Skip to Content

Carnaval activiteiten en evenementen

Carnaval activiteiten en evenementen

Carnaval is een van de grootste festivals ter wereld en wordt gevierd in verschillende delen van de wereld. In Nederland en België is carnaval een belangrijk evenement waar mensen het hele jaar naar uitkijken.

Het begint op de elfde van de elfde om 11:11 uur ‘s ochtends en eindigt op Aswoensdag, de dag voordat de vastentijd begint. Tijdens carnaval worden verschillende tradities gevolgd die elk hun eigen betekenis hebben. In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste tradities van carnaval bespreken, waaronder de elfde van de elfde, fruhshoppen en de raadszitting.

Elfde van de elfde

Carnaval activiteiten en evenementen - Mamaliefde

De elfde van de elfde is de dag waarop het carnavalsseizoen officieel begint. Het is een belangrijke dag voor carnavalsvierders, want het markeert het begin van de countdown naar de grote viering in februari of maart.

Op deze dag worden er verschillende evenementen georganiseerd, waaronder de presentatie van de nieuwe prins of prinses van het carnaval. Dit is een van de belangrijkste momenten van de elfde van de elfde en wordt door velen gezien als het startsein voor het carnavalsseizoen.

Fruhshoppen

Carnaval activiteiten en evenementen - Mamaliefde

Fruhshoppen is een andere belangrijke traditie van carnaval en vindt meestal plaats op zondagochtend. Het is een soort brunch waarbij mensen samenkomen om te eten en te drinken.

Tijdens fruhshoppen wordt er vaak gezongen en gedanst en worden er toespraken gehouden. Het is een gezellige bijeenkomst waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten.

Raadszitting

Carnaval activiteiten en evenementen - Mamaliefde

De raadszitting is een ander belangrijk evenement tijdens carnaval. Het is een soort gemeenteraadsvergadering waarbij de prins en de raad van elf (een groep van elf mannen die de prins tijdens carnaval bijstaat) aanwezig zijn.

Tijdens de raadszitting worden belangrijke beslissingen genomen over het verloop van het carnavalsseizoen en worden er plannen gemaakt voor de grote viering in februari of maart. Het is een formele bijeenkomst waarbij de prins en de raad van elf hun verantwoordelijkheden serieus nemen.

Pronkzitting

Carnaval activiteiten en evenementen - Mamaliefde

Dit is een avond vol amusement en entertainment, waarbij verschillende acts en optredens worden gepresenteerd aan het publiek. De pronkzitting wordt vaak gehouden in de weken voorafgaand aan carnaval en dient als een soort voorproefje van wat er allemaal te wachten staat tijdens de carnavalsperiode.

Tijdens de pronkzitting treden verschillende groepen op, zoals dansgroepen, zangers, muzikanten en cabaretiers. Er wordt vaak ook een buuttereedner uitgenodigd, die grappige en satirische speeches geeft in de lokale dialecten.

De optredens zijn meestal humoristisch en spelen in op lokale kwesties en politieke ontwikkelingen.

Een belangrijk onderdeel van de pronkzitting is de presentatie van de nieuwe prins carnaval. Tijdens de raadszitting, die eerder genoemd is, wordt een nieuwe prins gekozen, maar tijdens de pronkzitting wordt hij officieel gepresenteerd aan het publiek.

De nieuwe prins wordt gekroond en krijgt zijn scepter, waarmee hij symbolisch de macht overdraagt aan de carnavalsvierders.

Optocht

Carnaval activiteiten en evenementen - Mamaliefde

Een van de belangrijkste tradities van carnaval is de optocht. Dit is een grote parade waarin verschillende groepen en individuen hun kostuums en praalwagens laten zien aan het publiek.

De optocht is vaak kleurrijk en spectaculair en wordt door veel mensen bezocht. Het is een van de hoogtepunten van carnaval en is vaak het moment waarop mensen hun creativiteit en verbeeldingskracht laten zien.

Op deze dag trekken praalwagens, muziekkorpsen en groepen verklede mensen door de straten van de stad. Het is een kleurrijk spektakel dat jaarlijks duizenden toeschouwers trekt.

De carnavalsoptocht is een belangrijk onderdeel van de carnavalstraditie en laat zien hoe creatief en inventief mensen kunnen zijn als het gaat om het creëren van kostuums en praalwagens.

Boerenbruiloft

Carnaval activiteiten en evenementen - Mamaliefde

Naast de optocht zijn er ook nog andere evenementen die plaatsvinden tijdens de carnavalsperiode. Een voorbeeld hiervan is de boerenbruiloft, waarbij een nep-bruidspaar in boerenkleding de huwelijksgeloften aflegt. Dit is een ludieke traditie die teruggaat tot de Middeleeuwen en een belangrijk onderdeel is van het volksfeest.

Schrobbeler drinken

Carnaval activiteiten en evenementen - Mamaliefde

Een andere populaire traditie is het zogenaamde ‘schrobbelèr drinken’, een typische Brabantse likeur die tijdens de carnavalsperiode in grote hoeveelheden wordt genuttigd. Ook het eten van typische carnavalssnacks zoals worstenbroodjes en oliebollen hoort bij de traditie.

Kortom, de carnavalstradities van de elfde van de elfde, Fruhshoppen, Raadszitting, carnavalsoptocht en andere evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Het is een tijd waarin mensen zich kunnen uiten, uitbundig kunnen feesten en even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse routine. De kleurrijke kostuums, het creatieve bouwen van praalwagens en de gezellige sfeer maken carnaval tot een unieke ervaring die je niet wilt missen.

Linda van Aken