Skip to Content

Cum Laude Slagen voor je Eindexamen; wat betekent dit?

Cum Laude Slagen voor je Eindexamen; wat betekent dit?

Het behalen van je eindexamen is al een geweldige prestatie op zich, maar het behalen van je eindexamen met de onderscheiding cum laude is een buitengewone mijlpaal. Cum laude slagen betekent dat je academische prestaties uitblinken en dat je excellentie hebt aangetoond in je studie.

Voorheen werd deze gradatie alleen gebruikt in het HBO en WO onderwijs, sinds het schooljaar 2015-2106 mag deze kwalificatie ook worden vermeld op het diploma van de middelbare school. In dit artikel zullen we kijken naar wat cum laude slagen inhoudt, de voordelen ervan, en enkele tips en strategieën om cum laude te kunnen slagen voor je eindexamen.

Wat betekent cum laude slagen?

Cum laude is een Latijnse uitdrukking die “met lof” betekent. Wanneer je cum laude slaagt voor je eindexamen, betekent dit dat je cijfers en prestaties op een niveau liggen dat boven het gemiddelde uitstijgt.

Om Cum Laude te slagen moet je een gemiddelde halen van een 8,0 of hoger, uit de afgeronde cijfers. Met een gemiddelde van 7,9 slaag je dus niet cum laude. Dit gemiddelde is inclusief het combinatiecijfer. Ook mag een leerling in geen geval een gemiddeld eindcijfer lager dan een 7 (vwo) of een 6 (havo en vmbo) hebben. De rekentoets telde bij invoering in 2016 mee bij het gemiddelde, maar dit is gewijzigd in 2018. De rekentoets telt sindsdien niet meer mee.

Voor het wetenschappelijk onderwijs verschillen de precieze eisen voor het predicaat cum laude per instituut of opleiding. De enkelvoudige toevoeging ‘cum laude’ in Nederland is vergelijkbaar met ‘cum laude’ in Vlaanderen. In sommige gevallen kan voor het behalen van een specifiek vak een cum laude certificaat worden toegekend.

Kwalificaties eervolle vermelding, magna cum laude en summa cum laude

Naast cum laude zijn er nog andere onderscheidingen die studenten kunnen behalen op basis van hun academische prestaties. Deze kwalificaties erkennen buitengewone prestaties en worden vaak toegekend in aanvulling op cum laude. Hier zijn enkele belangrijke kwalificaties:

 1. Eervolle vermelding: Een eervolle vermelding wordt toegekend aan studenten die bovengemiddelde academische prestaties hebben geleverd, maar niet voldoen aan de specifieke criteria voor cum laude. Over het algemeen betekent dit dat je gemiddeld een 7 of hoger staat.
 2. Magna cum laude (‘met groot lof’): Magna cum laude wordt toegekend aan studenten die gemiddeld een 8,5 of hoger halen, iets wat zeer uitzonderlijk is.
 3. Summa cum laud (‘met de hoogste lof’): Summa cum laude of maxima cum laude is de hoogste onderscheiding die kan worden behaald. Bij summa cum laude is het gemiddelde van alle vakken een 9,0 of hoger.

Het behalen van deze kwalificaties vergt aanzienlijke inspanningen, toewijding en een voortdurende streven naar excellentie. Het zijn prestaties die je onderscheiden van je medestudenten en je mogelijkheden kunnen vergroten op het gebied van toelating tot prestigieuze universiteiten, beurzen en andere academische kansen.

Kwalificaties in het buitenland

In de Verenigde Staten kent men eveneens deze drie niveaus van kwalificaties, maar worden deze aangeduid met de volgende Engelse termen: “with honor” (cum laude), “with great honor” (magna cum laude) en “with highest honor” (summa cum laude). Daarnaast kent men in de VS nog twee onderscheidingen: Dean’s List en President’s List.

Het behalen van de onderscheiding ‘cum laude’ in Nederland komt overeen met het behalen van ‘summa cum laude’ in Duitsland. Daarnaast wordt in Duitsland de kwalificatie ‘rite’ gegeven voor een zes, terwijl ‘magna cum laude’ vergelijkbaar is met een acht. De kwalificatie ‘cum laude’ zal in Duitsland dan ook minder indruk maken dan in Nederland. In sommige functies de kwalificatie ‘cum laude’ zelfs vereist, wat volgens Nederlandse normen zeer uitzonderlijk is.

Voordelen van cum laude slagen

Het behalen van je eindexamen met de onderscheiding cum laude brengt verschillende voordelen met zich mee:

 1. Erkenning van academische excellentie: Cum laude slagen is een erkenning van je harde werk, doorzettingsvermogen en intellectuele capaciteiten. Het toont aan dat je uitmuntendheid hebt bereikt in je academische prestaties.
 2. Competitief voordeel bij toelating tot vervolgopleidingen: Cum laude slagen kan je helpen om op te vallen bij toelatingscommissies van hoger onderwijsinstellingen. Het laat zien dat je een sterke academische basis hebt en in staat bent om uitdagingen aan te gaan.
 3. Potentiële beurzen en financiële voordelen: Sommige onderwijsinstellingen bieden beurzen en financiële voordelen aan studenten die cum laude zijn geslaagd. Dit kan een extra stimulans zijn om je best te doen en je academische doelen na te streven.

