Skip to Content

Ouderschapsplan bij scheiden; tips voor opstellen kinderplan

Ouderschapsplan bij scheiden; tips voor opstellen kinderplan

Een ouderschapsplan stel je op na een scheiding. Hierin leg je afspraken vast die gaan over de zorg, de communicatie, financiële kwestie en andere praktische zaken.

Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan? Welke afspraken jullie hierin opnemen ligt niet strikt vast, op een paar punten na. Wat zet je er verplicht allemaal in en wat zou je er nog meer in kunnen vastleggen?

Is een ouderschapsplan verplicht?

Een ouderschapsplan moet je maken als jullie nog minderjarige kinderen hebben. Voor ouders die getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden, is een ouderschapsplan verplicht en deze moet ingediend worden bij de rechter.

Woonden jullie samen, dan is dat plan nog altijd verplicht, maar komt er geen rechter aan te pas. Dit kan natuurlijk goed gaan, maar het is wel zo verstandig om er een notariële akte van te maken zodat het toch net allemaal vaster ligt. Ook voor de belastingdienst moeten er dingen vastgelegd worden.

Verplichte afspraken

Dingen die verplicht zijn bij een ouderschapsplan:

  • De betrokkenheid van de kinderen bij het ouderschapsplan
  • Zorgregeling (hoe is de zorg en de opvoeding verdeeld) 
  • Omgangsregeling
  • Hoe de informatieoverdracht gaat (op welke manier en hoe vaak)
  • Hoe worden belangrijke beslissingen genomen (bijvoorbeeld naar welke school het kind gaat)
  • Kinderalimentatie of hoe de kosten verdeeld worden

Kinderen moeten betrokken zijn

In de wet staat dat kinderen betrokken moeten worden bij het maken van afspraken die over hen gaan. Hoe jullie dat doen is aan jullie, maar luister naar de kinderen. Voorkom te allen tijde dat de kinderen de dupe worden van jullie onderlinge strijd. Bij Rechtwijzer kun je hier adviezen over lezen. 

Wie is wanneer verantwoordelijk voor de kinderen?

Is het plan wordt als eerste duidelijk gemaakt hoe het met het gezag richting de kinderen staat. Als jullie beiden dus het gezag houden, zal dit in het plan gezet worden, net als een beschrijving van alle betrokkenen.

Ook wordt er vastgelegd bij wie de kinderen wonen en op welke dagen ze bij de ander wonen. Of als jullie beide evenveel dagen zorgen, dan vertel je dat uiteraard.

Denk hierbij ook aan vakanties en feestdagen. Hoe wordt dit verdeeld? Ook kun je in dit opzicht afspraken maken over de tijdstippen die jullie hanteren voor het ophalen. 

Het onderhouden van de kinderen

Kinderen nemen kosten met zich mee en jullie zijn daar beiden verantwoordelijk voor. Leg in het ouderschapsplan vast hoe deze kosten verdeeld worden. Hoe jullie dit willen regelen hangt af van jullie persoonlijke situatie. De ene ouder kan kinderalimentatie betalen.

Wie zal de kinderbijslag ontvangen? Misschien vinden jullie het fijner om allebei iedere maand een bedrag op een speciale rekening te storten en alles wat met de kinderen te maken heeft wordt dan vanaf die rekening betaald. 

Hoe informeren jullie elkaar?

Informatieoverdracht zal ook nodig zijn. Om te voorkomen dat dit tot nare situaties leidt, waarbij de één niet op de hoogte is van zaken, bijvoorbeeld, wordt in het ouderschapsplan vastgelegd hoe je elkaar informeert en waarover je elkaar informeert.

Doen jullie dit via de telefoon of gewoon in levenden lijve? Over welke dingen houden jullie elkaar op de hoogte?

Gaat dit alleen over cijfers op school of ook over de vriendjes, om maar een voorbeeld te geven. Verder kun je ook denken aan afspraken hoe jullie met elkaar omgaan waar de kinderen bij zijn.

