Muzikale activiteit: Samen zingen en muziekinstrumenten bespelen
11:30 – 12:00 uur: Voorlezen van een prentenboek

Voorbeeld dagprogramma

9:00 – 9:30: Vrij spelen en welkomstliedje
9:30 – 10:00: Knutselen met vingerverf. De kinderen mogen hun eigen creativiteit gebruiken om te schilderen met hun handen en vingers.
10:00 – 10:15: Toiletbezoek en handen wassen.
10:15 – 10:45: Muziek en dans. De kinderen krijgen de kans om hun lichaamscoördinatie te oefenen en te genieten van muziek.
10:45 – 11:15: Fruit eten en drinken. We zorgen voor een gezonde snack voor de kinderen en leren hen over gezonde voeding.
11:15 – 12:00: Buiten spelen. De kinderen kunnen zich uitleven op het speelplein en nieuwe vaardigheden leren door te spelen met anderen.
12:00 – 13:00: Lunchtijd. We bieden de kinderen een gezonde lunch aan en moedigen hen aan om goed te eten en te drinken.
13:00 – 14:00: Rusttijd en middagdutje. We zorgen voor een rustige omgeving en laten de kinderen even ontspannen en rusten.
14:00 – 14:30: Voorlezen. We lezen een verhaaltje voor en bespreken de inhoud met de kinderen.
14:30 – 15:00: Speeltijd met educatief speelgoed. We bieden educatief speelgoed aan om de kinderen te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
15:00 – 15:15: Toiletbezoek en handen wassen.
15.15 – 15.30: Middagsnack; gezonde en hartige snack
15:30 – 17:30: Vrij spelen en ophalen van kinderen. De kinderen mogen vrij spelen (binnen of buiten) terwijl we wachten tot hun ouders ze komen ophalen.

Linda van Aken