Skip to Content

Weekend opvang kind; van zorgorganisaties tot vergoeding

Weekend opvang kind; van zorgorganisaties tot vergoeding

Soms kan het moeilijk zijn om nog een eigen leven te leiden naast de zorg voor je kind, vooral als het kind een beperking heeft, zoals autisme of een gedragsstoornis. Veel moeders of vaders zitten thuis omdat de opvang niet toereikend is en hun kind volledige aandacht en zorg nodig heeft.

Echter hebben ouders ook de tijd voor zichzelf nodig, om er een paar daagjes tussen uit te kunnen om voor zichzelf te zorgen. Of dit nou een weekje weg is of een weekend voor hunzelf in een huisje op de Veluwe.

Maar waar vind je nou de perfecte plek waar er goed voor je kind gezorgd kan worden en waar moet je op letten bij zo’n keuze? En hoe gaan we deze zorg betalen?

Zorgen voor een kind kan soms zorgen voor conflicten of voor stress, de ouders kunnen soms radeloos zijn of uitgeput. Een weekend of een week voor hunzelf zou dan ideaal zijn. De ouders hoeven zich geen zorgen te maken, want zij weten dat er goed gezorgd wordt voor hun kind.

Een ander voordeel is dat er voor het kind nieuwe deuren geopend worden, een nieuwe uitdaging staat op hun te wachten. Door deze uitdaging leren zij nieuwe vaardigheden en kunnen zich voortbewegen in een sociale situatie.

Zorgorganisaties

Tegenwoordig zijn er vele verschillende zorgorganisaties die zorgen voor een opvang voor een kind met een beperking, zo is er een dagopvang voor ouders die fulltime werken, echter kan dit in de prijs hoog oplopen.

De prijzen verschillen en zijn zo tussen 5 euro en 10 euro per uur, voor een fulltime dag zou je dan ongeveer 80 euro kwijt zijn en dat voor één dag.

Ook bestaat er weekendopvang, waarbij er een weekendprogramma en opvang is voor de kinderen.

De kinderen besteden hun tijd dan met leeftijdsgenoten of andere kinderen die ook een beperking hebben, zoals autisme of ADHD. Zij leren hier hun sociale vaardigheden verbeteren en om te gaan met andere kinderen.

De ouders worden van te voren gesproken, door middel van een intakegesprek, zo kunnen de ouders en de organisatie duidelijke afspraken maken over de zorg van het kind. De ouders kunnen zo een weekend voor henzelf hebben, wetend dat er goed gezorgd wordt voor het kind.

Een voorbeeld van zo’n organisatie is Beactive. Zij verzorgen ook vakantieopvang in de schoolvakantie en zorgen ervoor dat het kind zijn sociale vaardigheden en praktische vaardigheden verbeteren.

De kinderen worden namelijk in een groep geplaatst met andere kinderen, met voorkeur naar leeftijdsgenoten en leren hiermee omgaan. Er wordt zo een last van de schouders van de ouders afgehaald en de kinderen hebben een leuke en leerzame tijd.

Maar hoe kan de opvang betaald worden?

De kosten voor de opvang kunnen hoog oplopen en het is logisch dat sommige mensen dit niet zelf kunnen betalen. Het is daarom fijn om te weten dat er hulp is, er zijn twee hulpmiddelen die de ouders kunnen helpen met de kosten.

Zorg voor een kind met een beperking of gedragsproblemen kan vaak betaald worden doormiddel van een PGB of ZIN.

Een PGB houdt in een persoonsgebonden budget, hier kan de ouder een bedrag voor de zorg aanvragen bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of het kind zorg nodig heeft en dan kan er een PGB afgesloten worden.

De gemeente verstrekt dan een bedrag en dat is het budget wat er mag uitgegeven worden voor het kind aan de zorg.

ZIN is zorg in natura, hier bepaalt de gemeente of het kind zorg nodig heeft en maakt afspraken met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan de factuur doorgeven aan de gemeente zonder dat de ouders het administratief werk hoeven te doen of een factuur op de deur krijgen.

De kosten worden dus meteen geregeld tussen de gemeente en de zorgaanbieder en de ouders hoeven zich dan geen zorgen te maken.

Floortje