Skip to Content

Stage kind; wat kan je als ouder hierin betekenen?

Stage kind; wat kan je als ouder hierin betekenen?

Jouw zoon of dochter moet voor zijn/haar opleiding stage gaan lopen. Dit kan al op jonge leeftijd zijn tijdens de snuffelstage op de middelbare school of een maatschappelijk stage, maar uiteraard ook als ze gaan studeren en dus al vele jaren ouder zijn. Hoe ga je daar als ouder mee om? Wat kun je doen om je kind te helpen om een stageplek te vinden?

Verschil snuffel- en maatschappelijk stage

Een snuffelstage wordt meestal dus op de middelbare school gelopen. Je zoon of dochter kan zo eens op de arbeidsmarkt rondneuzen en meemaken wat een beroep in de praktijk inhoudt.

Bij de één zal je vooral meelopen en zo kunnen zien wat het inhoudt, bij de ander mag je zelf ook al meer dingen doen. Jouw kind kan zo goed inschatten of het beroep is wat hij dacht dat het was en of hij hier dus echt naar toe wil gaan werken.

Een maatschappelijk stage is een heel ander verhaal. Hierbij gaat het om vrijwilligerswerk. Op deze manier leren de kinderen om voor de samenleving iets te doen zonder dat ze hiervoor betaald worden en leveren ze een bijdrage aan deze zelfde samenleving.

Misschien komen ze wel bij een organisatie terecht en maken ze dingen mee die ze anders nooit mee zouden maken, waardoor ze weer levenservaring opdoen. 

Stage voor studie

Bij een stage voor de studie zal het vooral gaan om ervaring op te doen in het betreffende vakgebied. Nu zitten daar weer grote verschillen in afhankelijk van de studie.

Meestal worden de eisen aan de stageplekken groter naarmate de studie vordert. Dit heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat het kind al meer kennis heeft, maar ook dat hij zo met alle facetten van zijn toekomstig beroep te maken krijgt en hij moet dan ook bepaalde dingen in zijn stage doen om alle punten binnen te halen. 

Helpen als ouder

Bij een puber zou je als ouder zeker een helpende hand kunnen toesteken. Van een student mag je ondertussen wel verwachten dat hij zelf op zoek gaat naar zijn stage. Heeft hij echter advies nodig, tja, wie ben jij dan om te weigeren… Hoe kan jij je kind helpen?

 • Je kunt pas helpen als je zelf snapt wat je kind nu eigenlijk zoekt. Wees dus op de hoogte van de regels die er gesteld worden aan de stageplek. Hoe lang is het en wanneer? 
 • Praat met je kind over zijn ideeën en interesses. Weet je kind nog niet wat hij of zij doen wil als ze nog jong zijn, dan kun je samen kijken wat hij leuk vindt en welk beroep daar misschien bij zou passen. Maak het niet te ingewikkeld, want een snuffelstage is nog helemaal niet bepalend voor je toekomst. Je kunt fijn kijken of het beroep in het echt leuk is of niet… Bij studies zal er uiteraard stage gelopen moeten worden in het vakgebied. 
 • Moet je kind zelf op zoek naar een bedrijf of draagt de school bedrijven aan? Kijk samen dan eens naar het bedrijf. Bijvoorbeeld op internet of misschien ken je mensen die er werken. Je zou zo kunnen kijken of het leuk overkomt en aansluit bij de wensen van je zoon of dochter. Uiteraard zal je bij studenten dit vooral door henzelf laten doen.
 • Moet je kind voor zijn studie een stage lopen, dan zal hij misschien ook een sollicitatiebrief moeten schrijven. Waarschijnlijk is hem dat dan ook geleerd op school. Maar een helpende hand kan zeker geen kwaad. Even nalezen, eventuele foutjes eruit halen: om maar een paar voorbeelden te noemen!
 • Je kind helpen voorbereiden voor het gesprek kan hem of haar net een beetje meer vertrouwen geven. Al zal niet ieder kind daarop zitten te wachten. Maar geef dus aan dat je hem/haar helpen wilt als dat nodig is.
 • Houd in de gaten of je kind zich aan de deadlines houdt. Er zullen altijd datums zijn waarop iets geregeld moet zijn!

Hoe vind je een stageplek?

Zoals gezegd kan een school een database hebben waaruit een kind kan kiezen. Maar zeker bij studies kan het juist fijn zijn om zelf op zoek te gaan. Hoe zou je kind aan een andere stageplek kunnen komen?

 • Praten met andere leerlingen waar zij stage hebben gelopen. Misschien kunnen zij ook meteen een goed woordje voor je kind doen.
 • Oproepje doen op sociale media voor een bepaalde stageplek.
 • Bij een zelfgekozen bedrijf stage lopen mag, mits dit bedrijf een stageovereenkomst heeft met de school. Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit kan het echter ook worden als je kind hier graag zou willen stage lopen. Het bedrijf moet die erkenning dan aanvragen bij het SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
 • Online vacaturebanken hebben ook vaak stageplekken in hun bestand zitten.
 • Lukt het echt niet? Vraag op tijd om raad bij de stagecoördinator.
 • Gaat het om een maatschappelijk stage? Dan kun je ook gewoon bij je eigen sportclub stage lopen als trainer, bijvoorbeeld. Of zelfs op de eigen school door zitting te nemen in bijvoorbeeld het techniekteam. Een helpende hand bij goededoelenacties op school of een vereniging: eigenlijk hoef je helemaal niet zo heel ingewikkeld te doen bij een maatschappelijk stage!

Geef je kind zelfvertrouwen

Je mag je kind met raad en daad terzijde staan, maar neem niet alles uit handen. Daar leert je kind immers niks van en dat was nu juist wel net de bedoeling.

Laat zien dat je vertrouwen in hem hebt door het hem juist zelf te laten doen. Niet jij benadert het bedrijf, maar je kind zelf, bijvoorbeeld.

Laat weten dat je er voor hem bent, maar neem dus niet de uitvoering van hem over!

Wil Cats
Volg me via: