Skip to Content

Huisregels voor tieners en pubers voorbeelden

Huisregels voor tieners en pubers voorbeelden

Je hebt een tiener in huis. Of misschien heb je het al liever over een puber. En soms kun jij je dan afvragen in hoeverre je nu welke regels gaat stellen. Wat mogen ze ondertussen zelf bepalen en waar zullen ze zich toch echt aan moeten houden?

Wanneer heeft je kind een punt als hij tegen je ingaat en ben je gewoon te streng? Of moeten die pubers zich nog gewoon klakkeloos aan jouw regels houden? Hoe pak je dit nu het beste aan?

Huisregels zijn gewoon nodig

Puber of niet, zonder regels wordt het waarschijnlijk een puinhoop. Dan weet niemand meer wat hij of zij van een ander kan verwachten of hoe bepaalde dingen nu eigenlijk in huis bedoeld zijn. Maar ook: regels geven grip. Duidelijkheid, die je puber echt wel nodig heeft! En dat ze er tegenin gaan hoort er nu eenmaal bij! 

De hormonen slaan op hol

Pubers hebben een ‘strijd’ te leveren met de hormonen in hun lijf, die voor allerlei veranderingen zorgen. Dat je kind daar onzeker van wordt of gewoon van slag is, is eigenlijk niet vreemd. Het is voor jou wennen, maar voor je kind betekent het dat hij opeens heel andere interesses gaat krijgen. Een ander lichaam en ja, die hormonen kunnen ook nog eens behoorlijk op het humeur werken.

Je kind moet gaan dealen met seksuele gevoelens en moet ook nog eens op zoek naar zijn eigen identiteit. Door regels te stellen geef je in ieder geval in dat opzicht een soort rust, een veilige haven. Want thuis is het dan duidelijk wat er van hem verwacht wordt. Maar waar let je op het stellen van regels?

Respectvol naar iedereen

Allereerst zijn regels niet bedoeld om je zoon of dochter te pesten. Ze moeten wel eerlijk zijn en je kind in zijn waarde laten. Regels kunnen slaan op de thuissituatie en hoe jullie dus met elkaar omgaan of wie welke taak doet.

Maar regels kunnen ook gaan over veiligheid. Dat er geen alcohol gedronken mag worden, bijvoorbeeld. Of dat je zoon of dochter voor een bepaalde tijd thuis moet zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan over de regels haal je vaak al de hete angel eruit omdat je zo kunt uitleggen waarom die regel er is (en het dus duidelijk wordt dat het niet zomaar zo is om hem te pesten), maar geeft ook je kind de kans om zijn visie te delen.

En daar mag je ook best even naar luisteren, want zo laat je zien dat jij je kind serieus neemt. De regels aanpassen naar aanleiding van zijn visie kan zeker een idee zijn. Juist door elkaar tegemoet te komen, kunnen er mooie regels en prima grenzen in een gezin ontstaan die door iedereen begrepen worden en daarmee ook eerder gerespecteerd zullen worden. 

Welke regels stel je?

Dan blijft er wel de vraag welke regels je dan zult stellen. Dat hangt een beetje van jullie thuissituatie af en ook gewoon van de aard van je kind. Misschien is je kind wel een huismus en ben je blij als hij weleens weggaat.

Dan zullen jouw regels hierbij vast heel anders zijn dan bij een kind wat het liefst elke avond naar feestjes gaat en waarbij jij ook wel weet dat er tegen alle verboden in drank aanwezig is. Thema’s waar je huisregels voor kunt maken zijn bijvoorbeeld:

  • Drank, drugs, roken 
  • Zakgeld en wat hij of zij daarmee moet betalen
  • Kleedgeld
  • Welke huishoudelijke klusjes moeten er gedaan worden?
  • Hoe laat moet hij of zij thuis zijn
  • Mogen er vrienden langskomen als jullie niet thuis zijn

Houd het simpel

Regels werken het beste als ze duidelijk zijn en vaak zijn korte regels duidelijker dan een heel lang verhaal. Overdrijf ook niet met de regels, want daarmee maak je het op meerdere manieren vervelend.

Veel regels zijn ingewikkeld om te onthouden, maar geven je ook meer het gevoel dat je ‘gevangen’ zit. En zullen waarschijnlijk ook sneller tegengas uitlokken! Want van redelijkheid is er dan eigenlijk geen sprake meer.

Regels zijn er voor iedereen

Natuurlijk is het niet alleen de puber die zich aan de regels moet houden. Heb je ook nog jongere of misschien oudere kinderen? Ook zij zullen zich aan de huisregels moeten houden. Dat daar aanpassingen aan zitten in verband met de leeftijd is dan wel weer zo.

En ook jij als ouder zal gewoon huisregels moeten respecteren. Wordt er verwacht dat er met het eten geen mobiels aan tafel gebruikt worden? Dan geldt dat dus ook voor pa en ma! 

Regels groeien mee

Uiteraard zal een kind van 11 andere regels nodig hebben dan een puber van 17. Vergeet dan ook niet om de regels mee te laten groeien. Hoe laat ze thuis mogen komen, bijvoorbeeld. En af en toe er nog eens samen over praten is helemaal zo dom nog niet.

Als de regels niet nageleefd worden

Naast duidelijkheid rondom de regels zelf, is het ook goed om met elkaar stil te staan bij de gevolgen als iemand zich niet aan de regels houdt. Wat gebeurt er dan? Door dit duidelijk af te spreken, is ook dat geen discussie meer.

Hoewel je dat nooit zeker weet, natuurlijk…Maar het is wel helder en eerlijk als je van tevoren kenbaar maakt wat de gevolgen zijn. En ja, ook daar kun je met elkaar over praten en dingen over afspreken.

Vergeet niet te genieten van je puber!

Eigenlijk is het jammer dat we vaak bij pubers denken aan ruzie, opstandig gedrag, grenzen opzoeken en meer van dat soort negatieve zaken. Want dat is toch echt maar één kant van de puberteit. Het is juist zo leuk om mee te maken hoe je kleine uk zich ontpopt tot een volwassen vrouw of man, met een heel eigen manier van denken en doen. Een mens om trots op te zijn en die jij mag begeleiden.

Heerlijk samen dingen doen, die je met een jonger kind nog niet kan doen. Mooie gesprekken voeren bijvoorbeeld, maar ook even lekker met elkaar de stad in of aan het klussen. Vergeet dan ook niet te genieten. Want ook deze tijd vliegt en nu heb je hem of haar nog even lekker bij je voordat ze echt uitvliegen.

Wil je puber niet praten? Probeer het eens op een andere manier. Gezellig samen iets doen, bijvoorbeeld. Grote kans dat het dan minder eng is om te kletsen. En nee, overbodig is het zeker niet, want je puber heeft juist een veilige haven nodig in zijn zo snel veranderende wereld. 

Linda van Aken