Skip to Content

Kind leren bidden

Kind leren bidden

Als jij je kind wilt opvoeden op een christelijke manier, dan zal ook de vraag waarschijnlijk naar boven komen hoe jij je kind kunt leren bidden. Hoe kan jij je kind vertrouwd maken met bidden? En vanaf wanneer begin je hiermee?

Spelenderwijs beginnen

Eigenlijk zal je kind vanzelf bekend raken met bidden als jullie zelf actief bezig zijn met het geloof. Het zal niet beter weten dan dat er voor en na het eten gebeden wordt en als je kind naar bed gaat zal je vast het bekende ‘ik ga slapen’ met hem bidden. Voor je kind is bidden op zich daarmee iets wat er gewoon bij hoort. En dat is prima. Tot zover zal het allemaal niet heel spannend zijn. 

Je kind zelf laten bidden

Als jij je kleintje naar bed brengt, bid dan gewoon hardop. Je zoon of dochter zal al snel zelf mee gaan doen en als je kind het uiteindelijk zelf helemaal opzegt, kun je ervoor kiezen om het hem of haar alleen te laten doen. Hoewel je er ook juist voor kunt kiezen om het samen te blijven doen. Het bekendste kindergebedje zou je hiervoor kunnen kiezen:

Ik ga slapen, ik ben moe
Sluit mijn beide oogjes toe.
Here, houd ook deze nacht 
Over (naam) getrouw de wacht.
Amen.

Er zijn overigens nog meer coupletjes van dit gebed. Hoewel ik daarbij de zinnen hier en daar wel erg ouderwets begin te vinden.

Boze dat ik heb gedaan, 
ziet het Here toch niet aan
Schoon mijn zonden, velen zijn,
Maak om Jezus wil mij rein.
Zorg voor de arme kinderen Heer,
En herstel de zieken weer.
Ja voor groten en voor klein
Wil de Here een helper zijn.

Volgens Wikipedia is het zelfs nog langer…en net iets anders.

Bidden voor het eten

Op dezelfde manier kan jij je kind leren om te bidden voor het eten. Als eenvoudig gebed kun je kiezen voor:

Here, zege dit eten, Amen. 

Heel eenvoudig, maar een prima start. Is je kind ouder, dan kun je overstappen naar het ‘Onze Vader’. Vergeet ook niet om niet alleen te bidden, maar ook te danken voor het eten.

Vijf vinger gebed

Kind leren bidden - Mamaliefde

In plaats van een standaard gebed kun je ook gebruik maken van het zogenaamde vijfvingergebed om je kind te leren bidden en te voorkomen dat je in een standaard gebed terug valt. Het vijfvingergebed is een creatieve en interactieve manier dat ook geschikt is voor jonge kinderen. Elke vinger van de hand symboliseert een specifieke vorm van gebed.

 • De duim staat voor het eren van God, waarbij kinderen complimentjes geven aan God en trots worden op wie Hij is. Het is als een ‘duim opsteken’ voor God, een manier om God te prijzen en te loven.
 • De wijsvinger vertegenwoordigt het danken van God. Kinderen leren dat dankbaarheid niet alleen fijn is om te ontvangen, maar ook trots en blijdschap creëert, vergelijkbaar met het uiten van waardering naar anderen.
 • Het middelvinger staat symbool voor het vragen van vergeving aan God. Dit wordt geïllustreerd met het begrip dat slechte keuzes erbij horen, maar het goed is om je daarvan bewust te zijn. Vergeving is als God vragen om ons hart weer schoon te maken.
 • De ringvinger herinnert aan het belang van bidden voor anderen. Kinderen begrijpen dat deze vinger de kwetsbaarheid symboliseert, waarbij gebed wordt gericht op de zwakken, zieken en degenen die problemen ervaren.
 • Tot slot staat de pink voor het bidden voor zichzelf. Kinderen worden aangemoedigd om hun behoeften en verlangens aan God voor te leggen, maar ook om zich bewust te zijn van de beperktheid van hun eigen perspectief.

Het gebed wordt gezien als een manier om alles voor te leggen aan God, degene die alles ziet en weet, en zich volledig aan Hem toe te vertrouwen. Het vijfvingergebed biedt zo een holistische benadering van gebed voor kinderen, waarin verschillende aspecten van hun relatie met God aan bod komen.

Binnen de katholieke kerk is er ook een vijfvingergebed dat is geïntroduceerd door Paus Franciscus:

 • De duim: De duim is de vinger dichtbij. Begin dus te bidden voor degenen die het dichtst bij het kind staan.
 • De wijsvinger: Bid voor hen die je onderwijzen en een heilzame weg wijzen. Zij hebben ondersteuning en wijsheid nodig om aan anderen richting te kunnen geven.
 • De middelvinger: De derde vinger, de middelvinger, is de langste. Deze herinnert ons aan onze leiders, de bestuurders en allen die gezag hebben. Zij hebben Gods leiding nodig.
 • De ringvinger: De ringvinger is de meest kwetsbare vinger is. Deze herinnert te bidden voor diegenen die hulp nodig hebben.
 • De pink: De pink als kleinste vinger staat symbool om te bidden voor jezelf. Om zo jezelf in het juiste perspectief te plaatse.

Zelf gaan bidden

Tot nu toe is het dus vooral een gewoonte. Jij bent hierbij het goede voorbeeld, zoals altijd. Als jullie zelf dit voordoen zal je kind het vanzelf overnemen. Maar een gewoonte wil ook zeggen dat gebeden niks anders worden dan iets wat je even prevelt omdat het moet en daarmee kan het eigenlijk inhoudsloos worden. Leren dat je in eigen woorden bidt, is dan ook een stap die je eveneens kan gaan zetten. Hoe pak je dat aan?

Zelf hardop bidden

Door zelf altijd of regelmatig hardop te bidden in eigen woorden zal je kind kennis maken met deze vorm van bidden. Dit hoeft niet meteen extra te zijn, want dit kun je prima doen voor of na het eten. Of juist met het naar bed gaan, waarbij je bewust ervoor kiest om te bedanken voor de dingen van die dag en God om bescherming te vragen voor de nacht die komt.

Eerst doe je het zelf en daarna kan je gaan vragen of je kind zelf iets wil zeggen. Jullie kunnen om de beurt iets zeggen. Vind je kind het nog eng? Dan kan je ook starten met hem vragen waar hij voor bidden of danken wil en dat jij het dan als gebed uitspreekt.

Het wisselgebed

Wat ook een heel mooi idee is en eigenlijk altijd gedaan kan blijven worden, is het wisselgebed (zoals Biddeniseenweg.nl het omschrijft). Maak er dan een gewoonte van om de beurt iets uit te spreken. En dit kan prima in gezinsverband gebeuren. Bijvoorbeeld met eten dat iedereen iets uitspreekt wat hem of haar bezig houdt en bij God wil neerleggen.

Dit is niet alleen mooi voor het bidden, maar zal ook ervoor zorgen dat jullie dus met elkaar bezig zijn wat je van binnen beweegt. Een mooie manier van verbinding voelen met God en met elkaar!

Wat is bidden?

Waarschijnlijk zal je zoon of dochter op deze manier heel vertrouwd zijn met bidden. Maar er gewoon eens over praten wat bidden nu eigenlijk is, is zeker geen slecht idee. Wat verwacht je kind van bidden? Denkt hij dat God hem (haar) hoort?

Leer je kind eveneens dat bidden niet alleen maar vragen aan God is. Dat onder bidden al het praten met God valt. Dus ook danken en loven. Dat je bij het bidden niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan de mensen om je heen of wat er in de wereld gebeurt.

En dat je met je aandacht bij het bidden bent, dat je meent wat je zegt. En dus niet even snel iets prevelt omdat het moet en ondertussen gewoon op je schermpje zit te kijken… Vergelijk het maar met praten met elkaar. Dan vind je het ook niet leuk als de ander je niet aankijkt, maar op zijn scherm zit te turen. Om maar een voorbeeld te geven.

Wat kun je nog meer doen naast bidden?

Het bidden is natuurlijk maar één onderdeel van een christelijke opvoeding. Waar kun je nog meer aan denken?

 • Iedere dag iets lezen uit de kinderbijbel. Bijvoorbeeld na de warme maaltijd. Komt dit niet echt uit in jouw drukke gezinsleven? Dan zou je het ook prima kunnen doen voordat je kind gaat slapen.
 • Als jullie naar de kerk willen gaan, neem je kind dan mee. In veel kerken is er een speciale kinderdienst. Ook zijn er vaak clubs en dergelijke van de kerk waar je kind doordeweeks gezellig naar toe kan. 
 • Voorleven dat je vanuit liefde leeft, zoals Jezus ons geleerd heeft. Je kind zal jou immers imiteren…
 • Wil je meer? Je zou met Bijbelverhalen aan de slag kunnen gaan door knutselwerkjes erbij te verzinnen.
 • In plaats van seizoentafels zou je kunnen kiezen voor een hoekje waar iets van het geloof te zien is. Daar passen dan ook die knutselwerkjes bij.
Wil Cats
Volg me via: