Skip to Content

Meningokokken vaccinatie; voordelen, nadelen en bijwerkingen van de prik?

Meningokokken vaccinatie; voordelen, nadelen en bijwerkingen van de prik?

Meningokokken: een enge veroorzaker van akelige ziektes zoals hersenvliesontsteking. Je kunt op het moment geen krant meer openslaan of er staat wel iets in over deze ziekte en vooral over de vaccinatie.

Verhitte discussies over wel of niet inenten en daar bovenop ook nog eens de bezorgdheid van de regering die daardoor met de vraag komt of er zoiets als een vaccinatieplicht gesteld mag worden. Maar wat moet je hier als ouder mee? Laat je je kind nu wel of niet inenten? Wat is nu het beste voor je kind?

Wat is meningokokken?

Meningokokken zijn bacteriën, die in meerdere varianten voorkomen. Deze meningokokken kunnen je ziek maken, maar meestal gebeurt dit helemaal niet.

Als de mengingokokken bacterie echter verder het lichaam in weet te komen, kunnen er ernstige ziektes ontstaan zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Beide ziektes zijn erg gevaarlijk en kunnen dan ook (snel) dodelijk aflopen.

Wie worden er ingeënt?

Omdat de toename van het type W – ziektegevallen best behoorlijk is sinds 2015, is er gekozen om te gaan vaccineren. Er wordt al ingeënt tegen andere types van de meningokok, maar in 2018 zal ook de vaccinatie tegen type W in het vaccinatieprogramma worden opgenomen.

Sinds 1 mei krijgen peuters van ongeveer 14 maanden de meningokokken ACWY-vaccinatie. Maar om de ziekte nog beter te kunnen bestrijden, zullen in het najaar van 2018 en in heel 2019 ook tieners (geboren van 2001 t/m 2005) opgeroepen worden.

Tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 worden (geworden zijn) krijgen 1 oktober een oproep. In het voorjaar volgen de kinderen die in 2005 geboren zijn. De overige tieners die in aanmerking komen, zullen ook in 2019 gevaccineerd worden. Wanneer is nog niet bekend.

Waarom tieners?

Tieners hebben veel sociale contacten en men gaat er vanuit dat ze daardoor de bacterie sneller verspreiden. Om de ziekte goed te kunnen bestrijden is dit een belangrijke groep om immuun te laten worden.

Omdat de tieners de ziekte daardoor niet meer zullen verspreiden, worden niet alleen zij, maar ook andere mensen beschermd. Hierdoor is er de meeste kans op een geslaagde missie: het bestrijden van meningokokken!

Natuurlijk kan je ook echt alle mensen gaan inenten, maar dat is niet alleen een hele operatie, het kost veel én men zal dan heel veel vaccinaties moeten hebben. Als je weet dat er nu al tekorten zijn…

Mijn kind valt buiten de boot: wat nu?

Hoewel de ziekte vaker voorkomt (van type W) is er nog altijd een kleine kans dat je de ziekte zult krijgen. Het komt ongeveer neer op een risico van minder dan 1 op 1.000.000.

Wil je toch graag dat je kind ingeënt wordt of al eerder ingeënt wordt dan dat het uitgenodigd wordt, dan kan je dit overleggen met de huisarts of de GGD. In dit geval zal je zelf de vaccinatie moeten betalen. En, zoals gezegd, houd er ook rekening mee dat de voorraad op veel plaatsen gewoon op is!

Waarom zou je wel of niet inenten?

Tegenwoordig gaan er vaak geluiden op over de nadelen van vaccinaties. Men heeft het dan over bijwerkingen of men stelt dat het eigenlijk overbodig is en dat men alleen maar de farmaceutische  industrie spekt.

Op de site van stichting vaccinvrij staat bijvoorbeeld dat het overbodig is om in te laten enten tegen Meningokokken type A, omdat deze niet meer voor zou komen. En dat de grote boosdoener type B nu juist niet in de vaccinatie zit.

Ook zijn er mensen die vanuit geloofsovertuigingen niet meedoen aan het vaccinatieprogramma. Omdat de vaccinatiegraad steeds lager wordt, en daarmee erge ziektes weer meer kans hebben, gaat er ook juist een roep op om vaccineren verplicht te gaan stellen.

Kinderdagverblijven zouden dit bijvoorbeeld ook verplicht kunnen gaan stellen.

Verplicht stellen: kan dat zomaar?

Moeilijke vraag. Het gaat volkomen tegen mijn gevoel in om zoiets verplicht te gaan stellen. Maar tegelijk moet ik zeggen dat ik behoorlijk boos was toen mijn oudste baby was.

Er was een mazelenepidemie uitgebroken en hij was nog te jong om ingeënt te worden. Ik heb toen ook gemopperd waarom niet iedereen zich gewoon in liet enten, zodat deze ziekte de kop niet weer op zou steken. Een plek waar veel kinderen samen komen: wat moet je daarmee?

Even een rare vergelijking misschien, maar als ik mijn honden naar het pension breng, bijvoorbeeld, moeten ze ook ingeënt zijn tegen kennelhoest. Bij dieren is het heel normaal om deze eisen te stellen.

En toch: ik bepaal nog altijd zelf wat wel of niet goed is voor mijn lijf en/of die van mijn jonge kinderen…. Ik vind het een moeilijke vraag en ik denk dat er in dit geval niet echt een zwart/wit antwoord mogelijk is.

Toch vraag ik me wel af of niet-inenters er wel bij stil staan dat erge ziektes uit het verleden nooit waren verdwenen als de vaccinaties er niet waren geweest!

Natuurlijk blijft een kritische blik wel verstandig. Want inenten tegen zaken die er helemaal niet zijn of vaccinaties die gevaarlijke bijwerkingen hebben: dat kan toch ook de bedoeling niet zijn!

Meningokokken vaccinatie; voordelen, nadelen en bijwerkingen van de prik? - Mamaliefde
Linda van Aken