Opvoedingskwesties

Jullie kunnen over het opvoeden zo veel vastleggen als jullie belangrijk vinden. Hierbij kun je ook heel breed denken.

Het zou kunnen gaan om regels rondom eten, bedtijden of misschien het gebruik van een beeldscherm. Maar er kunnen natuurlijk heel andere dingen zijn waarvan jij, je ex of jullie beiden belangrijk vinden dat jullie dit beiden zo doen. 

Wanneer bespreek je het plan opnieuw?

Dat jullie door de jaren heen anders over dingen kunnen gaan denken is niet moeilijk om je voor te stellen of misschien veranderen er zaken waardoor sommige punten herzien moeten worden. Leg in het plan vast hoe er in die situaties gehandeld wordt.

Dus hoe jullie moeten doen om iets te kunnen wijzigen in het plan. Het kan een heel goed idee zijn om in ieder geval op regelmatige basis het plan nog eens samen door te nemen. 

En hoe gaat het met de baby?

Als je gaat scheiden terwijl er net een baby is of misschien wel als je zwanger bent, dan zal er een extra dilemma zijn. Want hoe gaat het dan met de baby? Gevoelsmatig zal je als moeder je baby bij je willen houden.

Maar ook de relatie met de vader is belangrijk voor het kind. Toch zal de baby waarschijnlijk niet direct de helft van de tijd bij de vader vertoeven. Zeker als je borstvoeding geeft, zal dit toch niet echt handig zijn. 

Maar uiteraard heeft de vader wel recht op het opbouwen van een band met zijn baby. Hiervoor zullen jullie dan ook een omgangsregeling moeten vastleggen in het ouderschapsplan.

Hierbij moet je ervan uit gaan dat de vader de tijd krijgt om ook een band op te bouwen en dus regelmatig op bezoek komt om zo te leren voor zijn kind te zorgen.

Is de baby anderhalf tot twee maanden en de borstvoeding loopt goed, dan kan je je baby ook leren om uit een flesje te drinken. Hierdoor kan je ex dan langer met zijn kind zijn omdat hij dan een flesje kan geven. 

Zo kan de baby steeds langer tijd doorbrengen met zijn papa. Een voordeel kan zijn dat je partner voor jullie kind kan zorgen als jij bijvoorbeeld gaat werken. 

Verhuizen

Jullie zijn verplicht om elkaar op de hoogte te stellen als één van jullie gaat verhuizen. Dit heeft immers veel invloed op het kind, maar ook op bijvoorbeeld bepaalde afspraken.

Natuurlijk heeft de afstand die er door de verhuizing ontstaat daar veel mee te maken. Is de ander nu nog wel in staat om het kind van school te halen? Welke consequenties ontstaan er als het kind in het weekend nu opeens twee uur rijden verder op verblijft?

Meedoen met sportwedstrijden, bijvoorbeeld, wordt dan niks meer waardoor het kind gedupeerd wordt. Over deze zaken kan je dus ook afspraken maken in het ouderschapsplan.

Natuurlijk kunnen er heel geldige redenen zijn waarom iemand moet gaan verhuizen. Dan kan het nodig zijn om het plan te herzien.

Mocht het daarbij niet samen lukken dan kan het nodig zijn om de rechter te laten beslissen. Is de partner zonder toestemming verhuisd? Dan kan de rechter hierover oordelen. Hij kan bijvoorbeeld besluiten dat het kind dan bij de andere ouder moet gaan wonen.

Gaat het om verhuizingen naar het buitenland, dan kan er zelfs besloten worden dat er sprake is van kinderontvoering!

Andere afspraken

Zoals gezegd is er veel wat je vast kunt leggen in het plan. Jullie kunnen afspraken maken over situaties als nieuwe partners.

Ook is het verstandig om samen te bepalen hoe het met het kind of de kinderen verder gaat als één van jullie komt te overlijden. Maar je kunt ook denken aan dingen als hoe je omgaat met elkaars familie en vrienden. 

Linda van Aken