Skip to Content

Karaktereigenschappen kind; wat zijn positieve en negatieve trekjes

Karaktereigenschappen kind; wat zijn positieve en negatieve trekjes

Elk kind is uniek en heeft verschillende karaktereigenschappen. Sommige kinderen zijn extravert en gezellig, terwijl anderen meer introvert en verlegen zijn. Sommigen zijn natuurlijke leiders, terwijl anderen liever volgen.

Deze persoonlijkheidsverschillen zijn terug te voeren op verschillende factoren, waaronder genetische aanleg en vroege jeugdervaringen. Eén ding is echter zeker: elk kind is op zijn eigen manier bijzonder.

Als ouders is het onze taak om onze kinderen aan te moedigen hun individuele gaven en talenten te ontwikkelen. Met liefde en steun kunnen we onze kinderen helpen op te groeien tot goede volwassenen die op hun eigen unieke manier kunnen bijdragen aan de wereld. In dit artikel lees je over karakterverschillen bij kinderen.

Wat vormt het karakter?

Een recente nature versus nurture studie heeft aangetoond dat de genen van kinderen meer invloed hebben op hun karakter dan eerder werd gedacht.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh, bekeek meer dan 3500 paren tweelingen en ontdekte dat genen verantwoordelijk waren voor ongeveer 50% van de variatie in karaktereigenschappen zoals zelfbeheersing en sociabiliteit.

Dit betekent dat ons karakter voor een groot deel wordt bepaald door onze genen en niet door onze omgeving. Dit zie je vaak bij kinderen. Kinderen hebben vaak bepaalde eigenschappen van hun ouders, zelfs als de ouders zelf nooit betrokken waren bij hun opvoeding.

Dat wil niet zeggen dat de omgeving onbelangrijk is; die speelt nog steeds een rol bij de vorming van ons karakter. De bevindingen van dit onderzoek tonen wel aan dat we niet zo vrij zijn om ons eigen karakter te bepalen als we misschien denken. We zijn voor een groot deel het product van onze genen.

Wat is karakter precies?

Er zijn veel theorieën over wat je karakter bepaalt, maar de waarheid is dat we het niet echt zeker weten. Je omgeving bepaalt grotendeels wie je bent en hoe je je gedraagt. Denk aan kinderen die zich hetzelfde gaan gedragen als anderen of aan een tweeling die onafhankelijk van elkaar wil zijn, waardoor de ene helft zich anders gaat gedragen. Dat is puur psychologisch bepaald.

Bepalend voor je karakter

Je karakter wordt bepaald door een groot aantal factoren, dus niet alleen je genen. Maar ook de opvoeding, de school waar je kind naartoe gaat, de mensen met wie ze omgaan, je hobby’s en interesses dragen mee aan het vormen van een karakter.

Niet alleen de grote, maar ook de kleine dingen maken het verschil. De manier waarop je kind reageert op alledaagse situaties, de details die hem opvallen, de kennis die hij opdoet uit verschillende ervaringen – dit vormt samen zijn karakter. Dus als je je kind zijn karakter wilt veranderen, is het niet genoeg om alleen je omgeving te veranderen of te proberen hem te dwingen anders te handelen. Je zou hem van binnenuit moeten veranderen, maar dat zal nooit echt gebeuren.

Veel voorkomende karaktereigenschappen

 1. Ambitieus: een persoon die streeft naar grootse doelen en niet snel opgeeft.
 2. Avontuurlijk: een persoon die houdt van uitdagingen en nieuwe ervaringen.
 3. Behoedzaam: een persoon die voorzichtig en nauwkeurig handelt, zorgvuldig overweegt voordat hij beslissingen maakt.
 4. Charismatisch: een persoon met een aantrekkelijke persoonlijkheid en de vaardigheid om anderen te beïnvloeden.
 5. Competitief: een persoon die altijd wil winnen en zich zeer gesteld op prestaties.
 6. Dapper: een persoon die niet snel bang is en bereid is risico’s te nemen.
 7. Empathisch: een persoon die in staat is zich in te leven in de gevoelens van anderen en begripvol is.
 8. Gevoelig: een persoon die sterk reageert op emoties en gevoelens.
 9. Humoristisch: een persoon met een gevoel voor humor en de vaardigheid om anderen aan het lachen te maken.
 10. Intelligentie: een persoon die slim is en zich gemakkelijk aanpast aan nieuwe situaties en ideeën.
 11. Eerlijk: een persoon die oprecht is en altijd de waarheid spreekt.
 12. Fantasierijk: een persoon die een rijke fantasie heeft en snel dromen en ideeën heeft.
 13. Grootmoedig: een persoon die altijd bereid is om anderen te helpen en zichzelf te geven.
 14. Impulsief: een persoon die snel handelt zonder te overwegen of te plannen.
 15. Nederig: een persoon die bescheiden is en niet graag in de schijnwerpers staat.
 16. Onzeker: een persoon die twijfelt aan zichzelf en zijn capaciteiten.
 17. Realistisch: een persoon die zich bewust is van de beperkingen van de werkelijkheid en zich niet laat meeslepen door illusies.
 18. Verlegen: een persoon die angstig is om zichzelf bloot te geven aan anderen.
 19. Waaks: een persoon die altijd waakzaam is en attent is op bedreigingen of gevaren.
 20. Zorgzaam: een persoon die zich bekommert om anderen en altijd bereid is hen te helpen.

Begrijp het karakter van je kind!

Zoals elke ouder weet, is het opvoeden van een kind niet altijd een gemakkelijke taak. Er zijn een miljoen dingen om je zorgen over te maken, en het kan een uitdaging zijn om te weten wat je in elke situatie moet doen.

Eén van de belangrijkste dingen die je als ouder kunt doen is echter het karakter van je kind begrijpen.

Door de persoonlijkheid, sterke en zwakke punten van je kind te leren kennen, ben je beter toegerust om met hun behoeften om te gaan en hen te helpen op te groeien tot gelukkige, gezonde volwassenen.

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om het karakter van je kind te begrijpen. Kinderen veranderen en groeien voortdurend, en het kan moeilijk zijn om bij te blijven. Maar moeite doen om je kind op een dieper niveau te leren kennen zal op de lange termijn lonen – zowel voor jou als voor hen.

Wees dus niet bang om vragen te stellen, luister goed naar wat ze zeggen en observeer hun gedrag. Met een beetje moeite zul je al snel een beter begrip hebben van de geweldige persoon die je kind is.