Skip to Content

Disharmonisch profiel intelligentie kind; ervaring, voorbeeld, symptomen en gevolgen

Disharmonisch profiel intelligentie kind; ervaring, voorbeeld, symptomen en gevolgen

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Helaas kan dit bij sommige kinderen leiden tot een disharmonisch intelligentieprofiel.

Is bij een kind zijn verbale IQ veel hoger of lager dan het performale IQ dan is hier sprake van. Wat houdt dit in, waar lopen deze kinderen tegenaan en hoe ga je daar mee om?

Wat is een disharmonisch intelligentieprofiel?

Zoals gezegd zal het verbale vermogen meer of juist minder ontwikkeld zijn dat het performale IQ. Dit houdt in dat iemand zich bijvoorbeeld heel goed kan uitdrukken en heel wijs kan overkomen, maar deze kennis niet toe weet te passen.

Ook andere zaken, zoals ruimtelijk inzicht hebben of het gedrag valt onder het performale IQ. Of een kind hier last van heeft is door een psycholoog te bepalen. Dat hier enig verschil inzit is niet echt vreemd, maar bij mensen met een disharmonische profiel is dit vele malen groter.

Wat heeft een disharmonische intelligentieprofiel voor gevolgen?

Op zich hoeft een persoon met dit profiel niet direct problemen te ervaren op school. En ook gedragsproblemen hoeven zeker niet op te spelen.

Uiteraard is het wel belangrijk om je kind hierin goed te begeleiden en uit te vinden wat er nu precies speelt. Zo kan er rekening mee gehouden worden en kan een kind toch op zijn niveau presteren.

Kenmerken van een disharmonisch intelligentieprofiel

Hoe merk je nu of je kind hierop getest zou moeten worden? Dat is helemaal nog zo eenvoudig niet. Merk je echter op dat je kind zich heel sterk of juist heel zwak uitdrukt of dat het juist heel snel of heel langzaam tot oplossingen komt bij praktische problemen, dan zou je het in de gaten kunnen houden.

Een goed meetpunt is hoe een kind zich op het gebied van verbale vaardigheden scoort en daarnaast bij praktische zaken.

Heb je door dat het één hem of haar heel goed afgaat en het andere juist niet, dan kun je zeker overwegen om hier verder naar te laten kijken.

Natuurlijk kun je ook je zorgen dan bij de leerkracht neerleggen en vragen hoe zij er over denken. Zij maken je kind immers weer op een heel andere manier mee.

De vakken waarin zij goed of juist minder goed scoren zullen hier uiteraard door beïnvloed zijn. Schoolprestaties kunnen dan ook een goed punt zijn om op te letten en te bekijken of je kind getest moet worden.

Waardoor ontstaat deze intelligentiekloof?

Men gaat ervan uit dat een disharmonisch intelligentieprofiel ontstaat omdat de hersenfuncties verschillend ontwikkelen.

Maar veel weten ze hier ook nog niet over te vertellen. Het gaat bij beide functies om complexe ‘exemplaren’ en of dit tot een bepaald hersengebied gerekend moet worden is (nog) niet te verklaren.

Onderwijs bij een disharmonisch profiel

In principe hoeft een kind met dit profiel niet naar speciaal onderwijs. Een leerkracht kan er rekening mee houden dat een kind zich anders uitdrukt dan past bij het niveau waarop hij de praktische vaardigheden beheerst.

Zo kan er wel geprobeerd worden om je kind zo goed mogelijk te begeleiden en hem door zijn profiel niet te laten onderpresteren. Of dat ze dingen van hem verwachten die hij gewoon nog niet kan toepassen, ook al weet hij zich wel op dat niveau uit te drukken.

Welke problemen spelen op

Kinderen met dit profiel kunnen uiteraard wel tegen bepaalde dingen aanlopen. Anders zou het immers geen enkel probleem zijn. Zo kan het zo zijn dat je kind, als het zich heel goed weet uit te drukken, aan hogere verwachtingen moet voldoen dan hij of zij kan. Dit is uiteraard heel frustrerend.

Andersom is het ook zo dat een kind wat juist praktisch gezien hoog scoort, maar dit niet weet te vertellen, minder hoog aangeschreven worden en moeten presteren onder je niveau ligt dan op de loer.

Natuurlijk is dit gewoon heel vervelend en jammer, want je kind kan dus veel meer dan men verwacht.

Meer in voorbeelden gesproken:

  • Je kind kan heel sterk overkomen (zoals hierboven al genoemd) maar bijvoorbeeld wel veel hulp nodig hebben bij planning van zijn taken, het overzicht houden op wat hij nog moet doen en dat soort zaken. Anders gezegd is zijn zelfredzaamheid dus kleiner dan men verwacht.
  • Je kind kan juist heel goed organiseren en is bijvoorbeeld een kei in het ontdekken van details en een heel groot inzicht hebben op bijvoorbeeld ruimtelijke zaken. Maar doordat hij dit verbaal niet weet te uiten, zal hij gefrustreerd worden én niet begrepen worden door zijn omgeving.

Welke gevolgen kan het veroorzaken?

Volgens Psychologiemagazine klinkt het profiel erger dan het is. Maar meer weten over je zwakke en juist sterke kanten kan je uiteraard helpen om nog meer uit jezelf (of dus je kind) te kunnen halen.

En dan komt toch de rol om de hoek kijken van ouders en leerkrachten. Zij kunnen immers inspringen op deze sterke en zwakke kanten en ze helpen om om te gaan hiermee én om daar ondersteuning te bieden waar het nodig is. Misschien kan een kind ook iets meer tijd krijgen om bepaalde taken op te lossen.

Weten dat een kind op een bepaald vlak meer moeite heeft kan ook voor meer begrip zorgen, wat zeker de eigenwaarde van het kind ten goede zal komen.

Altijd horen dat je niet goed genoeg je best doet, terwijl je juist op je tenen loopt: hoe frustrerend is dat? Of altijd minder uitdaging krijgen omdat ze denken dat je het toch niet kunt?

Ook daar word je echt niet blij van. Want je weet best zelf dat je veel meer kan, alleen weet je het niet zo te uiten…

Wil Cats
Volg me via: