Skip to Content

Furry’s en Therians; jongeren die zich identificeren als dier

Furry’s en Therians; jongeren die zich identificeren als dier

In de afgelopen jaren hebben socialemediaplatforms zoals TikTok een grote impact gehad op de manier waarop jongeren hun identiteit verkennen en uitdrukken. Een opvallende trend die de aandacht heeft getrokken, is het fenomeen van jongeren die zich identificeren als dieren, bekend als “furry’s” en “therians”.

Deze subculturen, die oorspronkelijk ontstonden in online gemeenschappen, hebben zich nu verspreid naar de mainstream, waarbij jongeren steeds vaker hun online persona’s en zelfs hun dagelijks leven vormgeven rondom hun dierlijke identiteit.

Wat zijn Furry’s en Therians?

Furry’s zijn mensen die zich sterk identificeren met dieren en vaak mens-dierlijke hybride karakters creëren, bekend als “fursona’s”, om zichzelf te vertegenwoordigen in online gemeenschappen en bij evenementen zoals conventies. Deze identificatie kan variëren van het hebben van een affiniteit met dieren tot het aannemen van een volledige dierlijke identiteit als een vorm van zelfexpressie.

Therians, aan de andere kant, geloven dat ze op een dieper niveau een dierlijke ziel of essentie hebben. Voor therians is hun identificatie met een specifiek dier niet alleen een kwestie van voorkeur of fantasie, maar een diepgeworteld gevoel van verbondenheid met dat specifieke dier.

Wat betekent Therian?

Therianthropy, kortweg Therian, verwijst naar een subcultuur van mensen die zich spiritueel verbonden voelen met een dier of dierlijke eigenschappen ervaren binnen zichzelf. Dit gaat verder dan enkel het hebben van een voorkeur voor bepaalde dieren, maar omvat een diepgaand gevoel van identificatie met een specifiek dier of dierensoort. Therians geloven vaak dat deze connectie een intrinsiek onderdeel van henzelf is, of het nu gaat om fysieke, mentale of spirituele aspecten.

Hoe weet je dat je een Therian bent?

Het besef van therianthropy komt vaak voort uit een diepgaand en langdurig innerlijk proces. Mensen die zich identificeren als Therians ervaren vaak een gevoel van anders-zijn vanaf een jonge leeftijd. Dit kan zich uiten in het voelen van dierlijke instincten, het hebben van dromen waarin ze als dier verschijnen, of het ervaren van sterke emotionele connecties met bepaalde dieren. Het is belangrijk op te merken dat therianthropy niet altijd gemakkelijk te begrijpen is voor degenen die er niet mee bekend zijn, en het vereist vaak zelfreflectie en introspectie om dit aspect van zichzelf te begrijpen.

Hoelang bestaan Therians al?

Hoewel de term “therianthropy” pas in de late 20e eeuw werd gemunt, zijn er historische en culturele voorbeelden van mensen die zich verbonden voelen met dieren of die dierlijke eigenschappen als een integraal onderdeel van hun identiteit beschouwen. In verschillende inheemse culturen over de hele wereld zijn er tradities van spirituele praktijken waarin mensen zich identificeren met dieren of geesten van dieren. De moderne therian-gemeenschap begon echter pas echt vorm te krijgen in de jaren ’90 van de vorige eeuw, voornamelijk op online fora en in discussiegroepen.

Hoe weet ik of ik een furry ben?

Het identificeren als een furry komt voort uit een persoonlijke interesse en affiniteit met dieren en antropomorfe personages. Als jij je aangetrokken voelt tot de cultuur, de kunst, de kostuums of gewoon de gemeenschap zelf, zou je kunnen overwegen jezelf als een furry te identificeren. Het belangrijkste is dat het een positieve en ondersteunende ervaring moet zijn, en dat jij je comfortabel voelt bij het delen van je interesse met anderen binnen de gemeenschap.

Hoe word ik een furry?

Er is geen specifieke methode om een furry te worden, maar het begint vaak met een interesse in dieren en dierenkarakters, zoals die in films, strips, animatie of videogames. Veel furries voelen een sterke affiniteit met antropomorfe dieren, dat wil zeggen, dieren met menselijke eigenschappen of kenmerken.

Als jij je aangetrokken voelt tot de furry-gemeenschap, kun je beginnen door online te gaan en deel te nemen aan forums, socialemediagroepen of furry-evenementen om gelijkgestemde individuen te ontmoeten en meer te leren over de cultuur.

Wie was de eerste furry?

