Skip to Content

10 Gebedjes voor het eten met kinderen

10 Gebedjes voor het eten met kinderen

Bidden voor het eten is een eeuwenoude traditie die diepgeworteld is in vele culturen en religies over de hele wereld. Voor veel gezinnen is het een belangrijk ritueel dat niet alleen dient om dankbaarheid uit te drukken, maar ook om een gevoel van verbondenheid en reflectie te bevorderen. Voor ouders kan het introduceren van het gebed voor het eten bij kinderen een waardevolle manier zijn om spirituele waarden over te brengen en een gevoel van gemeenschap te versterken. In dit artikel zullen we de voordelen van het bidden voor het eten met kinderen bespreken, evenals enkele suggesties en praktische tips om dit ritueel op een zinvolle en toegankelijke manier te integreren in het gezinsleven.

Waarvoor bidden voor het eten

1. Dankbaarheid

Het bidden voor het eten biedt een uitgelezen kans om dankbaarheid te cultiveren. Door samen met kinderen te bidden en dankbaarheid uit te drukken voor het voedsel op tafel, leren ze waardevolle lessen over waardering voor wat ze hebben en empathie voor degenen die mogelijk minder hebben.

2. Versterken van familierelaties

Het gezamenlijk bidden voor het eten kan de band tussen gezinsleden versterken. Het creëert een moment van gedeelde spiritualiteit en verbondenheid dat de familiebanden versterkt en een gevoel van veiligheid en steun bevordert.

3. Religieuze ontwikkeling

Voor veel families is het bidden voor het eten een gelegenheid om religieuze waarden over te brengen en de spirituele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het kan hen helpen een gevoel van betekenis en doel te vinden in hun leven en een basis leggen voor hun eigen spirituele groei.

Verschillende varianten

10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl
10 Gebedjes voor het eten met kinderen - Mamaliefde.nl

Praktische tips voor bidden met kinderen

  • Maak het interactief; Betrek kinderen actief bij het gebed door bijvoorbeeld elkaar de hand te geven. Of door ze uit te nodigen om hun eigen dankpunten te delen of zelfs het gebed te leiden. Dit moedigt hun deelname aan en versterkt hun gevoel van eigenaarschap over het ritueel.
  • Gebruik eenvoudige taal; Gebruik eenvoudige en begrijpelijke taal wanneer je bidt met kinderen. Vermijd te complexe theologische concepten en maak het gebed relevant voor hun leeftijd en begripsniveau.
  • Maak het consistent; Zorg voor consistentie door elke dag op hetzelfde tijdstip te bidden voor het eten. Dit helpt bij het creëren van een routine en verankert het ritueel in het dagelijkse leven van het gezin.
  • Wees creatief; Wees creatief en pas het gebed aan op de interesses en behoeften van de kinderen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je dankbaarheid uitdrukt voor specifieke gebeurtenissen of ervaringen die ze die dag hebben gehad.
  • Leer door voorbeeld; Wees een voorbeeld voor je kinderen door zelf dankbaarheid en spiritualiteit te tonen. Laat zien dat bidden voor het eten een waardevolle en oprechte praktijk is die deel uitmaakt van je eigen leven.

Kinderperspectief

Ik merk aan mijn nichtje, die laatst 4 is geworden, dat zij veel waarde hecht aan de gebeden voor het slapengaan. Als ik haar naar bed breng en de liederen die ik nog ken van mijn eigen jeugd zing, doet ze altijd intensief mee.

Soms vraagt ze naderhand of ik mijn zus, haar moeder, op wil halen zodat zij alle liedjes nog een keer met haar kan herhalen. “Ik kan niet slapen zonder mama’s liedjes”, zegt ze dan poeslief. Kleine tijdrekker.

Mijn zus ziet het gelukkig niet als iets negatiefs, dus iedere keer weer zakt ze door haar knieën en zingt ze de liedjes braaf opnieuw. Soms met een extra couplet, om haar prinses te verwennen.

Natuurlijk bestaan er ook wat kortere varianten op deze gebeden. Ik zal het nooit vergeten, die keer dat mijn grootvader mij vertelde dat hij ooit gigantisch op zijn kop heeft gekregen door het volgende gebedje te vertellen:

10 Kindergebedjes voor het slapen gaan -Mamaliefde.nl

Andere gezinnen gebruiken een simpel gebed, dat steeds voor vaderlief wordt opgenoemd. Ik heb zelfs meegemaakt dat bij een vriendinnetje van mij thuis de Bijbel open werd geslagen voor en na het eten.

Soms werd er een hele pagina voorgelezen, op andere dagen maar een vers of drie. Achteraf besef ik dat het waarschijnlijk afhing van hoeveel trek haar ouders hadden…

Bidden voor het eten met kinderen is niet alleen een gelegenheid om dankbaarheid uit te drukken, maar ook een krachtig ritueel dat familiebanden versterkt, spirituele waarden overbrengt en een gevoel van verbondenheid bevordert. Door gebruik te maken van praktische tips en een respectvolle benadering van diversiteit, kunnen ouders dit ritueel op een zinvolle en toegankelijke manier integreren in het gezinsleven, waardoor het een waardevolle bron van groei en verbondenheid wordt voor alle gezinsleden.

Wil Cats
Volg me via: