Skip to Content

Domperidon ervaringen om melkproductie borstvoeding te stimuleren

Domperidon ervaringen om melkproductie borstvoeding te stimuleren

In principe is elke vrouw lichamelijk in staat om borstvoeding te geven; bij slechts een heel klein percentage vrouwen lukt het echt niet. Maar in de gevallen dat de borstvoeding wel lijkt te lukken, kan het ook voorkomen dat er te veel of te weinig melkproductie is.

Zowel onder- als overproductie kan een groot probleem zijn voor moeder en kind. Aan beide problemen is zeker wat te doen! Daarom dat ik een periode Domperidon heb geslikt.

Met begeleiding van een goede lactatiekundige én een grote portie doorzettingsvermogen is de kans groot dat de melkproductie zich goed kan stabiliseren en dat je voor lange tijd probleemloos kunt blijven voeden. Bij onderproductie zijn er verschillende manieren om de melkaanmaak te verhogen, zoals veel aanleggen en/of kolven.

Krijg je goede begeleiding van een lactatiekundige en lukt het met deze maatregelen nog niet om de melkproductie voldoende hoog te krijgen, dan kan medicatie eventueel uitkomst bieden. Een middel dat regelmatig voorgeschreven wordt aan vrouwen met onderproductie is domperidon.

Wat is domperidon?

Domperidon is een middel dat is uitgevonden als medicijn tegen onder andere misselijkheid en reflux. Het wordt dus ook wel eens voorgeschreven aan kleine kinderen met refluxziekte. Het zorgt voor een soort beschermlaagje in de maag, waardoor voeding minder gemakkelijk terug kan stromen richting de slokdarm.

Maar hoe kan domperidon dan helpen tijdens de borstvoedingsperiode om de melkaanmaak te stimuleren? Eigenlijk heeft domperidon de bijwerking dat er meer van het hormoon prolactine vrijkomt, wat de melkaanmaak verhoogt.

In de hersenen wordt ook dopamine afgegeven; hoe lager de concentratie dopamine is, des te meer prolactine wordt er aangemaakt. Domperidon zorgt er voor dat er in de hersenen minder dopamine wordt afgegeven en dus meer prolactine.

Op die manier kan de melkproductie worden verhoogd. Dit hoeft echter niet altijd, omdat de hoeveelheid prolactine in het bloed van de moeder niet het enige is dat bepalend is voor de melkaanmaak; er zijn nog meer hormonen die een rol spelen en daarnaast ook emotionele en lichamelijke factoren.

Bijwerkingen voor je baby

Wanneer de moeder medicatie gebruikt, kan het voorkomen dat een deel hiervan in de moedermelk terechtkomt. In het geval van domperidon komt slechts een zeer klein deel van het middel terecht in de moedermelk. Het risico voor de baby is dus erg klein, maar wel aanwezig.

Het beste kan domperidon dus alleen worden gebruikt op advies van een lactatiekundige en natuurlijk voorgeschreven door een arts. Dat laatste levert soms nog wel eens problemen op, omdat domperidon in sommige, zeldzame gevallen kan leiden tot bijvoorbeeld hartritmestoornissen.

Om die reden moet men dus altijd voorzichtig blijven omgaan met het gebruik van domperidon; dat geldt natuurlijk voor elke vorm van medicatie.

Wanneer wordt domperidon gebruikt?

In principe kan domperidon dus voorgeschreven worden door een huisarts, en vaak in overleg met een lactatiekundige. Maar meestal komt het niet snel voor dat domperidon nodig is als een baby gezond is, goed drinkt en bij een normale zwangerschapsduur van minimaal 37 weken wordt geboren.

De melkproductie kan eventueel wel door domperidon ondersteund worden indien het om wat voor reden dan ook niet mogelijk is dat moeder en kind veel samen zijn en de baby vaak aangelegd kan worden om de productie op gang te brengen en ook in stand te houden.

Meestal wordt domperidon echter ingezet bij moeders van wie de baby prematuur is geboren, of te ziek of zwak is om te drinken. In dat geval moet er namelijk vaak moedermelk worden afgekolfd, maar door kolven alleen is het vaak lastig om de melkproductie goed te krijgen en te houden.

