Skip to Content

Hoe leer jij je kind respect hebben?

Hoe leer jij je kind respect hebben?

Hoe kan jij je kind leren om respect te hebben voor anderen? Voor mensen die oud zijn, bijvoorbeeld, of er anders uitzien. Of natuurlijk voor mensen met andere ideeën. Hoe leg je uit wat respect is? Respectvol omgaan met anderen is trouwens niet het enige wat jij je kind kunt leren. Respect hebben voor bijvoorbeeld de natuur en alles en iedereen is zeker ook heel belangrijk.

Wat is respect?

Met respect wordt bedoeld dat je een ander niet afkeurt als hij anders is/denkt en je hem of haar als gelijkwaardig beschouwd. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar respect hebben hoor je gewoon wel te doen. Maar er is ook nog zoiets als zelfrespect, wat ook belangrijk is. 

Hoe leg je het begrip uit aan kinderen?

Nu kun je wel van je kinderen verlangen dat ze respect hebben, maar dan zullen ze wel moeten snappen wat het inhoudt. Je kunt uiteraard bovenstaande in eigen woorden aan ze uitleggen. Maar door het (ook) voor te leven bereik je nog veel en veel meer. Zo wordt het meteen heel gewoon.

En als je eens heel duidelijk respect toont naar iemand, door bijvoorbeeld je plaats aan een oude man af te staan, dan zou je het ook even duidelijk kunnen benoemen naar je kinderen toe.

Voor wie moeten ze respect hebben?

We horen natuurlijk voor iedereen respect te hebben. Maar er zijn bepaalde mensen die je best even extra onder de aandacht mag brengen. Respect hebben voor ouderen, voor je leraar of lerares, of voor de ouders zelf, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Je kunt het ook nog eens benadrukken als iemand op school gepest wordt omdat hij of zij er bijvoorbeeld anders uitziet, dat je hem of haar moet respecteren, gewoon zoals hij of zij is. En dat ze dus gewoon gelijkwaardig zijn.

Zelf respect tonen

Door zelf respectvol om te gaan met je omgeving laat je vanzelf ook al zien hoe het hoort. Kinderen kopiëren in eerste instantie toch het gedrag van de ouders. Dat is immers zoals het hoort. Dat doe je dan ook door respectvol met de kinderen zelf om te gaan!

Doe je dit niet, dan is het dus heel normaal dat er niet naar je geluisterd wordt…Of dat je meteen afgekat wordt. Wil dat zeggen dat jij je kinderen dus in alles gelijk moet geven? Natuurlijk niet. Dat is ook niet waar respect over gaat.

Maar hun eigen mening doet er wel toe en mag wel even gegeven worden. Zo leren ze trouwens ook meteen dat ze er mogen zijn en dat ze hun eigen mening mogen hebben.

Niet roddelen

We maken ons allemaal er af en toe schuldig aan (denk ik): roddelen. Is dat respectvol? Nee, uiteraard niet. Praat dus positief over anderen. Zeker waar de kinderen bij zijn, als je wilt dat ze respectvol zijn. 

Blijf kalm

Nog zo’n valkuil: er gebeurt ergens iets waar jij boos om wordt en je begint meteen je verhaal te halen. Met een harde stem en misschien zelfs wel de nodige woorden maak je even duidelijk dat je boos bent om wat er gebeurt.

Als je bijvoorbeeld al heel lang ergens zit te wachten en ze roepen gewoon een ander naar binnen. Dat je voor jezelf opkomt is helemaal oké. Ook dat mag je kind leren. Maar dit kan ook op een respectvolle manier.

Dus blijf kalm en vertel op een rustige manier wat er fout gaat bij de persoon die er iets aan kan doen. Zo toon je respect, maar laat je niet over je heen lopen. Uiteraard afhankelijk van de situatie, want soms kun je prima even slikken en het gewoon van je af laten glijden. 

Leer je kinderen ‘dankjewel’ te zeggen

De gangbare beleefdheidsvormen: bestaan ze nog wel? Ja hoor, gelukkig wel. En natuurlijk leer jij je kinderen ook ‘dankjewel’ te zeggen als ze iets krijgen of ‘alstublieft’ als ze juist iets willen of geven.

Oudere mensen spreek je aan met ‘u’ en als er ruzie is, dan is het fijn als een kind geleerd heeft om ‘sorry’ te zeggen. Je hoeft niet overal altijd als eerste aan de beurt te zijn, sluit maar gewoon netjes aan in de rij en zo kun je zelf het lijstje vast nog wel aanvullen!

Ook dit soort manieren zijn goed om kinderen respect bij te brengen.

Oprechte aandacht is ook een vorm van respect

In gesprek zijn met je kind betekent uiteraard ook dat je echt aandacht hebt. Dus niet ondertussen ergens wegduikt in je telefoon of televisieserie. Door je echt op je gesprekspartner (nu dus je kind) te richten zal de ander zich gehoord en gewaardeerd voelen!

Door dit zelf te doen zal je kind dit ook als de juiste manier zien. Zit je zelf altijd achter een schermpje en murmel je maar wat mee? Dan kun je ook niet van je zoon of dochter verwachten dat zij het anders doen.

Respect hebben voor elkaar is dus ook echte aandacht hebben voor elkaar. En ja, als jij dit goede voorbeeld geeft, mag je ook verwachten dat je puber (bijvoorbeeld) dit ook voor jou doet. 

Leren omgaan met anderen

Je leert je kind omgangsvormen door ze veel met andere mensen in contact te laten komen. Leer ze niet alleen de beleefdheidsvormen die we al eerder bespraken, maar denk ook aan ‘samen spelen, samen delen’, dat je elkaar helpt, dat je bij spelletjes iedere keer een ander laat beginnen en dat je ruzietjes weer goed maakt. Ook een mooi ding om de kids te leren: iets doen voor een ander, zonder er iets voor terug te krijgen!

Als het fout gaat

Ieder kind (en mens) zal weleens de fout ingaan. En bij kinderen kun je dit zeker zien als een leerproces. Maar hij of zij kan pas leren als hij weet wat hij goed doet of juist fout. Je mag je kind dus uitleggen waarom je bepaald gedrag niet goed vindt. Doe dit wel rustig en dus niet boos.

Uitleggen waarom het niet zo de bedoeling is, kan bijvoorbeeld aan de hand van het uitleggen hoe de ander zich nu zal voelen. Maar alleen de fouten benadrukken is ook niet goed. Benadrukken wat er goed gaat moet je zeker eveneens doen.

Ook spontaan, als er niet eerst een preek aan vooraf ging. Want ook daar leer je van (van die complimenten) en is juist veel fijner! Goed voor zijn zelfvertrouwen!

Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)