Skip to Content

Communicatie en toezicht door ouders op MBO en HBO

Communicatie en toezicht door ouders op MBO en HBO

Het is een bekend feit dat de overgang van middelbare school naar het hoger onderwijs een grote stap is voor zowel studenten als ouders, zeker op minderjarige leeftijd. Eén van de opvallende verschillen tussen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het HBO of WO is de communicatie tussen school en ouders.

In dit artikel bekijken we hoe deze communicatie kan variëren op basis van ervaringen van ouders, zonder specifieke namen te noemen.

MBO contact met ouders

Een opvallend kenmerk van het MBO is dat ouders vaak nog enige vorm van communicatie hebben met de school, zij het beperkt en wisselend per school of afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hier zijn enkele ervaringen van ouders:

  • Gemiste uren: Zo is het op het MBO mogelijk om per kwartaal een brief te ontvangen met de gemiste uren, geoorloofd en niet geoorloofd. Dit geeft ouders in ieder geval enige informatie over de aanwezigheid van hun kinderen op school.
  • Ouderportaal: Er zijn ook ouders die toegang hebben tot een ouderportaal zoals Magister of Osiris waar ze roosters, voortgang en andere relevante informatie zoals de boekenlijst kunnen bekijken. Dit is handig voor het volgen van de studievoortgang van hun kinderen. In sommige gevallen moeten de leerlingen daar toestemming voor geven, of is dit alleen tot 18 jaar.
  • Mentorgesprekken: Sommige ouders hebben aangegeven dat ze nog steeds betrokken zijn bij mentorgesprekken of vorderingsgesprekken op het MBO, de een 1x per jaar en een ander waarbij er op de achtergrond meer speelt vaker. Dit biedt de gelegenheid om de prestaties en de voortgang van hun kind te bespreken.

Over het algemeen lijkt er op het MBO enige vorm van communicatie te zijn tussen school en ouders, zij het beperkt tot bepaalde aspecten van de studievoortgang.

HBO & WO: volledige verantwoordelijkheid bij de student

Een opvallend contrast met het HBO en WO is dat de verantwoordelijkheid voor schoolzaken volledig bij de student ligt. Vaak hebben ze wel een mentor waarbij studievaardigheden aan bod komen of intervisiegroepjes. Hier zijn enkele ervaringen van ouders:

  • Geen communicatie: Ouders hebben gemeld dat ze op het HBO en WO vaak helemaal geen informatie meer van de school ontvangen.
  • Student als tussenpersoon: Op het HBO en WO verloopt alle communicatie via de student zelf. Ouders moeten op de student vertrouwen om hen op de hoogte te houden van belangrijke informatie over de studie, zoals roosters, cijfers en aanwezigheid.
  • Loslaten en vertrouwen: Ondanks het gebrek aan directe communicatie met de school lijken ouders over het algemeen vertrouwen te hebben in hun kinderen en hun vermogen om hun studiezaken zelfstandig te regelen.

Overwegingen en aanpassing

De overgang van middelbare school naar hoger onderwijs brengt verschillende verwachtingen met zich mee, zowel voor studenten als voor ouders. Hier zijn enkele overwegingen en aanpassingen die ouders kunnen overwegen:

  • Respecteer de onafhankelijkheid: Als student is het belangrijk om de onafhankelijkheid van jouw kinderen te respecteren. Ze worden aangemoedigd om hun eigen verantwoordelijkheden te dragen en zelfstandig te handelen.
  • Open communicatie met uw kind: Hoewel school mogelijk niet rechtstreeks met ouders communiceert, is het cruciaal om open communicatielijnen te behouden met jouw kinderen. Vraag hen regelmatig naar hun voortgang en zorg ervoor dat ze weten dat ze op je kunnen rekenen voor ondersteuning en advies.
  • Verken mogelijkheden: Als ouder kun je overwegen om met jouw kind te bespreken welke communicatieopties beschikbaar zijn op hun specifieke school. Sommige HBO-instellingen bieden mogelijkheden voor ouders om toch enige informatie te ontvangen.

Kortom, de communicatie tussen school en ouders kan variëren afhankelijk van het onderwijsniveau, maar het is belangrijk om de overgang naar meer onafhankelijkheid te respecteren en open communicatie met jouw kind te behouden. Zo kunnen ze met vertrouwen de volgende stappen in hun onderwijsreis zetten.

Linda van Aken