Skip to Content

Gezondheidsonderzoek GGD; schoolarts basisschool en middelbare school verplicht of mag je weigeren

Gezondheidsonderzoek GGD; schoolarts basisschool en middelbare school verplicht of mag je weigeren

Vanaf de geboorte van je kind tot de leeftijd van ongeveer 4 jaar, kun je voor al je vragen en zorgen terecht bij het consultatiebureau. Het gewicht en de lengte van je kind wordt in de gaten gehouden, evenals de algehele ontwikkeling. Het consultatiebureau kan vervolgens doorverwijzen naar specialisten als dat nodig wordt geacht.

Maar hoe zit het met kinderen vanaf 4 jaar? Dan komt de Jeugdgezondheidszorg van de GGD in beeld. Zij hebben als doel om kinderen zo goed mogelijk te laten opgroeien. De GGD komt langs op de school van jouw kind om gezondheidsonderzoeken uit te voeren.

Dat gebeurt op de basisschool in groep 2 en groep 7, maar ook nog op de middelbare school. Je kind wordt onder andere gemeten en gewogen en soms vinden er nog aanvullende onderzoeken plaats.

Het is belangrijk om te weten dat het gezondheidsonderzoek alleen uitgevoerd wordt als je daar als ouder toestemming voor geeft. Je kunt ook aangeven dat je er graag zelf bij aanwezig wilt zijn. Zonder toestemming wordt er geen gezondheidsonderzoek bij jouw kind uitgevoerd door de GGD.

Om die keuze goed te kunnen maken, is het goed om te weten wat de gezondheidsonderzoeken van de GGD precies inhouden.

Gezondheidsonderzoek van de GGD in groep 2

Als de GGD een gezondheidsonderzoek op school wil gaan organiseren, ontvangt iedereen eerst een vragenlijst. Hierop wordt in eerste instantie de toestemming gevraagd voor het gezondheidsonderzoek; je mag dus als ouder aangeven of je wel of geen toestemming geeft, of wanneer je er als ouder graag bij wilt zijn.

Voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek moet je, indien je toestemming geeft voor het gezondheidsonderzoek bij jouw kind, een aantal online vragen beantwoorden in Mijn Kinddossier over de gezondheid en ontwikkeling van je kind.

Hiermee kan de assistent van de GGD zich al een beetje voorbereiden op het gezondheidsonderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt je kind opgemeten en gewogen. Er vindt tevens een ogen- en gehoortest plaats. De kleding mag aan blijven tijdens dit gezondheidsonderzoek.

De resultaten van het gezondheidsonderzoek in groep 2 kun je naderhand terugvinden in Mijn Kinddossier.

Het kan zijn dat er een vervolgafspraak gemaakt moet worden of dat er bijzonderheden zijn die in het dossier staan vermeld. Dat kan het geval zijn als je als ouder zelf vragen of zorgen hebt over de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag van je kind, of als de GGD zelf graag nogmaals de ogen, het gehoor, de lengte of het gewicht van je kind wil onderzoeken.

Belangrijk om te weten is dat de school en eventuele hulpverleners geen toegang hebben tot het dossier van jouw kind. Het wordt alleen gedeeld met de betrokken personen en is alleen inzichtelijk in Mijn Kinddossier als je inlogt met DigiD.

Gezondheidsonderzoek van de GGD in groep 7

Zodra de GGD de gezondheidsonderzoeken voor kinderen uit groep 7 gaat organiseren, ontvang je als ouder weer eerst een vragenlijst. Hierop kun je wederom je keuze maken of je wel of geen toestemming geeft voor het gezondheidsonderzoek en of je er eventueel bij wilt blijven.

Verder gaat de vragenlijst weer over de gezondheid en ontwikkeling van je kind, zodat de assistent van de GGD goed voorbereid aan het gezondheidsonderzoek kan beginnen.

Ook tijdens dit gezondheidsonderzoek in groep 7 wordt je kind gemeten en gewogen. Er vindt nu echter geen test plaats voor de ogen en het gehoor, behalve wanneer er door de leerkracht of door de ouder zelf zorgen over zijn geuit. In dat geval wordt er een test gedaan voor het gezichtsvermogen en het gehoor.

Daarnaast is er een gesprekje over verschillende onderwerpen, om te kijken hoe het met je kind gaat:

 • Eten
 • Slapen
 • School

Je kind mag zijn of haar kleding tijdens dit gezondheidsonderzoek in groep 7 ook gewoon aan laten. De uitkomsten van het gezondheidsonderzoek worden wederom gedeeld in Mijn Kinddossier, waarin alleen de betrokken personen (assistente, jeugdarts, jeugdverpleegkundige en ouders) kunnen kijken.

GGD onderzoek op de middelbare school

Het gezondheidsonderzoek op de middelbare school ziet er heel anders uit dan die op de basisschool in groep 2 en groep 7. Er wordt namelijk eerst klassikaal aandacht besteed aan het onderzoek en voor welke onderwerpen kinderen bij de jeugdgezondheidszorg terecht kunnen.

Daarna vullen de kinderen op de computer een online vragenlijst in over allerlei onderwerpen:

 • Gehoor
 • Gewicht
 • Stemming
 • Gevoel
 • Alcohol- en drugsgebruik
 • Relaties
 • Seks
 • Omgang met anderen

Kinderen kunnen aangeven of ze zich over een bepaald onderwerp zorgen maken en daarover willen praten met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Ook ontvangt het kind nog informatie over bovenstaande onderwerpen.

Je kind kan dus zelf aangeven of hij of zij behoefte heeft om een uitnodiging voor een gesprek te krijgen met de doktersassistentie, jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Dit gesprek zal plaatsvinden op school en onder schooltijd. Je kind zal wel gewogen en gemeten worden, maar hoeft zich hiervoor niet uit te kleden.

Alles wat er tijdens dit gesprek wordt besproken, blijft tussen het kind en de assistent, jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Het valt onder het medisch beroepsgeheim, dus ook als ouder mag je zonder overleg met het kind geen informatie opvragen.

Op de middelbare school vindt ook twee keer een gezondheidsonderzoek plaats: één keer in de onderbouw en één keer in de bovenbouw.

Het gesprek met de assistent, jeugdverpleegkundige of jeugdarts vindt bovendien dus alleen plaats wanneer jouw kind in de online vragenlijst zelf aangeeft over een bepaald onderwerp graag verder te willen praten omdat er vragen of zorgen over zijn.

De filmpjes die de kinderen in de klas bekijken verschillen een klein beetje per niveau. Zo is er een filmpje voor de MAVO, HAVO en het VWO, een filmpje voor leerlingen van het VMBO, en een filmpje voor leerlingen van het Praktijkonderwijs.

Je kunt dit filmpje zelf ook thuis opzoeken onder de naam “Gezond leven: Check het even!”. Het kan dus ook zinvol zijn om dit als ouder van tevoren al met je kind te bekijken en de onderwerpen die aan bod komen samen te bespreken.

Jisca