Het concept van de furry-gemeenschap en het identificeren met dieren bestaat al vele jaren, maar de moderne furry-gemeenschap zoals we die vandaag kennen, begon zich pas echt te vormen in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De exacte oorsprong ervan is moeilijk te achterhalen, maar het begon grotendeels met fans van antropomorfe dierenkarakters uit strips, animaties en literatuur. De eerste ‘furry’ zou daarom moeilijk te identificeren zijn, aangezien de gemeenschap organisch is gegroeid uit een gedeelde interesse in deze personages.

Hoeveel mensen zijn furry?

Het is moeilijk om exacte aantallen te geven, maar de furry-gemeenschap is wereldwijd aanzienlijk en groeit gestaag. Schattingen variëren, maar er zijn tienduizenden tot honderdduizenden mensen die zich identificeren als onderdeel van de furry-gemeenschap. Deze gemeenschap omvat een breed scala aan mensen, van enthousiaste fans van dierenkarakters tot kunstenaars, schrijvers en zelfs wetenschappers.

De rol van sociale media?

Socialemediaplatforms zoals TikTok hebben een cruciale rol gespeeld bij het populariseren van deze identificaties. Door de mogelijkheid om creatieve video’s te delen en gemeenschappen te vormen rond gedeelde interesses, hebben jongeren een platform gevonden om hun identificatie als dieren te verkennen en te vieren.

TikTok-challenges zoals “Draw This in Your Style” moedigen gebruikers aan om hun fursona’s te delen, terwijl hashtags zoals #Therian en #Furry een ruimte bieden voor gemeenschapsvorming en zelfexpressie.

Zoektocht naar zichzelf

Voor veel jongeren bieden furry- en therian-gemeenschappen een gevoel van verbondenheid en acceptatie dat ze elders misschien missen. Het delen van ervaringen en het vinden van gelijkgestemde individuen kan een krachtig middel zijn voor zelfontdekking en zelfacceptatie.

Het vermogen om zichzelf te uiten zonder angst voor veroordeling kan een transformerende ervaring zijn voor jongeren die worstelen met traditionele genderidentiteiten of sociale verwachtingen.

Hoewel furry’s en therians al geruime tijd bestaan, is hun groeiende zichtbaarheid op platforms zoals TikTok een indicatie van een bredere culturele verschuiving naar meer diverse en inclusieve vormen van identiteit.

Terwijl jongeren blijven experimenteren met verschillende manieren om zichzelf te uiten en te identificeren, is het waarschijnlijk dat we een verdere evolutie en acceptatie zullen zien van identificaties die buiten de traditionele grenzen van geslacht en menselijkheid vallen.

Achterliggende psychologie

Hoewel de mainstream reactie op identificatie als dier vaak sceptisch is, tonen sommige psychologen interesse in het fenomeen. Voorstanders van dit perspectief suggereren dat het identificeren als dier een vorm van escapisme kan zijn, waarbij individuen zich terugtrekken in een fantasiewereld om te ontsnappen aan de stress en druk van het dagelijks leven.

Anderen stellen dat het een vorm van zelfexpressie is, vergelijkbaar met cosplay of andere vormen van kostuumdressing, waarmee mensen verschillende aspecten van hun identiteit kunnen verkennen en uitdrukken.

Kritiek en vooroordelen

Hoewel furry’s en therians vaak positieve ervaringen vinden binnen hun gemeenschappen, worden ze nog steeds geconfronteerd met vooroordelen en stigmatisering vanuit de bredere samenleving. Kritiek varieert van het afwijzen van hun identificaties als onvolwassen of belachelijk tot het veroordelen van hen als psychisch onstabiel. Deze vooroordelen kunnen leiden tot gevoelens van isolatie en onbegrip bij degenen die zich identificeren als dieren.

Daarom is het belangrijk om als ouders je hierin te verdiepen, je hoeft dit echt niet te stimuleren maar je kan er wel voor open staan. Zeker in de puberteit zijn kinderen op zoek naar hun eigen identiteit en zijn ze beïnvloedbaar door hun omgeving. De kans is groot dat dit een fase is en ze hier later weer op terug komen. Als ze zich echter serieus genomen voelen versterkt dat je relatie als ouder met je kind.

Het fenomeen van identificatie als dier, vertegenwoordigd door furry’s en therians, is een intrigerend voorbeeld van de voortdurende evolutie van identiteit in de digitale tijdperk. Voor veel jongeren bieden deze gemeenschappen een veilige haven voor zelfexpressie en verbondenheid, terwijl ze tegelijkertijd vooroordelen en kritiek uit de bredere samenleving trotseren. Terwijl de discussie over dit onderwerp voortduurt, is het duidelijk dat de behoefte aan begrip en acceptatie van diverse identiteiten alleen maar zal toenemen in de toekomstige samenleving.

Linda van Aken