Skip to Content

Democratische opvoedingsstijl; kenmerken en wat is het?

Democratische opvoedingsstijl; kenmerken en wat is het?

Iedere ouder zal zijn kind weer anders opvoeden. Je kunt puur je eigen gevoel volgen, maar je kunt er ook voor kiezen om een bepaalde opvoedingsstijl te hanteren.

En eigenlijk zijn we allemaal wel meer in een bepaald hokje qua opvoedingsstijl te plaatsen. Eén van die opvoedstijlen is de democratische opvoedingsstijl. Wat houdt dit in? Welke voor- en nadelen kleven aan deze stijl?

Welke opvoedingsstijlen zijn er?

Natuurlijk zijn er heel veel verschillende manieren van opvoeden te benoemen. Toch zijn ze praktisch allemaal terug te voeren naar 4 stijlen. Dit zijn de autoritaire opvoedingsstijl, de toegeeflijke opvoedingsstijl, de verwaarlozende opvoedingsstijl en dus de democratische opvoedingsstijl.

Wat is een democratische opvoedingsstijl?

Een democratische opvoedingsstijl wordt zo genoemd omdat er overleg is tussen ouders en kind. Kortweg wil dit zeggen dat ouders regels stellen maar daarbij wel de wensen en behoeften van de kinderen accepteren.

Ze handelen vanuit de ontwikkeling van het kind, praten met het kind en luisteren hierbij echt naar wat het kind aangeeft en laten hun gezag met liefde gelden. Een kind wordt dus niet klakkeloos aan regels gebonden.

Daarnaast zal er ook uitgelegd worden waarom de regels er zijn. De zoon of dochter wordt dan ook liefdevol en met respect behandeld, het wordt aangemoedigd en gesteund waar dit nodig is.

De voordelen van een democratische opvoedingsstijl

Deze stijl is vooral een liefdevolle manier van omgaan met je kind. Omdat het kind gehoord wordt, zal het kind zekerder zijn van zichzelf.

Het geeft je zoon of dochter zelfvertrouwen en omdat er rekening gehouden wordt met zijn ontwikkeling, zal hij of zij zich ook kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. Ouders en kinderen zullen open met elkaar praten en omgaan.

De nadelen van een democratische opvoedingsstijl

Het nadeel aan deze manier van opvoeden ligt vooral bij de ouders. Het is namelijk een tijdrovende manier van opvoeden. Het kind zal niet klakkeloos alles accepteren, hij heeft immers geleerd dat er uitgelegd wordt waarom iets niet mag. Dit kost simpelweg tijd.

Hoewel je je af kunt vragen of je het zo kort door de bocht kunt benoemen. Als je door zo’n gesprek veel strijd in de toekomst kunt vermijden, is het maar de vraag of het echt meer tijd kost!

Een gevaar wat er wel bij kan komen kijken is het ontstaan van ellenlange discussies omdat de ouders en de kinderen niet op 1 lijn kunnen komen…

Gevolgen van deze opvoedingsstijl

Kinderen die op deze manier opgevoed worden zijn doorgaans positief ingesteld. Ze worden immers serieus genomen en er worden geen dingen van ze verwacht die ze nog niet waar kunnen maken. Ze blijken het ook beter te doen op school.

Gedragsproblemen zijn minder vaak aanwezig. Ze kunnen goed omgaan met verkeerde invloeden van buitenaf.

Voorbeelden van deze opvoedingsstijl

Om het nog even beter te illustreren geven we een aantal voorbeelden hoe je bij deze stijl zaken aanpakt. Stel dat je ergens bent waar je kind heerlijk aan het spelen is, maar jij moet weg voor je werk.

Je legt je kind uit waarom je echt niet langer kunt blijven. Omdat je wel met zijn behoeften rekening wilt houden zal je dit niet zomaar opeens zeggen, maar iets langer van tevoren zodat je kind zijn spel nog kan afmaken.

Een andere situatie is bijvoorbeeld de strijd om naar bed te gaan. Je gaat met je kind in gesprek hoe dat anders kan en wil ook echt luisteren naar zijn ideeën. Soms kunnen heel eenvoudige veranderingen een levensgroot verschil maken voor je kind.

Misschien wil hij liever nog even beneden op de bank met jou een boekje lezen in plaats van in bed.

Eerlijke communicatie

Bij een democratische opvoedingsstijl wordt er positief met elkaar gecommuniceerd. Wat ook mogelijk is omdat je elkaar respecteert. Een groot voordeel is dan ook dat je kind sneller met dingen thuis durft te komen omdat hij niet bang is dat hij de wind van voren krijgt.

Problemen op school of misschien wel omtrent zijn seksualiteit kunnen hierdoor een minder groot struikelblok voor hem of haar zijn om het jou te vertellen.

Mogen kinderen dan maar alles?

Om even een misverstand uit de weg te helpen: ook bij deze opvoedingsstijl worden kinderen niet als prinsjes behandeld die geen strobreed in de weg gelegd worden. Ook deze kinderen zullen zich moeten houden aan regeltjes.

Het is belangrijk dat ouders wel degelijk grenzen stellen. Misdragingen worden niet getolereerd. Er wordt alleen wel duidelijk uitgelegd waarom iets niet mag én de mening van de kinderen wordt serieus genomen. Wat dus niet wil zeggen dat de kinderen de macht overnemen!

Sterker nog: de afspraken worden in overleg gemaakt en daar houdt iedereen zich aan!

Begripvolle ouder

Een begripvolle ouder kun je eigenlijk alleen maar zijn als je ook werkelijk weet wat je kind nodig heeft en wat het allemaal beleeft. Alleen zo kun je immers goed inschatten waar je kind behoefte aan heeft en kun je zijn gedragingen verklaren. Toon dan ook interesse in zijn doen en laten!

In het kort samengevat

Een democratische opvoedingsstijl zou je met deze kenmerken kunnen omschrijven:

  • Communicatie
  • Liefdevol
  • Verantwoordelijk zijn voor je eigen doen en laten
  • Grenzen leren respecteren
  • Afspraken maken met elkaar is je ook houden aan die afspraken
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van je kind
  • Kunnen uitspreken wat er aan de hand is, zowel voor de ouder als het kind
  • Kind leert zich uitspreken, is assertief
  • Deze kinderen doen het vaak goed op school, zijn meestal opgewekt
Wil Cats
Volg me via:
Latest posts by Wil Cats (see all)