Skip to Content

Babypraat stem; praten tegen baby wel of niet goed voor ontwikkeling?

Babypraat stem; praten tegen baby wel of niet goed voor ontwikkeling?

Misschien herken je het wel dat je een filmpje terugziet, dat je stem anders is dan je zou denken. Babypraat is een bekend fenomeen, maar wat me zo vaak opvalt is dat dit bij moeders nog weer anders is.

Grote kans dat je het als moeder zelf hebt gefilmd en daardoor is je stem natuurlijk zeer aanwezig. Als je het dan terug hoort heb ik al snel zoiets van ‘Dat is mijn stem toch niet? ‘

Ook merk ik dat mijn dochter dit overneemt, in plaats van met haar gewone stem praat ze heel snel met een hoog stemmetje en is ze nauwelijks te verstaan.

Praten tegen baby

De stem schiet de hoogte in zodra er tegen baby’s en kinderen wordt gepraat. Of in het bijzijn van. Dit zou trouwens niet alleen bij moeders zijn, maar ook andere volwassenen die tegen kinderen praten.

Mij valt het vooral op bij moeders. Bij mezelf, maar ook bij andere moeders. Vooral in vlogs valt dat enorm op. Er is zo’n groot verschil als er tegen de kijker wordt gepraat of tegen de kinderen. 

Ik ben dus niet de enige die zo tegen kinderen praat. Zodra er een baby in de kamer is, schieten de stemmen een paar octaven omhoog en beginnen we te brabbelen. Waarom we dit doen?

Wat is babypraat?

Babypraat wordt ook wel IDS (infant-directed speech) genoemd. Hierbij gaat het om het communiceren met een kind waarbij er niet alleen in een hogere toon wordt gesproken, maar er ook versimpeld taalgebruik wordt gehanteerd.

Ook langzamer praten of een zangerige stem gebruiken zie je regelmatig voorbijkomen. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan omdat het in iedere cultuur voorbijkomt. Dus niet alleen in de Nederlandse of Europese cultuur.

Het is trouwens een onbewust proces omdat hoge tonen sneller geassocieerd worden met voeding en comfort door het kind. Als ouder pas je je daar dus onbewust aan. Het is trouwens ook niet uniek voor vrouwen, ook mannen doe dit.

Vrouwen hebben vaker een hogere stem dan mannen, dus de hoge tonen gebruiken wij om een vrouwenstem na te bootsen. Het zijn tenslotte vaak de vrouwen die voor de kinderen zorgen en voeden.

We praten trouwens niet alleen tegen baby’s in babytaal. Ook tegen dieren wordt dit gebruikt.

Zelfs als we ons ervan bewust zijn dat dit geen effect heeft omdat de dieren ons niet kunnen begrijpen. De emoties spreken dan voor zich.

Wel of niet doen?

Hier is veel discussie over. Er zijn veel mensen die zeggen dat je babytaal het beste achterwege kan laten en op een normale manier kan communiceren met je kind.

Toch waarderen baby’s dit heel erg en worden blij en vrolijk van gekoer en gebrabbel volgens dokter Jessica Love. We praten tenslotte terug in hun ‘eigen’ taal, wat makkelijker te begrijpen is. Daarnaast stimuleert het ze om dit sneller terug te doen.

Ondanks het gebrabbel leren ze wel emoties en intenties in de stem en van gesprekken te begrijpen. Door bijvoorbeeld op een hoge en blije toon tegen onze baby te praten, merken ze dat wij blij zijn. En een harde doffe stem klinkt boos.

Onderzoekster Nairán Ramírez-Esparza zegt: “Sommige ouderen praten van nature in een babytaaltje tegen hun kinderen, maar andere zijn wat stiller en praten niet zo veel. Uit ons onderzoek blijkt dat het loont om veel te praten.”

Zo blijkt dat de woordenschat van een baby waarvan de ouders in overdreven babytaal praten veel groter is dan kinderen waarvan de ouders dat niet doen.

Deze kinderen hadden op 2-jarige leeftijd een woordenschat van gemiddeld 433 woorden tegenover 169 woorden bij peuters die maar weinig of niet werden aangesproken in babytaal.

Op latere leeftijd presteren deze kinderen beter op taal. Ook de variatie in taalgebruik heeft invloed op de woordenschat.

Onderzoekster Erika Hoff zegt dat het geen kwaad kan om moeilijke woorden te gebruiken in gesprekjes: “Het advies dat ik geef aan ouders is om conversaties aan te gaan met hun baby’s.

Kinderen horen veel gesprekken die te moeilijk zijn in termen van betekenis, maar profiteren daar uiteindelijk toch van.”

Babypraat beter dan voorlezen?

Volgens Iers onderzoek blijkt trouwens dat babbelen met de kleine, niet alleen tijdens één-op-één-momentjes, maar ook terwijl je huishoudelijk werk doet, veel belangrijker is voor de taalontwikkeling dan het voorlezen van een verhaaltje voor het slapen gaan.

Onderzoekers van het Economic and Social Research Institute (ESRI) concludeerden dat gewoon babbelen met een kind vier keer beter is voor de communicatieve vaardigheden als ook probleemoplossende vaardigheden, dan gewoon voorlezen of het laten zien van plaatjes.

Eerder werd er ook al onderzocht dat het beter is om kinderen onder de twee jaar niet bloot te stellen aan de tv. Zelfs als de kinderen niet kijken wordt er als de tv aanstaat minder met elkaar gesproken.

Gebruik jij weleens babypraat?

Linda van Aken