Skip to Content

Tips opstandige kinderen / pubers

Tips opstandige kinderen / pubers

Het omgaan met opstandige kinderen is één van de belangrijkste uitdagingen waar ouders mee te maken krijgen tijdens het opvoeden en het leiden van kinderen naar volwassenheid. Moeders en vaders weten hoe moeilijk het is om een evenwicht te vinden tussen het berispen van bepaald gedrag of het toegeven aan bepaalde situaties.

Wanneer kinderen een bepaalde leeftijd bereiken en bepaalde regels in twijfel trekken, komt het vaak voor dat er conflicten ontstaan in de relatie tussen ouders en adolescente kinderen.

Deze problemen ontstaan door gedragsveranderingen die meestal tijdelijk zijn en deel uitmaken van de eigen rijping van de jongeren.

Wanneer kinderen een bepaalde leeftijd bereiken en bepaalde regels in twijfel trekken, komt het vaak voor dat er conflicten ontstaan in de relatie tussen ouders en kinderen. In een poging om het beste voor te hebben voor hun kinderen, over beschermen veel ouders hen en creëren uiteindelijk individuen die het erg moeilijk vinden om met frustraties om te gaan en die altijd in het middelpunt van de belangstelling willen staan.

Kinderen die volledig zonder grenzen opgroeien en alles krijgen wat ze willen, kunnen uiteindelijk een hoge prijs betalen in het volwassen leven, omdat ze problemen ontwikkelen om met teleurstellingen om te gaan en zich niet aan de regels kunnen houden of zelfdiscipline hebben.

Tips voor het omgaan met opstandige kinderen

Opstand is de moeilijkheid om de realiteit van het leven te accepteren en te weten hoe om te gaan met grenzen en negatieve ervaringen.

Als je de kinderen te verwend hebt opgevoed en nu deze uitdaging aangaat, weet dan dat er nog tijd is om sommige gedragingen te corrigeren en jouw kind voor te bereiden om het volwassen leven op een gezondere en harmonieuzere manier tegemoet te treden.

Regels opstellen

De jongere moet begrijpen dat het, om in de maatschappij te kunnen leven, noodzakelijk is om een aantal regels te volgen – die thuis beginnen. Stel duidelijke tijden in voor maaltijden, studie, rust en plezier.

Het volgen van een georganiseerde routine ontwikkelt een gevoel van verantwoordelijkheid bij kinderen en adolescenten, en is fundamenteel om opstandig gedrag te verzachten.

Bedek de fouten niet

Begrijp dat jouw kind opgroeit en moet leren hoe het in zijn eentje met bepaalde situaties om moet gaan. Probeer jouw kind niet eeuwig te blijven beschermen, want dat voorkomt dat het met de gevolgen van bepaalde handelingen en situaties moet leven.

Als je kind bijvoorbeeld is gezakt voor school, probeer dan niet om schuldige partijen te vinden, omdat hij denkt dat de leraar te star is of omdat de schoolmethode niet de meest geschikte is.

Deze houdingen versterken het gebrek aan betrokkenheid van de jongere en maken het moeilijk voor hem of haar om volwassen te worden.

Praat er over en leg de reden van je beslissingen uit.

In de adolescentieperiode beginnen de verantwoordelijkheden toe te nemen en tegelijkertijd worden er nieuwe gewoontes in het leven van de jongere vastgelegd.

Doe je best om altijd over al deze veranderingen te praten en leg je kind de redenen voor je beslissingen uit zodat hij of zij begrijpt hoe jij jouw opvoeding leidt en de regels vaststelt.

Zet een horizontale dialoog op met je kind, zodat hij/zij meer vertrouwen heeft in het openstellen en delen van interne kwesties met jou.

Reageer niet te hard op de kritiek

Je moet oppassen dat je geen concurrentierelatie ontwikkelt met je opstandige kinderen, waar je blijft vechten om uit te vinden wie er meer macht heeft.

Veel ouders overdrijven uiteindelijk de kritiek en leggen daarmee een relatie vol ruis, spanning en stijfheid. Geef de voorkeur aan constructieve kritiek en vergeet niet de positieve punten en successen van de tiener te prijzen.

Geef het goede voorbeeld

Coherentie is handelen naar wat je gelooft. Dit is de houding die alle ouders voortdurend moeten zoeken, want het kind leert de hele tijd. Hij bekijkt alles en leert veel meer door het voorbeeld te geven dan door te spreken.

Dit betekent niet dat je perfect moet zijn, want dat is onmogelijk voor een mens. Maar wat je kunt doen is beginnen te begrijpen hoe jouw kind op deze manier heeft leren handelen.

Herhaalt hij een gedrag waar hij thuis getuige van is? En dan komt de grootste uitdaging: begrijpen wat je moet veranderen, om ook je kind te laten veranderen.

Vermijd extremen

Alles wat overdreven is, is verkeerd. Op dezelfde manier is de grootste valkuil in de opvoeding van kinderen extreem. Er zijn de ouders die te veel verbieden en degenen die alles toestaan. Beiden zijn zeer gevaarlijk. Daarom is het essentieel om een evenwicht te vinden tussen ja en nee.

Het verbieden van alles kan veel woede en onrechtvaardigheid opwekken bij het kind, dat waarschijnlijk een grotere neiging tot rebelleren zal hebben.

En als je nee tegen hem zegt, ga dan de hele weg, zonder toe te geven, want opgeven in het midden van de weg kan hem leren om aan te dringen totdat je te allen tijde toegeeft. Deze standvastigheid in verbodsbepalingen zal zeer gunstig zijn voor de relatie tussen jou en je kind.

Te veel permissiviteit is ook net zo schadelijk als te veel verbodsbepalingen. Een kind dat geen grenzen kent, kan het moeilijk vinden om regels te accepteren en andere mensen te respecteren als het in de maatschappij leeft. Om een kind voor te bereiden op de wereld, is het nodig te leren dat er grenzen zijn.

Leer je kind na te denken over het belang van de dingen

Wanneer je kind de grenzen leert kennen, is het heel belangrijk dat hij leert dat alles wat hij zegt of doet een actie in de wereld genereert en dat deze actie een reactie van de wereld zal hebben waar hij mee om moet gaan. Daarom moet een kind, als het iets doet, omgaan met de gevolgen van zijn daden.

Als hij iets slechts doet, kan hij een beperking hebben van iets wat hij erg leuk vindt. En als ze iets goeds doet, kan ze een stimulans krijgen. Maar dat alleen gebruiken als strategie bij de opvoeding van kinderen is niet genoeg.

Je moet altijd met je kind praten en uitleggen waarom je wel of niet iets doet. Dit gebeurt door het creëren van waarden en overtuigingen en vooral door het geven van een voorbeeld.

Als je te maken hebt met opstandige kinderen, moet je een aantal van je dagelijkse houdingen veranderen. En verandering gebeurt nooit van de ene op de andere dag. Houd er rekening mee dat het een proces is!

Linda van Aken