Skip to Content

Kijkwijzer symbolen; wat is betekenis van film pictogrammen

Kijkwijzer symbolen; wat is betekenis van film pictogrammen

Het is je vast wel eens opgevallen als je tv kijkt; aan het begin van een programma of als je in de bioscoop naar een film gaat. In januari 2020 is de kijkwijzer gewijzigd en zijn er een aantal categorieën bijgekomen.

Wat is de kijkwijzer?

Op de kijkwijzer kunnen ouders en opvoeders zien tot welke leeftijd een film of televisieprogramma schadelijk is voor kinderen.

De kijkwijzer bestaat uit een leeftijdsaanduiding en pictogrammen die verduidelijken waarom een film of programma schadelijk is voor kinderen tot een bepaalde leeftijd. Deze pictogrammen beelden de volgende onderwerpen uit: Drugs-of alcoholgebruik, grof woordgebruik, seks, angst, geweld en discriminatie.

Wat is er veranderd?

In de vernieuwde kijkwijzer zijn er twee leeftijdscategorieën bijgekomen: Die van 14 en die van 18 jaar.

De reden hiervan is dat de kijkwijzer enkele malen per jaar hun richtlijnen vergelijkt met de richtlijnen van andere landen om zo tot een zoveel mogelijk eenduidige classificatie te komen.

Leeftijdsadvies

Bij iedere film of ieder televisieprogramma wordt een advies gegeven voor welke leeftijd deze geschikt is: Alle leeftijden, 6,9, 12,(14), 16 (en 18) jaar. De leeftijdsaanduidingen 14 en 18 jaar zijn er recent bijgekomen.

Het leeftijdsadvies is terug te vinden in de televisiegids, op de DVD-doosjes, op posters en in de kranten. Tevens wordt voorafgaand aan iedere film op televisie en in de bioscoop de leeftijdsgrens getoond.

  • Bij het uitzenden van programma’s die geschikt worden geacht voor Alle Leeftijden, 6 en 9 jaar geldt dat ze gedurende de hele dag mogen worden uitgezonden.
  • Programma’s voor kinderen vanaf 12 of 16 jaar mogen pas vanaf 20.00 uur uitgezonden worden.
  • En programma’s  voor boven de 18 pas na middernacht.

Een uitzondering voor deze informatie zijn nieuwsprogramma’s en liveprogramma’s. Bij nieuwsprogramma’s moet voorafgaand aan de uitzending vermeld worden dat er sprake kan zijn van schokkende beelden.

Ouders en leerkrachten kunnen dan zelf een inschatting maken of het kind of de kinderen waar zij verantwoordelijk voor zijn deze beelden aankunnen. Bij live programma’s moet er rekening met kinderen gehouden worden door deze programma’s op een tijdstip uit te zenden waarop jonge kinderen in bed horen te liggen.

Het leeftijdsadvies van kijkwijzer geeft dus een advies over de eventuele schadelijkheid van bepaalde programma’s voor kinderen, maar als een programma niet schadelijk is voor kinderen van een bepaalde leeftijd, kan het toch ongeschikt zijn voor deze leeftijdsgroep omdat het onderwerp wellicht te moeilijk is voor een kind.

De leeftijdsaanduidingen voor films of televisieprogramma worden niet door alle ouders even strikt of helemaal opgevolgd. Ouders hebben niet allemaal dezelfde normen en waarden en kennen hun kind het beste; zijn maken zelf een keuze of ze hun kind naar een bepaald programma willen laten kijken.

Op scholen kunnen leerkrachten echter beter het leeftijdsadvies van de kijkwijzer wel goed opvolgen. Op deze manier blijven discussies over het wel of niet kijken van bepaalde films achterwege.

Filmkeuring en bioscoop

In bioscopen wordt de leeftijdsgrens redelijk streng gehanteerd. Bioscopen zijn verplicht zich aan de kijkwijzer te houden.

Officieel geldt dat films die bedoeld zijn voor jongeren vanaf 16 jaar niet bekeken mogen worden door jongeren die deze leeftijd nog niet hebben behaald. Deze regel geldt ook als één van de ouders erbij aanwezig is. Er kan dus om een legitimatie worden gevraagd.

Voor films die bedoeld zijn voor kinderen vanaf 12 jaar, wordt deze grens iets minder streng gehanteerd: samen met een ouder mogen ook kinderen die 1 of 2 jaar jonger zijn de film bekijken.

Floortje