Skip to Content

Tweens; welke leeftijd (9 tot 14) eigenschappen en bijzonderheden voor jongens en meisjes

Tweens; welke leeftijd (9 tot 14) eigenschappen en bijzonderheden voor jongens en meisjes

Tweens: misschien heb je de term ooit weleens gehoord en misschien ook wel helemaal niet. Toch wordt het wel gebruikt. Het idee achter deze term ligt een beetje vreemd.

Het is namelijk geen leeftijdsaanduiding die uit opvoedland tevoorschijn is gekomen of vanuit biologische achtergronden. In dit geval zijn het de marketeers die een nieuwe leeftijdsgroep hebben bedacht! Waarom eigenlijk en wat moet je ermee?

Wat zijn tweens?

Onder tweens worden kinderen tussen 9 en ongeveer 12 à 14 jaar verstaan. Kinderen die eigenlijk nog net geen echte puber zijn, maar het heel kleine ook al van zich afgeschud hebben.

Wat je doet denken aan het liedje van Paul van Vliet over meisjes van dertien: “Te groot voor de poppen, te groot voor de merels, te klein voor de liefde, te klein voor de kerels…

Waarom is de term bedacht?

Marketing is slim nadenken over je doelgroep en ze zo kunnen bespelen dat het jouw product koopt. Zo is de term tweens ook ontstaan: het kunnen aanduiden van je doelgroep. Tweens zijn voor marketeers interessant om meerdere redenen.

Communicatiewetenschapper Ingvild Kvale Sørenssen vertelt dat deze leeftijdsgroep geld te besteden heeft waardoor ze interessant is, maar daarnaast ook veel invloed heeft op het koopgedrag van ouders.

Wat ook waar is, want welk kind zal niet laten weten welk eten het wel of niet lekker vindt of welk spelcomputer er in huis moet komen (om het even extreem uit te leggen). Maar: het is ook de consument van morgen!

Wie werken er met tweens?

De term tweens is dan misschien gewoon bedacht door marketeers, het wordt inmiddels ook gebruikt door andere groepen. De media zal de term eveneens gebruiken. En nu een dergelijke groepering zo aan te duiden is, vinden ook wetenschappers het een term die ze goed kunnen gebruiken.

Inmiddels zelfs zo dat ze aangeven dat er te weinig bekend is over deze ‘middengroep’. Wat misschien ook wel waar is. Vaak gaat alle aandacht uit naar de jongere kinderen en de pubers. De groep die daar tussenin hangt, bungelt misschien echt maar een beetje rond…

Wat zijn de eigenschappen van de tweens

En dan komen we dus aan bij de vraag wat deze groep voor eigenschappen heeft. Zoals gezegd zijn het de kinderen die steeds minder kinderlijk worden, maar ook nog geen puber zijn.

Hierdoor zullen ze op het ene onderwerp heel kinderlijk kunnen reageren, terwijl je soms bij andere onderwerpen met je ogen staat te knipperen hoe volwassen ze eigenlijk al zijn. Zoals Sørenssen zegt: een belangrijk kenmerk van de tween is het schipperen tussen klein en groot.

Eigen persoonlijkheid ontwikkelen

Kinderen in de leeftijdscategorie rond de 10/12 jaar zullen steeds meer hun eigen persoonlijkheid gaan ontwikkelen.

Ze zullen bepaalde voorkeuren gaan krijgen en niet meer zomaar klakkeloos alles aannemen van jou. Maar ze zijn nog altijd wel kind en hebben jou dus wel nodig. Hoe kun je als ouder jouw kind daarbij helpen?

Help ze met hun emoties

Voor een tween is de wereld nog een plek om te ontdekken en het wordt steeds meer de plek om zichzelf te ontdekken. Wie ben ik en hoe gedraag ik me? Wat vinden anderen van mij?

Maar ook het geweten komt steeds meer om de hoek kijken en zullen je kind meer doen laten nadenken over de wereld én over zijn eigen doen en laten.

Je kind daarbij ondersteunen is belangrijk. Laat je kind mogen zijn wie het is. Stimuleer hem of haar om zichzelf te zijn en niet een personage die anderen willen dat hij of zij is.

Leer je kind dat het zich mag uitdrukken en dat zijn emoties er zeker toe doen. Je kind zal hierin ook de vrijheid moeten hebben om eventueel meerdere manieren van ‘zijn’ te mogen onderzoeken.

Nu zal niet ieder kind daar behoefte aan hebben, maar wil je kind eens experimenteren geef het de ruimte. Zo kan je kind ontdekken wat echt zijn ‘rol’ is en zo zijn eigen echte identiteit vinden.

Gelukkig zijn en blijven valt of staat daar toch mee. Altijd je zo moeten gedragen als hoe de buitenwereld dat van je verwacht, houdt niemand vol op een gelukkige manier.

Luister naar je kind

Een logisch vervolg hierop is dat je open staat voor je kind en luistert naar zijn of haar mening. Natuurlijk is een kind van 9 nog vooral kind en is een kind van 12 soms al een echte puber. Dat je daarin dus een andere rol speelt is ook wel te begrijpen.

Maar bij ieder kind, ongeacht de leeftijd, is echt luisteren en openstaan voor de mening van je kind belangrijk. Je hoort wat er omgaat in je kind en kan hem zo het beste helpen.

Maar hem serieus nemen en daarbij dus ook zijn gedachtegang en ideeën, zorgt voor meer zelfvertrouwen. En dat is toch wat we allemaal willen: een kind met zelfvertrouwen!

Grenzen stellen

Maar: ieder kind heeft het nodig om te weten wat het wel en niet kan doen. Praktisch ieder kind zal zich fijn voelen als het weet waar het aan toe is en dus zijn grenzen aangeven niet verkeerd. Ze geven je kind houvast.

En zijn er grenzen waar jullie over van mening verschillen? Het is aan jou hoe strikt die grens dan is. Gaat het over veiligheid? Dan is jouw woord nog altijd wet.

at het om iets anders, waarbij andere ideeën dus net zo goed goed kunnen zijn? Sta dan eens open voor zijn of haar mening. Misschien kunnen jullie een compromis sluiten waarbij jullie allemaal je gehoord voelen én je prettig voelen!

Teens of tweens?

Teens en tweens zijn begrippen die beide gebruikt worden. Bij een zoektocht op internet om meer te weten te komen over tweens ontdek je dan dat het begrip tweens ook anders gebruikt wordt.

Zo zijn er sites die teens zien als de doelgroep waar wij het over hebben en tweens juist als de groep erboven. (13-19 jaar). Wil je meer weten over deze leeftijdscategorie, dan zul je dus even moeten opletten of de site die je bezoekt wel dezelfde leeftijdshantering aanhoudt!

Wil Cats
Volg me via: