Skip to Content

Paarse Vrijdag: Een dag van solidariteit en diversiteit

Paarse Vrijdag: Een dag van solidariteit en diversiteit

Paarse Vrijdag is een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland, markeert een dag waarop scholieren en studenten hun solidariteit tonen met de lhbt+-gemeenschap door paars te dragen op school. Deze dag is werd voor het eerst georganiseerd in 2010, en heeft zich ontwikkeld tot een krachtig symbool van acceptatie en inclusiviteit dat helaas nog steeds nodig is in deze maatschappij. Maar wat is de aanleiding, het belang en de impact van Paarse Vrijdag, en wat zou je daar als school aan kunnen doen?

Oorsprong en betekenis

Paarse Vrijdag vindt zijn oorsprong in Spirit Day, deze dag werd in 2010 in de Verenigde Staten gelanceerd als een krachtig statement tegen het pesten van lhbt-jongeren. Deze dag heeft een enorme impact gehad. Miljoenen mensen droegen paars als symbool tegen pesten, en bekende sportkoepels en sterren uit Hollywood sloten zich aan bij het evenement. Zelfs gebouwen werden paars verlicht terwijl televisie- en radioprogramma’s er aandacht aan besteden.

In Nederland wordt Paarse Vrijdag sinds 2010 op de tweede vrijdag van december gehouden, dankzij het initiatief van Nazmul Zaman, die seksuele en genderdiversiteit positief wilde belichten op zijn school, de Piter Jelles scholengemeenschap.

De kleur paars is gekozen omdat in de regenboogvlag de kleur paars voor ‘spirit’ staat. Spirit kun je vertalen als geestdrift of enthousiasme.

Het belang van Paarse Vrijdag in Nederland

In Nederland wordt Paarse Vrijdag onder andere georganiseerd door het netwerk van Gender & Sexuality Alliances (GSA) van de lhbt+ belangenorganisatie COC. Het doel is om scholen veiliger te maken voor lhbt-jongeren, aangezien de statistieken laten zien dat zij vaak te maken hebben met pesten en negatieve reacties. Met de eerste deelname van 150 middelbare scholen in 2010 is het aantal deelnemende scholen gestaag gegroeid, waardoor de boodschap van acceptatie breder wordt verspreid.

Suïcide onder lhbt-jongeren is ook een zorg in Nederland, met aanzienlijk hogere cijfers dan onder heterojongeren. Onderzoek wijst uit dat er een verband is tussen pesten en suïcidecijfers, waardoor het nog belangrijker wordt om bewustzijn te creëren en een veilige omgeving te bevorderen.

Tips en activiteiten voor op school

Scholen spelen een cruciale rol bij het vieren van Paarse Vrijdag. Educatie over diversiteit is essentieel op alle niveaus van het onderwijs. Van jonge kinderen tot de bovenbouw moeten lessen, aangepast aan leeftijdsniveau, gericht zijn op het doorbreken van stereotypen en het bevorderen van acceptatie en respect. En eigenlijk zouden ouders hier ook bij betrokken moeten worden en uitgelegd worden wat er precies gedaan wordt en waarom, zolang er ouders zijn die hun kind liever thuis willen houden op zo’n dag.

Om Paarse Vrijdag op school op een inclusieve manier te ‘vieren’, zijn er tal van creatieve en educatieve activiteiten die kunnen worden georganiseerd om een positieve impact hebben op het creëren van een inclusieve sfeer. Vraag bijvoorbeeld of iedereen met iets paars (of regenboogkleur) naar school komt.

Voor de jongste leerlingen

Leg de nadruk op stereotiep gedrag en speelgoed. Betrek hen bij activiteiten waarbij traditionele genderrollen worden doorbroken. Bijvoorbeeld door een bekend verhaal, zoals Jip en Janneke, voor te lezen en de namen om te draaien, waardoor kinderen nadenken over genderstereotypen op een speelse manier.

Voor de wat oudere kinderen

Richt je op stereotiep uiterlijk en genderexpressie. Stel vragen over de normen rond sieraden en kleding: zijn armbandjes alleen voor meisjes, en mag een jongen dat ook dragen? Creëer bewustzijn over vooroordelen en moedig leerlingen aan om na te denken over hun eigen overtuigingen met betrekking tot uiterlijke expressie.

Voor de bovenbouw

Leg de nadruk op diversiteit en inclusie. Bespreek hoe leerlingen omgaan met ontdekkingen over iemands seksuele oriëntatie. Ga in op het belang van respect en acceptatie, en stimuleer een open dialoog over homoseksualiteit. Benadruk ook het gebruik van bepaalde woorden, zoals het schelden met termen als ‘homo’, en bespreek de impact daarvan op anderen.

Voor middelbare scholieren

  1. Paarse nagellak brigade: Organiseer een paarse nagellakstudio waar leerlingen en docenten hun nagels paars kunnen lakken als teken van steun voor diversiteit en zelfacceptatie.
  2. Modeshow en prijzen: Moedig leerlingen aan om paarse outfits te dragen en organiseer een modeshow. De meest creatieve outfits kunnen beloond worden, waardoor een positieve competitie ontstaat.
  3. Kennisquiz: Tijdens de grote pauze kan een kennisquiz worden gehouden, gericht op lhbt+-geschiedenis, symboliek en belangrijke figuren, waardoor educatie wordt gecombineerd met plezier.
  4. Flashmob: Betrek de hele school bij het organiseren van een flashmob met paarse outfits en accessoires om een krachtige boodschap van eenheid te verspreiden.
  5. Decoratieve elementen: Versier de school met paarse elementen, zoals een paarse muur waar iedereen berichten kan achterlaten, paarse slingers in de kerstboom en paarse ballen.
  6. Originele ideeën: Experimenteer met creatieve en opvallende activiteiten, zoals het gebruik van paars toiletpapier, paars tapijt in de gang, paarse snoepjes uitdelen en zelfs het verspreiden van paarse kusafdrukken als teken van positiviteit en steun.

Het belangrijkste is dat deze activiteiten niet alleen het feestelijke aspect van Paarse Vrijdag benadrukken, maar ook bijdragen aan bewustwording, educatie en het creëren van een inclusieve schoolomgeving waar diversiteit wordt gevierd en geaccepteerd.

Paarse Vrijdag is niet zomaar een dag waarop paars wordt gedragen; het is een krachtig statement van solidariteit en acceptatie. In Nederland heeft het evenement zich ontwikkeld tot een jaarlijkse traditie die scholen aanzet tot het nemen van concrete stappen om lhbt+-acceptatie te bevorderen. Door bewustwording, educatie en het vieren van diversiteit, draagt Paarse Vrijdag bij aan het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Linda van Aken
Laatste berichten van Linda van Aken (alles zien)