Skip to Content

Wel of niet je kind laten vaccineren?

Wel of niet je kind laten vaccineren?

Als je kindje 3 maanden oud is, kan de eerste inenting al gegeven worden. Er zijn ouders die besluiten om wel te vaccineren, ouders die uitgesteld vaccineren en ouders die geen vaccinaties willen voor hun kindje. Twijfel jij ook over het wel of niet laten inenten van je kind? Volgens het RIVM kiest 92 tot 99% van alle Nederlandse ouders ervoor om hun kindje in te laten enten.

De voornaamste reden die deze ouders geven is dat ze willen voorkomen dat hun baby een ernstige ziekte of complicatie krijgen die in ernstige gevallen tot het overlijden kan leiden van hun kindje.

Maar, zo geven andere ouders aan, je baby is nog erg jong op het moment van vaccineren en het immuunsysteem is nog niet geheel ontwikkeld. Er gaan zelfs verhalen dat een kind autisme zou kunnen oplopen door een onderzoek van een Engelse arts. En wat zit er eigenlijk precies in die vaccinaties aan stoffen?

Voordelen van wel vaccineren

Dit zijn de grootste voordelen zijn die aan wel vaccineren zitten:

Bescherming

Door de vaccinatie wordt de baby beschermd tegen ernstige complicaties als infectieziekten. In Nederland komt polio en mazelen bijvoorbeeld weinig voor maar in het buitenland zijn deze ziekten er nog wel en vaak met een dodelijke afloop of zodanig dat een kind verlamd raakt en in een rolstoel belandt.

Groepsimmuniteit

Als veel kinderen ingeënt worden, ontstaat er een ‘groepsbescherming’. Kwetsbare en jonge kinderen en volwassenen die niet gevaccineerd kunnen worden om gezondheidsredenen, bijvoorbeeld premature baby’s of mensen met leukemie, worden zo toch beschermd.

Nadelen van wel vaccineren

Kinderen die een vaccinatie krijgen kunnen hier ziek van worden. Zo kunnen ze een rode huid hebben en koorts.

In sommige gevallen krijgen kinderen heftige bijwerkingen zoals bijvoorbeeld een koortsstuip, het is dus niet zonder gevaar op complicaties.

Tegenstanders van de vaccinatie

Dit kunnen redenen zijn om niet tot vaccineren over te gaan:

 • Geloofsovertuiging. Er zijn christenen die geloven dat alle dingen uit Gods hand komen, ook gezondheid en ziekte en dat door te vaccineren je ingaat tegen Zijn wil en besluit.
 • De vaccinaties zouden het immuunsysteem van de baby kunnen aantasten omdat deze zo jong al gegeven worden.
 • Het effect van vaccinaties is niet hoog genoeg (85 tot 95 % werkt effectief).
 • De bijwerkingen zijn erger dan de ziekte waarvoor deze gegeven wordt.
 • Het is beter als het kind wel ziek wordt omdat antistoffen dan krachtiger aangemaakt worden dan met een vaccin.

Uitgesteld vaccineren

Er zijn ouders die in overleg met het consultatiebureau of de kinderarts kiezen voor uitgesteld vaccineren. Het RIVM waarschuwt dat hier wel gezondheidsrisico’s aan kunnen kleven omdat er in die tussentijd geen bescherming wordt opgebouwd.

Redenen om uitgesteld te vaccineren:

 • Premature baby, niet leeftijdsadequaat om met 3 maanden al een DKTP-vaccinatie te krijgen.
 • Ouders willen dat het immuunsysteem eerst gevormd is, dit zou rond het eerste levensjaar zijn.
 • Ouders hebben meer tijd nodig om tot een beslissing te komen.