Tips voor het behalen van een cum laude kwalificatie

Het behalen van cum laude vereist consistentie, toewijding en een strategische aanpak. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het behalen van deze academische onderscheiding:

 1. Stel realistische doelen en ontwikkel een strategisch plan: Maak een overzicht van de vereisten voor cum laude slagen en stel haalbare doelen op. Ontwikkel vervolgens een strategisch plan om deze doelen te bereiken, inclusief een gedetailleerd studie- en oefenschema.
 2. Effectief time management en studieplanning: Beheer je tijd goed en creëer een studieplanning die past bij je persoonlijke behoeften en studiestijl. Houd rekening met deadlines, examendatums en andere verplichtingen, zodat je voldoende tijd hebt om te studeren en te herzien.
 3. Actieve betrokkenheid bij de les en het stellen van vragen: Neem actief deel aan de lessen en wees niet bang om vragen te stellen. Dit vergroot je begrip van de lesstof en helpt je bij het behalen van goede resultaten.
 4. Creëer een ondersteunend studienetwerk: Werk samen met medestudenten en vorm studiegroepen. Samen studeren en ideeën uitwisselen kan helpen bij het versterken van je begrip van de lesstof en het aanpakken van uitdagende onderwerpen.

Naast specifieke tips zijn er enkele studiegewoonten die je kunt ontwikkelen om je kansen op cum laude slagen te vergroten:

 1. Regelmatig en georganiseerd studeren: Studeer regelmatig en maak gebruik van een georganiseerd systeem om je studiemateriaal en notities bij te houden. Dit helpt je om de leerstof beter te begrijpen en te onthouden.
 2. Actieve leermethoden toepassen, zoals samenvatten en uitleggen: Gebruik actieve leertechnieken zoals het samenvatten van de lesstof in je eigen woorden en het uitleggen ervan aan anderen. Dit helpt je om de informatie beter te verwerken en te onthouden.
 3. Zelfreflectie en evaluatie van je leerproces: Neem regelmatig de tijd om je leerproces te evalueren. Identificeer sterke punten en gebieden die verbetering behoeven, en pas je studiemethoden dienovereenkomstig aan.
 4. Gezonde levensstijl en balans tussen studie en ontspanning: Zorg goed voor jezelf door voldoende slaap, gezonde voeding en lichaamsbeweging. Het handhaven van een goede balans tussen studie en ontspanning is essentieel voor je algehele welzijn en academische prestaties.

Naast studievaardigheden is mentale voorbereiding ook cruciaal voor succes. Hier zijn enkele tips om je mentaal voor te bereiden op cum laude slagen:

 1. Positieve mindset en geloof in eigen kunnen: Ontwikkel een positieve mindset en geloof in je eigen capaciteiten. Vermijd negatieve zelfpraat en focus op je sterke punten en successen.
 2. Stressmanagementtechnieken en mindfulness-oefeningen: Leer effectieve stressmanagementtechnieken, zoals ademhalingsoefeningen en mindfulness, om stress en angst te verminderen.
 3. Omgaan met faalangst en negatieve gedachten: Identificeer en adresseer eventuele faalangst of negatieve gedachten die je kunnen belemmeren. Werk aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het vervangen van negatieve gedachten door positieve.
 4. Motivatie en doorzettingsvermogen cultiveren: Houd je motivatie hoog door je doelen en redenen om cum laude te willen slagen helder voor ogen te houden. Ontwikkel doorzettingsvermogen en laat je niet ontmoedigen door tegenslagen.

Het belang van effectieve examenvoorbereiding

Een goede voorbereiding is cruciaal voor succesvolle examens en cum laude slagen. Hier zijn enkele tips voor effectieve examenvoorbereiding:

 1. Grondig herzien van de lesstof: Neem de tijd om de lesstof grondig te herzien. Maak gebruik van je studiemateriaal, aantekeningen en extra hulpmiddelen zoals studiegidsen.
 2. Oefenen met oude examenvragen en oefententamens: Maak gebruik van oude examenvragen en oefententamens om vertrouwd te raken met het type vragen en de examenstructuur. Dit helpt je bij het verbeteren van je tijdmanagement en examenstrategieën.
 3. Opstellen van een examenstrategie en tijdbeheer tijdens het examen: Plan vooruit en ontwikkel een examenstrategie. Bepaal hoeveel tijd je aan elke vraag of sectie wilt besteden en houd je aan je plan tijdens het examen.
 4. Zorg voor voldoende rust en slaap voor het examen: Zorg ervoor dat je voldoende rust krijgt in de dagen voor het examen. Een uitgerust lichaam en geest presteren beter en helpen je bij het behalen van goede resultaten.

Cum laude slagen voor je eindexamen is een uitzonderlijke prestatie die inzet, toewijding en uitmuntendheid vereist. Het behalen van deze onderscheiding biedt erkenning voor je academische excellentie, opent deuren naar nieuwe kansen en beloont je harde werk. Met de juiste strategieën, studiegewoonten en mentale voorbereiding kun je de weg naar cum laude slagen efficiënt bewandelen. Onthoud dat succes niet alleen wordt gemeten aan de hand van cijfers, maar ook aan de groei en het plezier dat je hebt ervaren tijdens je academische reis. Of je nu cum laude slaagt of niet, wees trots op je prestaties en vier elke stap van je educatieve reis.

Het streven naar cum laude, eervolle vermelding, magna cum laude of summa cum laude is een persoonlijke uitdaging die je academische reis verrijkt. Onthoud dat elke onderscheiding een erkenning is van je harde werk en toewijding. Wat je eindresultaat ook mag zijn, wees trots op je prestaties en koester de kennis en vaardigheden die je hebt verworven tijdens je eindexamenperiode.

Linda van Aken