Skip to Content

Aware parenting Nederland; betekenis & kritiek

Aware parenting Nederland; betekenis & kritiek

Deze filosofie is erop gericht om kinderen op te voeden die slim, geweldloos, empathisch en vrij van verslavende middelen zijn.

Deze manier van opvoeden is gericht op de manier waarop ouders met hun kinderen om moeten gaan om verandering teweeg te brengen in de huidige maatschappelijke omgang van mensen met elkaar.

Wat is aware parenting opvoedingsfilosofie en wat zijn de uitgangspunten?

Aware Parenting is een praktische opvoedingsfilosofie ontwikkeld door de Amerikaans-Zwitserse psychologe Aletha Solter (California, USA).

Het doel van Solters’ Aware Parenting is het creëren van een geweldloze maatschappij waarin kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Volgens deze opvoedingsfilosofie wordt het kind centraal gesteld.

Er zijn 3 bouwstenen waar deze filosofie op is gebaseerd:

  1. democratisch ouderschap
  2. hechtingsbevorderende discipline
  3. herstel van trauma en stress

Wat zijn de uitgangspunten van aware parenting?

  • De democratische discipline betekent dat ouders moeten hun woede leren in te perken.
  • Kinderen fouten mogen maken zonder dat er consequenties tegenover staan.
  • Kinderen niet beloond hoeven te worden voor goed gedrag.
  • Dat er niet op emoties wordt ingegaan.
  • Dat er met elkaar wordt overlegd.
  • Het hechtingsbevorderend ouderschap houdt in dat er na een natuurlijke geboorte direct aanraking is. Dat er borstvoeding op aanvraag wordt gegeven. Geef aandacht aan je kind, wanneer het huilt en geef veel lichamelijk contact aan je kind. Maar geef het kind ook in het algemeen veel aandacht.
  • Herstel van stress en trauma betekent dat je luistert naar je kind en er respectvol mee omgaat. Ga mee in de gevoelens van het kind en voorkom trauma en stress. Zie huilen en lachen als een helende werking.

Hoe omgaan met huilen van kinderen

Kinderen kunnen boos zijn, verdrietig zijn, of zich niet anders kunnen uiten dan alleen maar te huilen. Dat kan voor ouders zeer frustrerend zijn. Niemand wil een huilend kind. Dit wordt als zeer vervelend en lastig gezien en daarom proberen ouders hun kinderen juist stil te krijgen door ze af te leiden en ze stil te krijgen.

Het is ook nogal wat als je met een huilend kind of een kind met een driftbui in de supermarkt staat. Het is dan vaak de omgeving die vindt dat jij je kind stil moet krijgen en beter op moet voeden.

Maar is dat eigenlijk wel de oplossing? Moet een kind stil zijn, omdat je dat voor jezelf en je omgeving wilt? Is het niet beter om je kind te laten huilen en alle frustratie eruit te laten schreeuwen? Verdriet bij kinderen kan heel veel oorzaken hebben.

Bijvoorbeeld het voelen van pijn, maar ook angst kan een kind aan het huilen maken. Maakt een kind van dichtbij ruzie’s mee, ziet het dat iemand verdrietig is, dan kan dit ook tot verdriet leiden. Kinderen voelen spanningen in een gezin aan en kunnen hierdoor stress gaan voelen en daardoor sneller gaan huilen.

Ouders hebben de taak om te zorgen dat kinderen zich veilig en vrij voelen en dat een kind in een stressvrije omgeving wordt opgevoed. Het doseren van tranen leert een kind, wanneer het weet waar de tranen kunnen vallen en bij wie dat kan. Zo kunnen verdrietige momenten thuis, in de veilige omgeving, gedeeld worden. 

Wanneer het kind weet dat het goed is om thuis te huilen, zal het zich op andere plaatsen beter weten te beheersen. Er zijn ook kinderen die bijten of slaan uit frustratie. Moet je dit toelaten?