Volgens het RIVM zijn er de volgende fabels rond het overgaan tot vaccinatie:

 • Het zijn onschuldige kinderziekten. Dan gaat het over ziekten als de bof, mazelen, rode hond of kinkhoest. In veel gevallen, zo geeft het RIVM aan, zijn er inderdaad gelukkig geen ernstige complicaties. Maar die wel ziek wordt loopt het risico op complicaties met enorme gevolgen. Bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, blijvende lichamelijke schade of zelfs overlijden. Het is van tevoren niet te voorspellen wie deze complicaties krijgt.
 • Ziektes doormaken biedt betere bescherming. Bij de ziekte kinkhoest beschermt het doormaken van de ziekte je 10 jaar en bij een vaccin heb je 5 jaar bescherming. Maar andere ziekten zoals tetanus geeft alleen bescherming als je een vaccin hiertegen hebt, het doormaken van de ziekte bouwt geen bescherming op. Het RIVM geeft aan dat het doormaken van een ziekte ook ernstige risico’s met zich meebrengt die na vaccinaties niet optreden.
 • Er is een verband tussen vaccineren en autisme. In een artikel van 1998 heeft een Engelse arts, Andrew Wakefield, een verband gelegd tussen het mazelenvaccin en autisme. De studie werd echter korte tijd later teruggeroepen wegens fraude en de arts werd zelfs zijn artsentitel ontnomen.
  Autisme is een aangeboren stoornis die meestal op jonge leeftijd wordt vastgesteld. In die periode wordt ook de eerste BMR-vaccinatie gegeven, vandaar dat deze fabel nog steeds rondwaart. Uit meerdere onderzoeken beoordeeld door de Gezondheidsraad, blijkt dat kinderen die geen BMR-vaccinatie hebben gehad net zo vaak autistisch zijn.
 • Chronische vermoeidheidsklachten door het HPV-vaccin. Sommige meisjes die een vaccin tegen HPV krijgen zijn erg vermoeid. Onderzoek van het RIVM toont echter aan dat er geen verband is tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Deze vermoeidheidsklachten komen namelijk evenveel voor bij meisjes die geen vaccinatie tegen HPV hebben gekregen.
 • Vaccins veroorzaken wiegendood. Helaas overlijden er in Nederland ongeveer tien kinderen onder de leeftijd van één jaar zonder dat aanwijsbare oorzaak. We noemen dit drama ook wel wiegendood. Elk geval van wiegendood en vaccinatie wordt onderzocht. Het is nog nooit aangetoond dat vaccinatie de oorzaak was van het plotselinge overlijden. Er is onderzoek, zo zegt de RIVM, dat aanneembaar maakt dat vaccinaties de kans op wiegendood verkleint.
 • Vaccinaties worden niet goed getest op bijwerkingen. Dit is echt een fabel, vaccinaties worden uitgebreid getest en de veiligheidseisen zijn zeer streng. Na de introductie van het vaccin worden alle bijwerkingen bijgehouden.
 • RIVM en de farmaceuten verdienen veel geld en hebben invloed op het vaccinatieprogramma. Voor alle medicijnen die gemaakt worden en ook vaccins zit inderdaad een winstbijdrage op voor de farmaceutische industrie. Maar het is niet zo dat het RIVM kan beslissen voor welke infectiezieken een vaccin gegeven wordt. Dit besluit neemt de minister van Volksgezondheid op basis van een advies van de Gezondheidsraad.
 • We vaccineren op te jonge leeftijd. Jonge kinderen zijn inderdaad kwetsbaar. Sommige infecties, denk bijvoorbeeld aan longontsteking en meningitis verlopen bij een kind veel heftiger en sneller dan bij oudere kinderen en volwassenen. Het RIVM raadt daarom aan om vroeg te vaccineren en kinderen zo te beschermen tegen infectieziekten. Het immuunsysteem kan bijvoorbeeld nog niet goed omgaan met kinkhoest maar wel met het vaccin tegen kinkhoest.

Twijfel je? Raadpleeg dan altijd een arts of het consultatiebureau als je twijfels hebt of als je over wil gaan tot uitgesteld vaccineren. Zij kunnen je het beste adviseren, aangezien zij ervoor geleerd hebben.

Wel of niet je kind laten vaccineren? - Mamaliefde
Mirjam de Stigter