Oorzaken onderproductie

Domperidon kan dus de melkproductie van de moeder verhogen, maar het kan ook zinvol zijn om de oorzaak van de te lage productie te onderzoeken.

Soms is het namelijk mogelijk om de medische oorzaak aan te pakken en hoeft er geen medicatie te worden ingenomen.

Onderproductie kan onder andere veroorzaakt worden door:

  • Een verminderde afgifte van prolactine ter gevolge van ernstig bloedverlies
  • Achtergebleven resten van de placenta; in principe komt de melkproductie volledig op gang na de geboorte van het kind en de placenta, doordat de hoeveelheid progesteron daalt. Wanneer er resten van de placenta achterblijven, kan dit proces verstoord worden.
  • Roken; dit verlaagt waarschijnlijk het prolactinegehalte en vermindert daardoor de melkproductie.
  • Alcoholgebruik; door het drinken van alcohol raakt de hormoonbalans verstoord. Het kan langer duren voor je een toeschietreflex krijgt en vaak is er ook minder melk aanwezig na het drinken van alcohol.
  • Zwangerschap; er vindt een verandering van hormonen plaats waardoor de melkproductie in de meeste gevallen minder wordt. Dit hoeft overigens niet altijd; sommige vrouwen kunnen tijdens de gehele zwangerschap nog hun kindje blijven voeden, maar meestal is het kindje dan al iets ouder en niet meer volledig afhankelijk van de borstvoeding.

Afbouwen van domperidon

Bij het starten van het gebruik van domperidon wordt meestal een zo laag mogelijke dosering gegeven. Wanneer het dan onvoldoende effect blijkt te hebben, kan de dosis eventueel verhoogd worden (uiteraard mag daarbij de aanbevolen dosering van dit middel niet worden overschreden).

Domperidon hoeft overigens niet tijdens de gehele borstvoedingsperiode gebruikt te worden, of in ieder geval niet in de dosering waarmee begonnen is; vaak is het een tijdje niet meer nodig om nog langer domperidon te blijven gebruiken, omdat de melkproductie inmiddels goed op gang is gekomen en er voldoende melkaanmaak is.

Onder begeleiding van een arts en/of lactatiekundige wordt dan het gebruik van domperidon afgebouwd. In sommige gevallen moet het middel nog wel gebruikt blijven worden, maar dan in een lagere dosering.

Jisca
  1. Suzanne says:

    Hallo Jisca,

    Graag wil ik reageren met een ervaring bij het gebruik van domperidon om de melkproductie te verhogen. Ik ben dit gaan gebruiken om te relacteren nadat ik voor 5 weken afgebouwd was met borstvoeding. Hier had ik zo een spijt van dat ik het weer opnieuw wilde proberen. Eenmaal aan de domperidon en een goed kolfschema ging dit super snel naar een productie van 150cc per kolfbeurt om de 4 uur. Ook kreeg ik mijn zoontje weer live aan de borst, veel meer behaald dus dan ik mij had voorgenomen. Maar waar iedereen zich blind staart op die hartritmestoornissen, zijn er ook nog andere bijwerkingen die net zo erg in de gaten gehouden moeten worden als je daar gevoelig voor bent. Zo heb ik een gevoeligheid voor angst en paniekstoornissen. Domperidon heeft ook als bijwerking angst en vermoeidheid. Dit is een gevaarlijke combi voor mensen die dus al gevoelig zijn voor psychische aandoeningen. Vrouwen die al moe zijn van de bevalling worden er dus niet energieker op. Dit resulteerde bij mij na 4 weken 3x per dag 10mg een reeks aan angstaanvallen en een verschrikkelijk oververmoeid gevoel. Het idee alsof ik een burn out had. Vreselijk. Daarnaast stopte mijn menstruatie ook nog eens. Iets wat door borstvoeden kan komen en Domperidon ook als bijwerking heeft. Het moment dat ik mij bewust werd dat dit ook bijwerkingen kunnen zijn ben ik per direct gestopt. In een week tijd trok de sluier uit mijn hoofd en met de dag voelde ik mij beter en energieker. Dus voor een ieder die zich blind staart op de hartritmestoornissen, die minder vaak voorkomen dan de andere bijwerkingen, raad ik ten harte aan lees ze allemaal door en houd jezelf in de gaten ook op mentaal gebied.

Comments are closed.