Natuurlijk is dat niet de bedoeling, maar weet dat dit komt omdat ze uit onmacht handelen. Houdt ze liefdevol vast en laat het kind huilen en schreeuwen om alle frustratie los te kunnen laten.

Een huilende baby

Baby’s huilen nu eenmaal, maar sommige baby’s huilen wel heel erg veel. Wat er aan de hand is kun je alleen maar raden. Als alles is uitgesloten en de baby huilt nog steeds dan heeft het behoefte aan warmte en genegenheid.

Een baby kun je niet verwennen! Laat een kind nooit alleen als het huilt, maar neem het in je armen, houdt het kind vast en toon het genegenheid.

Het constant huilen van je baby kan heel irriterend werken, maar laat dan je eigen frustratie maar gaan door een huilbui te hebben, om vervolgens je kind weer de warmte van je liefde te laten voelen.

Borstvoeding is een manier om liefdevol contact met je kind te onderhouden, toch gaat het kind eens over op vast voedsel en is borstvoeding niet steeds meer nodig.

Toch kan de baby ‘s nachts wakker worden en de behoefte naar borstvoeding uiten. Je hoeft dan geen borstvoeding te geven, maar houd je kind bij je, dicht tegen je aan, zodat het zich geborgen voelt en in je armen in slaap valt.

Gebruik borstvoeding niet om te troosten. Ook vaders kunnen een baby in hun armen nemen als het huilt. Dit is aan beide ouders toebedeeld en beide ouders kunnen het kind de warmte bieden die het nodig heeft.

Conditioneren & disciplineren

Time out

Vaak geven ouders een kind een time out, wanneer ze iets doen wat de ouders niet wenselijk achten. Toch is dit niet een goede methode om je kind op te voeden.

Het heeft schadelijke gevolgen voor je kind als je je autoritair opstelt tegenover je kind. Bij een time out, wordt het kind buitengesloten van alle activiteiten die het leuk vindt. Het is een tijd om even na te denken over wat het kind verkeerd heeft gedaan.

Wat is er volgens aware parenting verkeerd aan een time out? Het kind wordt totaal genegeerd, op zichzelf gezet en van alles wat hem lief is afgezonderd. Een time out wordt als een zware straf ervaren.

Het kind raakt het vertrouwen in de ouders kwijt en voelt zich niet meer gehoord. Hierdoor zal het niet snel meer met problemen en verdriet bij de ouders komen. Het zal geen oplossing bieden voor het gedrag, alleen maar voor verwijdering tussen de ouders en het kind.

Straffen

Kinderen slaan is niet goed, het is een teken van onmacht. Het zorgt ervoor dat kinderen zelf ook agressief gedrag gaan vertonen.

Kinderen die geslagen zijn kunnen rebels gedrag gaan vertonen, pesters worden, seksuele misdragingen gaan vertonen, verslaafd raken aan alcohol of drugs, een trauma oplopen die zich later in hun volwassenheid openbaart en het gedrag gaan kopiëren bij hun eigen kinderen.

Kinderen die geslagen worden zullen eerder het huis verlaten, vanwege het onveilige gevoel dat ze thuis ervaren.

Maar vooral, slaan lost niets op en helpt niet.

Hoe moet je jouw kind dan wel straffen? Eigenlijk moet je jouw kind niet straffen, maar zorgen dat je elkaar verstaat door samen naar oplossingen te zoeken. Een vorm van democratisch ouderschap.

Creatief met omstandigheden omgaan. Dingen waar het kind niet aan mag komen zet je op een plaats waar het kind niet bij kan en onderhandel bijvoorbeeld wat meer met je kind.

Complimenten geven

Complimenten geven mag, maar hemel je kind niet op. Spiegel ze daarom eerder dan dat je aangeeft hoe jij vindt dat ze het doen.

Laat zien hoe trots je bent op wat ze hebben gemaakt door tekeningen of werkjes op te hangen of ten toon te stellen. Laat ze hun voorstellingen geven en kijk en luister er bewust naar. Geef de kinderen aandacht.

