Skip to Content

Omgangsregeling of co-ouderschapsregeling: wat is het beste?

Omgangsregeling of co-ouderschapsregeling: wat is het beste?

Na een scheiding is één van de dingen die geregeld moet worden wie de zorg wanneer van de kinderen op zich neemt. Of anders gezegd: waar wonen de kinderen? Hierin zijn veel vormen mogelijk, die jullie uiteraard samen moeten bepalen. Hoe zou je dit kunnen regelen?

De omgangsregeling of co-ouderschapsregeling bepalen jullie

Bij een omgangsregeling zul je altijd het belang van het kind voorop moeten stellen. Jullie zullen dit samen moeten bepalen. Strikt genomen noem je het een omgangsregeling als het kind bij de ene ouder vaker is dan bij de andere ouder.

Verdelen jullie de opvoeding gelijkmatig, dan noemen we het een co-ouderschapsregeling. Wel een beetje raar eigenlijk, want je bent immers altijd allebei de ouder…

Beide vormen hebben zo hun voor- en nadelen. Jullie zullen zelf het beste kunnen bepalen wat het beste werkt. Betrek ook je kind bij het beslissen over deze regeling! Luister naar hun wensen.

Maar houd zelf de verantwoording voor de keuze. Het betrekken van je kind bij dit soort zaken rondom de scheiding is zelfs verplicht!

Waarom kiezen voor co-ouderschap?

Als je kiest voor co-ouderschap blijven jullie beide evenveel betrokken bij je kind. Dit is fijn voor jullie zelf, maar ook je kind zal hierdoor niet het gevoel hebben dat hij ‘afgesneden’ wordt van één van de ouders.

De band met beide ouders blijft zo bestaan en beide ouders zijn betrokken bij het dagelijks leven van het kind.

Bij co-ouderschap heb je allebei te maken met bijvoorbeeld de school van het kind, daarom zullen de ouders dichterbij elkaar moeten blijven wonen. Daardoor zal je kind ook minder snel problemen hebben met zijn verenigingen en vriendjes. 

Wanneer ben je een co-ouder?

Als het kind minimaal 3 dagen bij jou is en ook bij je ex, dan spreekt men van co-ouder. Dit heeft invloed op de financiële kwesties. Bij een co-ouderschapsregeling kun je natuurlijk ook meerdere versies verzinnen.

Je kunt iedere week een helft bij de ene ouder en een helft bij de andere ouder als regeling nemen. Maar je kunt het ook per week doen, dus een week bij de moeder en dan een week bij de vader.

Of misschien is er door jullie werk wel andere varianten fijner. Houd hierbij altijd rekening met de behoeften van je zoon of dochter. Te vaak wisselen is niet fijn, omdat je kind dan blijft verkassen en daardoor nooit echt tot rust kan komen. 

Waarom kiezen voor een omgangsregeling?

Bij een omgangsregeling woont het kind bij één van de ouders en gaat op afgesproken tijdstippen naar de ander. Hierdoor heeft je kind gewoon één echt thuis. Wat fijn kan zijn voor je zoon of dochter.

Het kind zal niet steeds moeten wisselen tussen verschillende huizen, met hun eigen manieren van gezinsleven. Zeker als beide ouders weer een nieuw gezin stichten, kan dit behoorlijk verschillend zijn. Je kind moet zich dan steeds aanpassen, zeg maar.

Natuurlijk zorg je er wel voor dat het kind de andere ouder regelmatig ziet. Dit kan op bepaalde dagen zijn, maar de andere ouder kan ook met gewone dagelijkse dingen betrokken worden.

Woont de andere ouder in de buurt, dan zou hij (zij) bijvoorbeeld altijd met het kind de sportzaken kunnen regelen. Dus het kind halen en brengen, bijvoorbeeld. 

Voorbeelden van omgangsregelingen

Omgangsregelingen kunnen helemaal divers zijn. Wat je vaak tegenkomt is dat het kind om het weekend bij de andere ouder verblijft.

In de vakanties en de feestdagen wordt het meestal eerlijk verdeeld.

Vaak zie je ook dat het kind doordeweeks dan nog een dag bij de andere ouder verblijft, bijvoorbeeld de vrije woensdagmiddag.

Soms wordt ervoor gekozen om ook doordeweeks nog een nachtje bij de ander te verblijven om toch meer met elkaar te kunnen delen.

Het voordeel is hierbij dat de ‘andere’ ouder niet alleen maar tijdens vrije dagen het kind heeft. En daardoor meer binding zal houden met het gewone leven van het kind. Maar ook nu moet je kijken in hoeverre dit fijn is voor het kind zelf. Want het zal dan wel weer vaak moeten wisselen van woonomgeving. 

Birdnesting

Een heel mooie regeling richting het kind is birdnesting. Hierbij zal het kind in het huis wonen en zijn het de ouders die komen en gaan.

Voor het kind waarschijnlijk de mooiste oplossing omdat het wel beide ouders blijft meemaken, maar zelf wel zijn veilige ‘nest’ heeft. Het kind hoeft daardoor niet steeds te verplaatsen en van alles mee te slepen.

Voor je zoon of dochter biedt birdnesting veel meer rust. In de praktijk moet het natuurlijk wel uitvoerbaar zijn, want waar verblijven de ouders als ze niet daar wonen? Dit kan immers inhouden dat er dan drie huizen nodig zijn. Je blijft als ouders ook nog veel meer met elkaar betrokken.

Het ligt er natuurlijk ook maar net aan of jullie dit aankunnen. En hoe ga je dit toepassen als er toch een nieuwe partner om de hoek komt kijken?

Birdnesting is in Nederland nog in opkomst. 

Lees ook: Birdnesting

Hoe ver mag je van elkaar af gaan wonen?

Bij een omgangsregeling (of co-ouderschap) kom je al snel uit bij de afstand tussen de woningen. Is er een regel hoever je uit elkaar mag gaan wonen na een scheiding?

Op zich ben je hier gewoon vrij in. Of je moet in het ouderschapsplan hierover afspraken gemaakt hebben.

Hebben jullie gezamenlijk gezag, dan zal je wel moeten overleggen met de andere ouder en hij of zij zal toestemming moeten geven!

Geef je die toestemming niet en doet de ander het toch, dan kun je een procedure bij de rechtbank starten. Het hangt volledig van de situatie af hoe sterk je hierin zult staan. 

Wat is de beste regeling voor mijn kind?

Het hangt van veel factoren af wat het beste voor jullie werkt. Dit heeft met jullie werk te maken, maar bijvoorbeeld ook waar jullie denken te gaan wonen. Vertrekt de één een paar uur rijden bij de ander vandaan, dan is co-ouderschap dus al niet te doen.

Komen jullie er niet uit? Schakel dan hulp in zodat jullie rustig alle voor- en nadelen goed op een rijtje kunnen zetten en hij of zij jullie kan wijzen op alle mogelijkheden in jullie situatie.

Vinden jullie het moeilijk om er samen over te communiceren of verschillen jullie hierin van mening? Een therapeut kan dan zeker helpen.

Probeer te allen tijde te voorkomen dat het op een vechtscheiding uitdraait. Je kind is daar het grootste slachtoffer van en dat moet je toch zeker niet willen!

Linda van Aken