Skip to Content

Wel of niet meer trakteren op school? Wat zijn de alternatieven

Wel of niet meer trakteren op school? Wat zijn de alternatieven

Het trakteren op school is al jarenlang een traditie waar veel kinderen naar uitkijken. Het is een speciale dag waarop ze in het zonnetje worden gezet en hun klasgenoten kunnen trakteren. Echter, er zijn ook geluiden van ouders die vinden dat het trakteren op school te veel stress en competitie met zich meebrengt. Er zijn dan ook steeds meer scholen waar dit afgeschaft wordt en op een alternatieve wijze de verjaardag van het kind gevierd wordt.

In dit artikel zullen we verschillende suggesties en meningen van ouders bespreken over wel of niet meer trakteren op school, evenals alternatieven die kunnen worden overwogen.

Het pleidooi voor het behouden van de Nederlandse traditie

Sommige ouders zijn voorstanders van het behouden van de traditie van het trakteren op school. Ze vinden dat een kind zelf moet kunnen kiezen op zijn of haar verjaardag en dat dit onderdeel is van de Nederlandse cultuur. Ze vragen zich af of we dit ook weer willen weghalen.

Gemengde gevoelens en behoud van creativiteit

Sommige ouders hebben gemengde gevoelens over het niet meer trakteren op school. Zo vinden ze het een goed idee, maar vinden ze het jammer dat de traditie wordt veranderd. Ze genieten van het knutselen en bedenken van traktaties samen met de kinderen en dat het niet veel hoeft te kosten. Het is tenslotte leuk om samen met het kind iets te bedenken en te maken.

De focus op aandacht en beleving

Aan de andere kant zijn er ouders, die juist blij zijn met het huidige beleid op school waarbij niet meer wordt getrakteerd. Volgens hen draait het niet om de traktatie zelf, maar om de aandacht die het kind krijgt op zijn of haar verjaardag.

Ze merken op dat ze minder stress hebben om iets gezonds, leuks en origineels te bedenken. Ook draait het trakteren niet meer om de grote hoeveelheid snoep die op school wordt uitgedeeld.

Alternatieven en het belang van gelijkheid

Verschillende ouders pleiten voor alternatieven waarbij traktaties worden vervangen door andere activiteiten. Bijvoorbeeld extra spelen en zingen voor de jarige, benadrukken het belang van gelijkheid en vinden het een goed idee dat ieder kind dezelfde viering van zijn of haar verjaardag krijgt, ongeacht de financiële mogelijkheden van de ouders. Of een kaart waar iedereen zijn naam op schrijft waarna er een feestje gevierd wordt in de klas.

Het zorgt ervoor dat kinderen van ouders met weinig financiële middelen ook in het zonnetje worden gezet. Ze vinden het belangrijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen rijk en minder rijk.

Geen plichtsgevoel en minder onderscheid

Sommige ouders geven aan dat het niet meer trakteren ervoor zorgt dat ouders elkaar niet meer proberen af te troeven met steeds mooiere en betere traktaties. Ze vinden het belangrijk dat ieder kind gelijk wordt behandeld en niet beoordeeld wordt op basis van de traktatie die hij of zij uitdeelt.

Het niet meer trakteren zorgt voor minder druk en stress bij ouders. Ze vinden het idee van een klein feestje met veel plezier zowel voor het kind als de ouders veel leuker.

Verschillende vieringen en individuele keuze

Er zijn al scholen waar dit wordt toegepast en al jarenlang niet meer wordt getrakteerd. De ervaring leert dat er nog steeds aandacht is voor de jarige en dat het kind een activiteit mag kiezen om te doen. Ze vinden het een goed idee dat ieder kind zijn of haar verjaardag op een individuele manier kan vieren.

Verschillende meningen en tradities

Uit de reacties blijkt dat er verschillende meningen zijn over wel of niet meer trakteren op school. Sommige ouders hechten waarde aan het behouden van de traditie en het creatieve aspect van het trakteren.

Anderen zien voordelen in alternatieve vieringen waarbij de nadruk ligt op gelijkheid, aandacht en plezier, en waarbij er minder druk en stress is voor ouders. Ook worden financiële overwegingen en het voorkomen van onderscheid tussen kinderen genoemd als argumenten voor het niet meer trakteren.

Linda van Aken