Boeken aware parenting

De drie belangrijkste boeken van Aletha Solter zijn:

Baby’s weten wat ze willen

Aware parenting Nederland; betekenis & kritiek - Mamaliefde

In Baby’s weten wat ze willen beschrijft Aletha Solter een warme, aandachtige methode om met baby’s in de leeftijd van 0-2½ jaar om te gaan. Uitgangspunt is dat baby’s zelf het beste weten wat ze nodig hebben.

Het gaat erom dat ouders en verzorgers hun signalen opvangen en die op de goede manier interpreteren. Huilen neemt een centrale plaats in, omdat het de belangrijkste manier is waarop baby’s aandacht vragen voor hun behoeften, en waardoor ze frustraties en pijnlijke gebeurtenissen verwerken.

Als ze echte aandacht krijgen wanneer ze huilen (of boos zijn, of lachen) en niet op allerlei manieren gesust worden, kunnen ze zich goed herstellen van traumatische ervaringen, aldus de auteur.

Deze methode berust voor een deel op de werkwijze van het ‘co-counselen’, waarbij volwassenen elkaar leren het vermogen terug te vinden om te huilen, te lachen en woedend te worden, waardoor ze zichzelf kunnen genezen van de gevolgen van vroegere pijnlijke ervaringen.

Baby’s weten wat ze willen bevat oefeningen voor ouders om door middel van deze ‘ontladingsmechanismen’ eigen pijnlijke ervaringen te verwerken, om daarna beter in staat te zijn de behoeften van hun kind te vervullen.

Het ongedwongen kind

Aware parenting Nederland; betekenis & kritiek - Mamaliefde

Ouders en opvoeders die inzicht willen krijgen in wat er bij het jonge kind gevoelsmatig allemaal speelt, zullen dit boek geboeid lezen en daarna met meer ontspanning en plezier het kind tijdens de eerste opvoedingsjaren begeleiden.

Pas als je begrijpt wat er zoal kan meespelen, is het mogelijk grenzen te stellen en ruimte te geven aan het uiten van emoties. Aletha Solter verstaat als geen ander de kunst om datgene wat na wetenschappelijk onderzoek over jonge kinderen duidelijk is geworden, te combineren met ervaringen van haarzelf en andere ouders.

Op begrijpelijke wijze legt zij uit hoe je in de dagelijkse praktijk het beste met jonge kinderen in verschillende situaties kunt omgaan.

De taal van huilen

Aware parenting Nederland; betekenis & kritiek - Mamaliefde

Met haar boek ‘De taal van huilen’ maakt Aletha Solter ons duidelijk hoe we erachter kunnen komen wat baby’s en jonge kinderen bedoelen als ze huilen. Dit revolutionaire boek biedt de mogelijkheid om tot een betere, diepere relatie met kinderen te komen.

Solter heeft het geschreven voor ouders, verzorgers, onderwijzers en werkers in de gezondheidszorg. Het boek geeft inzicht in de redenen waarom kinderen huilen en boos zijn en leert ons hoe we daar het best op kunnen reageren.

Andere voordelen van Solters benadering zijn onder meer: baby’s worden geholpen om ‘s nachts door te slapen (zonder dat ze worden genegeerd); kinderen leren spanning en trauma beter te verwerken; hun leer- en concentratievermogen wordt verhoogd; hun gevoel van eigenwaarde groeit en hun emotionele leven verdiept zich; agressief gedrag van kinderen vermindert.

Workshop of training Aware parenting Nederland

Wil je meer weten of leren over de uitgangspunten van aware parenting en hoe ze toe te passen in de praktijk? Dan is het mogelijk om verschillende workshops of trainingen te volgen.

Variërend van een avondje tot een tweedaagse cursus. Het is wel even zoeken naar gecertificeerde trainers in Nederland die deze training mogen geven.

Floortje