Skip to Content

Wat als er autisme wordt geconstateerd bij je peuter?

Wat als er autisme wordt geconstateerd bij je peuter?

Wanneer ouders geconfronteerd worden met de diagnose van autisme bij hun peuter, roept dit vaak veel vragen en emoties op. In dit artikel willen we de ervaringen en tips delen van ouders en verzorgers die te maken hebben gehad met de vroege diagnose van autisme bij hun kinderen.

Het is belangrijk op te merken dat autisme een breed spectrumstoornis is en dat elk kind uniek is, dus wat voor het ene kind werkt, kan voor het andere anders zijn. Hieronder bespreken we enkele veelvoorkomende vragen en ervaringen.

Vroege diagnose van autisme

Een veelgestelde vraag is hoe autisme zo vroeg kan worden vastgesteld, aangezien sommigen denken dat jonge kinderen nog veel kunnen ontwikkelen op die leeftijd. De diagnose op jonge leeftijd is mogelijk als er meerdere symptomen en gedragingen zijn die op autisme kunnen wijzen.

Kinderen kunnen op jonge leeftijd al meerdere klachten vertonen, zoals non-verbale communicatie, spraakachterstanden, repetitieve gedragingen, overprikkeling en andere tekenen die kunnen wijzen op autisme. Wanneer meerdere van deze symptomen samenkomen, kan dit een signaal zijn om verder onderzoek te overwegen.

Echter zijn er ook sommige gedragingen bij peuters die op autisme kunnen lijken, maar binnen het normale bereik van ontwikkeling vallen. In dat geval kan een duidelijke diagnose vaak pas op oudere leeftijd worden gesteld.

Het is inderdaad waar dat het bij jonge kinderen soms moeilijk kan zijn om onderscheid te maken tussen autistisch gedrag en normale ontwikkelingsfases.

Twijfels en het zoeken naar antwoorden

Ouders maken zich vaak zorgen over het gedrag van hun kinderen en vragen zich af of er meer aan de hand is. Als je twijfelt over het gedrag van je kind kun je het beste een professional bezoeken die de diagnose kan stellen. Dit benadrukt het belang van ouders die naar hun intuïtie luisteren en de hulp van experts inroepen als ze zich zorgen maken.

De rol van erfelijkheid

In sommige gevallen kan de genetische aanleg voor autisme een rol spelen in de vroege diagnose. Zo kun je de diagnose “Ongespecificeerde Neurobiologische Ontwikkelingsstoornis” krijgen als je kind moeite heeft om contact met anderen te maken. Hoewel dit geen officiële autismediagnose is, benadrukt het de complexiteit van neurologische stoornissen en hoe de symptomen kunnen variëren.

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief

Dit boek laat zien wat dit betekent voor het gedrag van mensen met autisme, de interpretatie daarvan, en de manier waarop mensen met autisme opgevoed of behandeld zouden kunnen worden. Praktijk en theorie rond autisme worden in dit boek sterk verweven. Daarbij wordt ingegaan op directe, concrete vragen uit de dagelijkse praktijk. Geprobeerd wordt de ervaringen van ouders te interpreteren, in een kader te plaatsen en te verdiepen.

Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme.

Dit boek vind je hier.

Geef me de 5

Het ontvangen van een diagnose voor autisme kan verwarrend en overweldigend zijn voor ouders. Veel ouders zijn positief over de “Geef me de 5”-methode, een praktische benadering voor de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Deze methode helpt ouders om beter te begrijpen hoe kinderen met autisme denken en communiceren, en biedt concrete handvatten voor de opvoeding.

Geef me de 5 is geschreven naar ouders en opvoeders toe. Een kind met autisme begeleiden, Hoe doe je dat? Daar gaat dit boek over. Het is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met autisme nodig heeft. Het kind vraagt als het ware van ons: ‘Geef me de 5.’ Of anders gezegd: Wat is mijn taak, hoe voer ik het uit, waar vindt het plaats, wanneer moet ik beginnen en wanneer ben ik klaar, en wie is erbij betrokken?

Doordat er uitleg wordt gegeven over wat de gevolgen van de stoornis voor het kind kunnen zijn, leert men al lezende ook de bijbehorende wijze van handelen hanteren. Hierdoor ontstaat het inzicht wat de schrijfster noemt: ‘de Auti-bril opzetten’. Door deze Auti-bril kun je zien hoe het kind denkt, zodat je daar op een passende wijze op kunt reageren.

Ouderavonden & cursussen

Daarnaast zijn er ook speciale ouderavonden en cursussen waar je veel tips en handvatten uit kan halen. Dit kan misschien dubbel voelen, omdat er zoveel verschillende varianten van autisme zijn maar toch kan dit het een en ander verduidelijken over wat het is en hoe het werkt en hoe of wat voor thuis. Daarnaast kun je ook individuele hulp krijgen doordat er iemand bij je thuis komt om situatiegerichte tips te geven.

Het belang van lotgenotencontact

Veel ouders vinden steun en begrip in groepen van andere ouders van kinderen met autisme. Zo is er op Facebook een speciale groep met moeders met kinderen met onzichtbare beperkingen, waar je steun en antwoorden kunt vinden. Dit zijn ‘Ouders van een kind met autisme‘ of ‘moeders van kinderen met een onzichtbare beperking‘.

Het ontvangen van de diagnose autisme bij een peuter kan een uitdagende ervaring zijn voor ouders en verzorgers. Het is belangrijk om te onthouden dat elk kind uniek is en dat er geen one-size-fits-all-benadering is voor de opvoeding en ondersteuning van kinderen met autisme.

Het luisteren naar je intuïtie, het zoeken van professionele hulp en het delen van ervaringen met andere ouders kunnen allemaal helpen om de reis van ouderschap met autisme wat gemakkelijker te maken. Het is ook belangrijk om te beseffen dat vroege interventie en begrip van autisme kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind en een betere kwaliteit van leven voor het hele gezin.

Linda van Aken