Skip to Content

Welk huisdier voor kind; wat is leuk of makkelijk te verzorgen?

Welk huisdier voor kind; wat is leuk of makkelijk te verzorgen?

Kinderen zijn gek op dieren, en vinden het vaak fijn om een huisdier te hebben. Als klein kind hebben we een konijn gehad, heb ik een tijdje vissen op mijn kamer gehad die echter vrij snel overleden, en zelfs een papegaai.

Later kwam daar een kat bij, en toen de familie daarvan kinderen kreeg, is er een kitten bij ons in huis gekomen. Dit was vlak voordat ik wist dat ik zwanger was. Net als veel andere moeders denk ik dat het goed als huisdier voor kinderen om te wonen in een huis waarin ook dieren leven.

Zo is het alleen al goed voor de weerstand. Tenzij je kind echt allergisch / astmatisch is, zorgt een huisdier in huis voor een betere weerstand. Daarnaast kan een huisdier je kind verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen door je kind leren omgaan met een huisdier.

Daarnaast wordt er de laatste tijd steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van huisdieren op de ontwikkeling van kinderen. Hierbij wordt er met name gekeken naar de zogenaamde sociaalemotionele ontwikkeling (hierbij wordt o.a. gekeken naar zelfvertrouwen, sociale omgang en moreel besef) en naar de cognitieve ontwikkeling van een kind (kort gezegd het leervermogen).

Voordelen van het hebben van een huisdier voor kind

 • Dieren kunnen een kind helpen om zich veilig te voelen. Doordat het huisdier een echt speelkameraadje is kan het helpen om je kind zijn energie kwijt te raken of juist geborgenheid bieden als het in een onbekende situatie bevindt.
 • Diverse studies bevestigen dat kinderen met een huisdier meer zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn. Een huisdier kan zelfs helpen psychische klachten te voorkomen. Dit heeft vooral te maken met de sociale steun die een dier kan bieden.
 • Kinderen die voor de leeftijd van 6 jaar of tijdens hun tienertijd voor het eerst met een huisdier in aanraking kwamen, hebben een positiever zelfbeeld dan de groep die tussen de leeftijd van 6 tot 10 jaar hun eerste huisdier kreeg.
 • Kinderen voelen zich op hun gemak bij hun huisdier en de onvoorwaardelijke liefde die ze krijgen. Ze vertrouwen hun huisdier en delen er hun boosheid, angst, blijdschap en geheimen mee omdat een dier niets doorvertelt en niet oordeelt.
 • Het schijnt dat kinderen die opgroeiden in een huishouden met honden later als volwassenen meer sociaal vaardig zijn. Dit zou komen doordat dieren de sociale interactie tussen mensen kunnen versterken, zoals het leggen van contact en het hebben van een gespreksonderwerp.
 • Sommige kinderen vinden het leuk om te spelen bij klasgenootjes die huisdieren hebben. In een studie waar dieren in de klas werden gehouden verklaarden de leraren dat er meer sociale interactie was tussen de kinderen en minder agressie.
 • Dankzij huisdieren leren ze om te gaan met situaties uit het leven. Denk aan voortplanting en geboorte, en over ziekte, ongelukken en dood. Voor veel kinderen is het doodgaan of kwijtraken van een huisdier de eerste ervaring die ze hebben met rouw. Op deze manier leren ze dat de dood iets natuurlijks is dat hoort bij het leven. Natuurlijk is het niet leuk, maar de pijn gaat over.
 • Een huisdier zou het leren van taal kunnen stimuleren omdat het dier zowel een goed luisterpubliek vormt als een stimulans voor het kind om te praten. Het kind kan bijvoorbeeld het dier willen belonen, commando’s geven, aanmoedigen of straffen.
 • Verder is gebleken dat kinderen beter dingen kunnen leren en onthouden over onderwerpen waar zij zich emotioneel bij betrokken voelen. Soms worden dieren dan ook bij bepaalde lesprogramma’s betrokken om het concentratievermogen van het kind te verbeteren of om het kind te motiveren. Denk bijvoorbeeld aan dolfijnentherapie.
 • Ook is er onderzoek dat suggereert dat contact met huisdieren tijdens de kindertijd ervoor kan zorgen dat het kind minder risico loopt op het ontwikkelen van allergieën voor dieren. De resultaten op dit gebied zijn echter wisselend en hangen mede af van erfelijke aanleg, het type huisdier en de leeftijd waarop het kind hieraan wordt blootgesteld.
 • Tot slot kan een dier ook een positieve invloed hebben op de gezondheid. Zelfs alleen het aaien van een huisdier blijkt een hartslag en bloeddrukverlagend effect te hebben. Tevens zorgt het voor ontspanning en een beter immuunsysteem.

Mogelijke nadelen

Er kunnen voor kinderen ook nadelen zijn aan het hebben van een huisdier.

 • Er kunnen bijvoorbeeld ook minder leuke emotionele consequenties zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verdriet rondom het verlies van een huisdier, frustratie geassocieerd met de verplichte verzorging, teleurstelling als een dier niet voldoet aan de verwachtingen of zorgen als een dier ziek of gewond is.
 • Als u het kind altijd verantwoordelijk houdt voor het huisdier kan het kind dit negatief ervaren als het zich verantwoordelijk voelt voor het gedrag van het huisdier. Zorg er daarom voor dat de verwachtingen wel aansluiten bij de leeftijd en capaciteiten van het kind.
 • Voor de gezondheid van het kind kunnen zoönosen (ziektes die het dier op de mens kan overdragen), allergieën en risico’s van ongewenst gedrag zoals bijten of krabben, zaken zijn waar men rekening mee moet houden.

Ook een huisdier?

Overweeg je om ook een huisdier te nemen? Zorg dan dat je weet waar je aan begint. Overweeg of een dier past binnen het gezin en overleg goed voor welk diersoort je gaat. Niet alle dieren zijn even geschikt voor kinderen of voor de leefomgeving. Zo vinden niet alle dieren het even fijn in een flat.

Daarnaast is het belangrijk dat er een stabiele thuissituatie is. Als je kind de verantwoordelijkheid krijgt voor het huisdier zal het eerst het goede voorbeeld moeten krijgen en niet aan zijn lot overgelaten worden. Het verantwoordelijkheidsgevoel is nog in ontwikkeling en de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders.

Dieren kunnen zeker een positief effect hebben op kinderen maar er is altijd sprake van een wisselwerking. Het welzijn van het huisdier zelf moet ook gewaarborgd worden! Kinderen behandelen een dier soms alsof het een pop is of kunnen hun frustraties of onmacht afreageren op het dier.

Houd er daarom rekening mee dat het dier ook uzelf tijd en energie zal kosten.

Ook moet u zich verdiepen in wat het dier nodig heeft. Niet alleen qua taken in de verzorging maar ook het financiële plaatje. Er komt al snel veel bij kijken, denk aan voeding, dierenarts, inentingen, verzorgingsproducten etc.

Welk huisdier kiezen?

Hond als huisdier

Veel kinderen hebben een zwak voor honden. Honden zijn speels, actief, leven lang, zijn goed af te richten en heel erg trouw aan hun baasje. Maar honden zijn ook erg afhankelijk van hun baasje, hebben veel zorg en aandacht nodig en zijn relatief ook duur. En honden hebben een consequente opvoeding nodig.

Wanneer een hond niet goed opgevoed en begeleid wordt kan hij lastig worden en voor problemen gaan zorgen. Kinderen moeten goed leren hoe ze met hun hond moeten omgaan, want ook een kindvriendelijke hond wil nog weleens grommen of bijten wanneer hij zich in het nauw gedreven voelt. 

Kat als huisdier

Katten vragen minder zorg, zijn meer op zichzelf en gaan meer hun eigen gang. Sommige mensen vinden dit een groot voordeel, andere vinden dit juist jammer. Een kat is veel minder te trainen dan een hond, maar ook een kat moet opgevoed worden wat betreft zindelijkheid en wat wel en niet mag.

Kinderen moeten leren hoe een kat graag geaaid wordt, dat er niet aan de staart getrokken mag worden en dat de kat met rust gelaten moet worden wanneer deze wegloopt. Zo kan voorkomen worden dat de kat bijt of krabt. Want zelfs de liefste kat wil nog weleens uithalen wanneer hij pijn heeft of bang is, hoe zeer het beestje ook gewend is aan kinderen.

Konijnen als huisdier

Konijnen scoren ook goed bij kinderen. Ze zien er heel schattig en aaibaar uit. Maar konijnen zijn gevoelige dieren, die niet graag opgetild willen worden en graag rustig benaderd worden. Hierdoor zijn ze niet voor ieder kind geschikt. Wel houden konijnen van aaien.

Konijnen zijn erg eenzaam wanneer ze alleen zijn en horen dus eigenlijk altijd tenminste met zijn tweeën gehouden te worden. Ze hebben een groot hok nodig en willen ook graag naar buiten, zodat ze voldoende bewegingsvrijheid krijgen. Konijnen hebben vrij veel zorg en aandacht nodig.

Knaagdieren als huisdier

Knaagdieren (waar het konijn niet onder valt, al wordt dat vaak wel gedacht) hebben minder zorg nodig. Ze moeten eten krijgen en het hok moet verschoond. Hamsters slapen overdag en worden daardoor niet altijd leuk gevonden door jonge kinderen.

Hamsters zijn het liefst in hun eentje, wanneer je er twee in een hok plaatst is de kans op vechten groot. Muizen of tamme ratten zijn wel graag met meerdere. Het zijn actieve levendige beestjes, waardoor kinderen ze vaak leuk vinden.

Hun hok kan snel gaan stinken en moet dus wel vaak verschoond worden. Het hok van woestijnratten of Gerbils hoeft daarentegen maar weinig verschoond, omdat ze maar heel weinig plassen. Gerbils zijn graag met zijn tweeën en overdag wakker.  

Cavia’s zijn gemakkelijke diertjes voor jonge kinderen, ze willen graag aandacht, hebben er geen moeite mee opgetild te worden en zijn makkelijker te hanteren voor kleinere kinderen dan de kleinere knaagdieren.

Vogeltjes

Vogeltjes worden ook leuk gevonden door kinderen. Ze zijn vaak mooi gekleurd, speels en kunnen fluiten. Sommige vogels kunnen ook iets leren. Vogels kunnen best oud worden, iets wat ouders soms vergeten.

Waar let je op bij de aanschaf? Zoek je een vrolijke fluiter voor in huis? Een papegaai woordjes leren, is dat iets voor jou?

De ene vogel vraagt om weinig aandacht, voor de andere moet je uren de tijd hebben. Bekijk goed welke vogel bij jou past. Een vogel kan je om verschillende manieren kiezen. De een valt op een vogel voor zijn mooie uiterlijk, de ander om de zangkwaliteiten van het vogeltje. De meest populaire vogels zijn:

 • parkieten
 • kanaries
 • kleine tropische vogels
 • grote parkieten
 • dwergpapegaai

Voordat je een vogel aanschaft, is het belangrijk om te weten hoeveel aandacht de vogel nodig heeft. Een dwergpapegaai heeft bijvoorbeeld veel meer behoefte aan aandacht dan kleine tropische vogels. Om een vogel tam te maken, kun je de vogel het beste jong kopen. Oudere vogels hebben een langere tijd nodig om tam te worden.

En in sommige gevallen zullen ze dat zelf helemaal nooit worden. De vogel moet je altijd heel rustig benaderen en niet laten schrikken. Door bij het voeren steeds dezelfde woorden te gebruiken, gaat de vogel langzamerhand je herkennen en begrijpen.

Een grasparkiet kan de woorden zelf na gaan zeggen. Wil dat de vogel niet uit zijn kooi komt, zorg er dan wel voor dat je een kooi hebt die bij de vogel past.

Vissen

Ook vissen worden door hun kleuren vaak leuk gevonden door kinderen. Maar eenmaal thuis valt dat aquarium vaak toch tegen. Kinderen raken er snel op uitgekeken en het verschonen kan een lastig klusje zijn. Afgezien van dit verschonen hebben vissen wel heel weinig zorg nodig.

Vissen kunnen zeer verschillende lichamelijke kenmerken hebben, bijvoorbeeld in grootte, vorm en lengte van vinnen en staart, en kleur.

Ook in hun voedingsbehoefte zijn ze zeer divers: ze kunnen carnivoor, herbivoor, insectivoor of omnivoor zijn. Voorbeelden van vissen die u als huisdier kunt houden zijn karperachtigen (zoals barbelen, goudvissen en koi) en baarsachtigen (zoals baarzen en cichliden).

Juist het grote aantal beschikbare soorten maakt het houden van een aquarium nu zo leuk. Er is altijd variatie mogelijk, of u nu een ‘gewoon’ huiskameraquarium heeft voor de sier, of dat u een fervente liefhebber bent (of wordt) met meerdere aquaria en/of kweekbakjes.

Daarbij komt dan naast de vissen nog de extra variatie die mogelijk is met planten, maar ook met andere bewoners, zoals zoetwatergarnalen, zoetwaterkreeften, slakken en zelfs krabben. En voor het zeewateraquarium; garnalen, anemonen, kokerwormen, koralen en dergelijke.

Het houden van vissen in een kunstmatig waterreservoir is niet iets van pas de laatste decennia. Het waren de Chinezen die al vele eeuwen geleden de kunst van het houden van siervissen hebben ontwikkeld. Op de website van Pets-Expert.nl vind je alles wat je nodig hebt.

Reptielen en amfibieën

Er zijn nogal wat soorten reptielen en amfibieën. Tot deze grote groep horen dieren als slangen, schildpadden en hagedissen maar ook kikkers, padden en salamanders. Het houden van een slang vergt een andere aanpak dan het hebben van schildpadden of kikkers.

De terraristiek is net zo veelzijdig als de natuurlijke leefomgeving van de dieren. Reptielen leven vaak in een terrarium. De temperatuur is erg belangrijk.

Reptielen worden afgeraden als huisdier als je kinderen hebt. Reptielen en amfibieën hebben een aaibaarheidsfactor die meestal gelijk is aan nul. De dieren zijn onvergelijkbaar met een hond of een kat.

Het is zelfs ten sterkste af te raden om de dieren uit hun leefomgeving te halen om te knuffelen. Het is stressvol voor het dier en het kan wederzijds verkeerd aflopen!

Hebben jullie een huisdier?

Linda van Aken
 1. Kleine Prinses says:

  als ik terug op m’n eigen woon met m’n kleine meid, wou ik ook een klein hondje voor haar. Helaas heeft m’n dochter last van extreme eczeem en is het dus eigenlijk afgeraden… jammer!

Comments are closed.