Skip to Content

Antroposofie kind; activiteiten en voorbeelden Rudolf Steiner opvoeding thuis en op school

Antroposofie kind; activiteiten en voorbeelden Rudolf Steiner opvoeding thuis en op school

Antroposofie is een manier van leven, waarin je het geestelijke wat in ieder mens huist, wil verbinden met het geestelijke in de wereld. Mooi gezegd, maar wat houdt dat nu eigenlijk in de praktijk in? Wie heeft dit gedachtegoed de wereld in geholpen en wat kun je ermee? Hoe pas je het thuis toe en zijn er ook scholen die met dit gedachtegoed aan de slag gaan?

Wat is antroposofie?

Rudolph Steiner is de grondlegger van de antroposofie. Het moet gezien worden als een soort oefenweg om het geestelijke in jezelf te kunnen verbinden met het geestelijke in de wereld. Dit klinkt misschien behoorlijk zweverig, maar is wel degelijk een heel praktisch iets.

Antroposofie betekent ‘wijsheid van de mens’ en dat zie je dan ook terug in de manier waarop bijvoorbeeld de gezondheidszorg volgens dit principe werkt (het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt ondersteund) of hoe kinderen dingen wordt aangeleerd.

Je accepteert dus dat er dingen zijn die we niet kunnen zien, maar die je wel als werkelijkheid accepteert. Dit kan je als God benoemen, maar je kunt er ook de voorkeur aan geven om het bijvoorbeeld als ‘Moeder Natuur’ weg te zetten.

Antroposofie is dan ook geen religie, maar puur een manier van hoe je in het leven staat. Er is veel respect richting de natuur, maar ook een groot geloof in het eigen kunnen.

Wie was Rudolph Steiner?

Rudolph Steiner heeft dit gedachtegoed beschreven. Hoewel deze manier van leven niet nieuw was, is het wel zijn werk wat als grondlegger voor de huidige antroposofie wordt gezien. Rudolph was een Oostenrijks filosoof en schreef zijn werk aan het begin van de twintigste eeuw.

Het materialisme vierde hoogtij en hij wilde laten zien dat er ook een niet-materiële wereld bestaat.

Of beter gezegd: dat men aandacht zou gaan geven aan de geestelijke mens. Hij was er voorstander van dat het aardse en het geestelijke met elkaar verbonden zouden zijn.

Antroposofie thuis

Je kunt uiteraard thuis ook dit gedachtegoed toepassen op jouw opvoedingsstijl.

Dingen die hier bij horen zijn dan o.a.:

 • Liefde voor de natuur
 • Speelgoed aanbieden die de eigen fantasie prikkelt
 • Met de natuur leven: bijvoorbeeld door het maken van seizoenstafels
 • Kiezen voor eten vanuit de biologisch-dynamische landbouw
 • Je kind mag zich ontwikkelen op zijn eigen manier en zelf ontdekken
 • Aandacht schenken aan de niet-materiële wereld
 • Uitgaan van de hele mens: lichaam, ziel en geest

Uiteraard kun je bij deze punten heel persoonlijke invullingen maken. Zo kun je heel bewust ervoor kiezen om alleen antroposofisch speelgoed te kopen. Of om minstens ieder weekend het bos in te gaan en de kinderen echt deel van de natuur te laten zijn.

Voor een ander zal het juist meer op het vlak liggen van creativiteit en de vrijheid om zelf te ontdekken. Of misschien vind je het wel fijn om door verhalen en boeken het kind ook het niet-zichtbare meer te laten ontdekken.

Antroposofie op school

De Vrije School is een school die het antroposofisch gedachtegoed als hun leidraad hanteren. Bij de Vrije School wil men dat het kind zijn of haar eigen talenten ontdekt, omdat ieder kind zijn eigen talenten heeft.

Beide scholen willen het kind dus niet in een keurslijf wringen, maar het kind mag juist zichzelf ontwikkelen. Creativiteit wordt als een groot goed beschouwd en hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.

Of kies voor de Montessorischool, die het gedachtegoed van Maria Montessori als leidraad heeft. Maria Montessori was een Italiaans arts en pedagoog, die uiteindelijk in Nederland woonde en overleed (in 1952). Bij beide scholen wordt er op een andere manier lesgegeven die uitgaat van de kracht van het kind zelf.

Leren doe je door te doen! Door zelf te ervaren. “Help mij het zelf te doen” is hoe je een Montessorischool zou kunnen omschrijven.

Antroposofisch speelgoed

Ook bij antroposofisch speelgoed wil men het kind zelf het spel laten bepalen.

Het gaat dus om speelgoed waarbij het kind zijn eigen fantasie kan gebruiken en het spel niet al een bepaalde kant op wordt geduwd. Zo zal een poppetje niet blij of verdrietig kijken, zodat het kind dit zelf kan bedenken.

Er zitten veel minder details aan speelgoed, zodat de fantasie van het kind zelf alles nog kan invullen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de materialen. Die zijn het liefst zo natuurlijk en duurzaam mogelijk. Houten speelgoed is bijvoorbeeld erg geliefd.

Antroposofie op andere vlakken

Naast school en thuis, is antroposofie natuurlijk eigenlijk overal toe te passen. En er zijn dus op veel meer terreinen mensen actief die hun bedrijf op een antroposofische manier leiden.

Zo is er bijvoorbeeld de biologisch-dynamische landbouw die in dit straatje past, maar er bestaat ook antroposofische gezondheidszorg. Bij laatstgenoemde gaat het om beroepsbeoefenaars die net zo geschoold zijn als in de reguliere zorg.

Het grote verschil zit hem in de manier waarop er naar de gezondheid wordt gekeken. Men kijkt naar het gehele plaatje: lichaam, ziel en geest én het leven. De geneesmiddelen zijn natuurlijke middelen en men gaat uit van het versterken van het zelfherstellend vermogen.

Bij de reguliere zorg wordt in principe enkel de kwaaddoener aangepakt (bijvoorbeeld de bacterie), terwijl de antroposoof ervan uitgaat dat het lichaam vaak zelf het beste weet wat het moet doen en biedt hierin dus ondersteuning.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Natuurlijk is hier heel veel over te vinden. Wij hebben een aantal interessante sites voor je opgezocht:

Uiteraard zijn er ook heel veel boeken te koop.

 • Zo zou je het boek over Rudolph Steiner (hier) zelf kunnen kopen, geschreven door Hans Stolp.
 • Of kies voor een boek van Rudolph Steiner zelf (hier), zoals bijvoorbeeld ‘De filosofie van de vrijheid’.
 • Er is ook het boek “De opvoeding van het kind’ van Rudolph Steiner (hier)
 • Wil je thuis stil staan bij leven met de seizoenen? Dan is het boek om thuis ‘jaarfeesten’ te vieren (hier) een leuk idee.
Wil Cats
Volg me via: