Skip to Content

10 tips om het gesprek aan te gaan bij vermoedens van huiselijk geweld

10 tips om het gesprek aan te gaan bij vermoedens van huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een ernstig en wijdverspreid probleem dat zich in verschillende vormen voordoet, van fysiek misbruik tot emotionele manipulatie. De impact van huiselijk geweld reikt verder dan de direct betrokkenen en heeft gevolgen voor hele gemeenschappen. Als omstanders spelen we een cruciale rol in het doorbreken van de cyclus van geweld.

Uit een recent rapport van het CBS blijkt dat bijna 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld in één jaar tijd. Het is van groot belang dat we leren de signalen van huiselijk geweld te herkennen en de juiste stappen te nemen om het gesprek aan te gaan.

Verontrustende cijfers en cruciale rol van omstanders

De cijfers liegen er niet om – huiselijk geweld is een alomtegenwoordig probleem. Meer dan 850 duizend mensen ervaren structureel geweld in hun thuissituatie, variërend van bijna dagelijks tot maandelijks. Als omstanders kunnen we een verschil maken door onze zorgen te uiten en actie te ondernemen.

Rachelle en Petra, deelnemers aan de expositie “WIJ…doorbreken de cirkel van geweld” van Stichting Open mind, getuigen van de waarde van het erkennen van signalen en het uiten van zorgen.

Lees ook: Stop Kindermishandeling

Het belang van erkenning en dialoog

Rachelle deelt haar ervaring vanuit een gewelddadige relatie. Vrienden uitten hun bezorgdheid keer op keer, en dit gaf haar de moed om uiteindelijk hulp te zoeken. Het begon met het erkennen van signalen – zoals Rachelle’s vreemde gedrag rond haar man – en het aandringen op contact.

Een vergelijkbare situatie werd opgemerkt door Petra, wiens moeder het slachtoffer was van misbruik door een ‘mantelzorger’. Het was de bezorgdheid van een andere buurvrouw die Petra op de hoogte bracht van de misstanden en leidde tot het inschakelen van hulp.

Praktische tips voor het gesprek

Het aansnijden van een gevoelig onderwerp zoals huiselijk geweld vereist tact en zorg. Hier zijn enkele praktische tips om het gesprek aan te gaan:

  1. Begin licht: Start het gesprek met iets luchtigs om een ontspannen sfeer te creëren.
  2. Benadruk de observaties: Spreek de zorgen uit door te benoemen wat je hebt opgemerkt. Bijvoorbeeld: “Ik merkte op dat je…” of “Ik heb je al een tijdje niet gezien…”
  3. Open vragen stellen: Gebruik open vragen om de ander ruimte te geven om te praten. Bijvoorbeeld: “Hoe is dat gebeurd?” in plaats van “Vond je dat vervelend?”
  4. Behoud kalmte: Als de emoties oplopen, leid het gesprek even af met een ander onderwerp om te kalmeren.
  5. Geen oplossingen aandragen: Vermijd het geven van ongevraagd advies. Het gaat erom dat de persoon zich gehoord voelt.
  6. Veroordeel niet: Respecteer de relatie en spreek niet negatief over de pleger van het geweld.
  7. Vertrouwelijkheid benoemen: Benadruk dat je vertrouwelijkheid niet kunt garanderen, omdat hulp van anderen mogelijk nodig is.
  8. Bied hulp aan: Laat weten dat je er bent om te helpen, bijvoorbeeld door praktische hulp aan te bieden.
  9. Wees geduldig: Het kan tijd kosten voordat iemand zich opent. Bied aan om op een later moment opnieuw te praten.
  10. Sluit af met positiviteit: Eindig het gesprek met een luchtig onderwerp om een positieve noot te behouden.

Zorgen om kinderen

Het is van groot belang om ook zorgen over kinderen te uiten. Dit kan lastig zijn, vooral omdat misbruik vaak plaatsvindt binnen gezinnen. Toch kunnen we, zelfs in dergelijke situaties, onze betrokkenheid tonen. Een gesprek beginnen over school, hobby’s en welzijn kan het kind laten zien dat iemand zich interesseert en er voor hen is.

Vooruitkijken en professionele hulp

Als je het gevoel hebt dat je er niet alleen uitkomt of twijfelt, zoek dan ondersteuning. De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl biedt waardevolle informatie. Voor directe hulp en advies kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Het is van vitaal belang om samen te werken en als gemeenschap een einde te maken aan de cirkel van huiselijk geweld. Het begint met erkenning en het aangaan van het gesprek.

Kijk voor meer informatie op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Wil je advies van een professional of vind je het fijn als er iemand met je meedenkt? 
Bel of chat dan met een professional van Veilig Thuis.

Redactie Mamaliefde