Skip to Content

Opvoeden met twee culturele achtergronden

Opvoeden met twee culturele achtergronden

Jij en je partner komen uit verschillende culturen en nu jullie een kindje hebben kom je opeens op vraagstukken door die cultuurverschillen. Wat geef jij je kind bijvoorbeeld mee? Maak je een persoonlijke mix van die culturen of moet je kiezen?

En hoe gaat dat als je in een ander land woont en je te maken hebt met de cultuur van dat land en natuurlijk die van jullie eigen afkomst? Kortom: opvoeden met twee culturele achtergronden kan een moeilijke, maar ook juist een heel mooie uitdaging zijn!

Eigen cultuur

Allereerst is het goed om te weten dat ieder gezin zijn eigen cultuur heeft. Natuurlijk zal die voor een groot deel bepaald zijn door de cultuur van het land/omgeving, maar toch heeft ieder gezin zijn eigen ideeën en regeltjes.

Hebben jullie te maken met twee culturen binnen het gezin, dan mogen jullie daar gewoon je eigen mix van maken. Daarbij is het dus belangrijk dat jullie als partners weten wat jullie belangrijk vinden.

Dit kan te maken hebben met standpunten als religie, verhouding man en vrouw, seksualiteit en geaardheid, maar bijvoorbeeld ook over minder heftige zaken als tijdstippen van eten en slapen.

Want ook daarin zijn heel verschillende gewoonten. Bespreek samen wat voor jullie als het beste voor je kind voelt. Die keus maakt iedereen en bij jullie zal dit juist nog wel bewuster zijn. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee.

Leer van anderen

Natuurlijk ben jij niet de enige die hiermee worstelt. Het is fijn om met iemand te kunnen sparren over dit onderwerp. Misschien ken je iemand waarvan de kinderen al iets ouder zijn en die je daardoor kan vertellen waar ze tegenaan liep en hoe ze dat aangepakt heeft.

Maar ook nu geldt: blijf bij dat wat jij belangrijk vindt! Het is niet zijn of haar taak om jou te vertellen welke waarden en normen jij hanteert.

De cultuur van een ander land

Zijn jullie samen verhuisd waardoor je te maken krijgt met de cultuur van het land waar je woont? Dan kan het voor jullie zelf ook een hele uitdaging zijn. In hoeverre houd jij je eigen tradities en normen vast en voor welk stuk ga jij je aanpassen aan het land waar je woont?

Natuurlijk zullen er zaken zijn die je wel moet accepteren, zoals de omgang met elkaar op school, bijvoorbeeld. Maar ook nu gaat het erom dat voor jullie helder is wat jullie je kinderen mee willen geven. 

Leren omgaan met andere regels

Natuurlijk zal jouw afkomst invloed hebben op hoe jij over zaken denkt. En hoe jullie bijvoorbeeld met ouderen omgaan, hoe er gegeten wordt of wat voor kleding er gedragen wordt.

Kinderen zullen bij andere gezinnen over de vloer komen en zo ook de regels van die gezinnen meemaken. Je kunt met je kind hierover in gesprek gaan. Zeker als het om zaken gaat die belangrijk voor je zijn. Waarom je iets doet vanuit je religie, bijvoorbeeld. 

Samen goed overleggen

Het kan voor wrijving zorgen als jij en je partner verschillend ergens over denken. Uiteraard geldt dat in iedere relatie, maar de kans dat je door cultuurverschillen hier tegenaan loopt is wel groter. Of jullie komen er samen wel uit, maar jullie (schoon-)ouders zien het toch echt anders en uiten hier hun ongenoegen over.

Voor een kind is duidelijkheid belangrijk en probeer dan ook om in ieder geval samen tot mooie compromissen te komen, zodat jullie beide er een goed gevoel bij hebben én je kind weet waar het aan toe is.

Naar jullie ouders toe mogen jullie dit ook precies zo verwoorden. Het is jullie taak om het kind op een mooie manier op te voeden!

Welke taal spreek je?

Spreken jullie beiden verschillende talen? Of zijn jullie zelf bijvoorbeeld Nederlands, maar wonen jullie in Spanje? Een kind pikt heel snel meerdere talen op! Meertalig opvoeden is helemaal niet erg voor je kind, sterker nog: het geeft je kind mooie kansen.

Als kind de taal geleerd, wil zeggen dat het zich in die taal ook helemaal goed kan uitdrukken en redden. Fijn omdat het zo met alle familieleden kan praten én in het land waar het woont. Maar ook als hij of zij groot is heeft het voordelen. Want mensen die meerdere talen zo goed beheersen liggen zeker ‘goed op de arbeidsmarkt’. 

Meertalig opvoeden: hoe doe je dat?

Het is van belang dat je kind regelmatig beide talen hoort. Het zal dan beide talen gewoon aanleren zoals ieder kind een taal leert! Hij kan in de beginperiode de talen mixen, maar dat komt vanzelf goed.

Spreek je eigen moedertaal met je kind, zodat het de taal op de beste manier leert uitspreken en toepassen. Probeer te voorkomen dat je zelf de talen gaat mixen. 

Spreken jullie beiden dezelfde taal, maar gaat het nu om de taal van het land waar je woont? Zorg dan dat je kind veel in contact komt met de lokale mensen. Zo kan hij ook die taal helemaal eigen maken en voorkom je dat hij jouw gebrekkige manier van de taal spreken overneemt.

Spreek veel af met buurtkinderen, laat hem of haar naar de peuterspeelzaal gaan en pak iedere kans aan dat je hem of haar met de taal in contact kan laten komen! Zet de televisie of radio aan, bijvoorbeeld.

Ben jezelf wel al handig in de taal en is je uitspraak ook echt wel goed, dan zou je natuurlijk ook boekjes zelf voor kunnen gaan lezen en bijvoorbeeld buitenshuis altijd de taal van het land spreken.

Zijn jullie echt met elkaar (thuis bijvoorbeeld) dan kun je het Nederlands spreken, zodat ook dat veel voorbijkomt. En je kind ook die taal als moedertaal leert. 

Voorkeuren

Er kunnen voorkeuren ontstaan bij je kind voor een bepaalde taal. Logisch natuurlijk. Omdat de taal van het land zelf de taal is die hij meer om hem heen hoort en natuurlijk hem ook meer oplevert (die taal spreken immers zijn vriendjes en de leraren, om maar iets te noemen) is de kans groot dat hij vooral die taal wil spreken.

Het is heel jammer als je dan niet meer je eigen moederstaal spreekt. Blijf hem dit toch aanbieden. Zo kan hij wel met opa en oma blijven praten (bijvoorbeeld) én zoals gezegd is een tweede taal spreken juist heel fijn.

Op latere leeftijd een nieuwe taal leren is veel ingewikkelder, terwijl op jonge leeftijd het spelenderwijs gaat. 

Wil Cats
Volg me via: