De afgelopen weken zijn we hier thuis heel actief bezig geweest met thuisonderwijs. Voor de kleuter met name spelenderwijs maar duidelijk al interesse om te lezen, en voor de oudste in groep 3 lag de focus heel erg op lezen, schrijven en rekenen. We hebben diverse varianten voorbij zien komen van flitsen tot joggen, slangen en ladders, race-lezen en nog veel meer. Ik merkte dat juist thuis, waar je toch veel actiever bezig bent met een kind in plaats van een groepje of een klas, je goed kunt oefenen. Met als gevolg dat ze in de vakantie zelf vroegen of ze nog taken hadden om te maken. Naast de leesbingo om te blijven lezen was ik heel blij met de nieuwe spellen van Zwijsen die aansluiten bij de methode Veilig leren lezen. Met beide kinderen was dit een groot succes en vroegen ze al tijdens het ontbijt of we weer een spelletje gingen spelen. En dan echt deze ‘leesspelletjes’ in plaats van bijvoorbeeld LOL Monopoly.

Thuis taalontwikkeling stimuleren

Ik ben niet de enige ouder. Ruim negentig procent van ouders met kinderen op de basisschool, vindt het belangrijk om thuis ook actief te zijn met de taalontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Met de drie nieuwe Veilig leren lezen spellen, stimuleert Uitgeverij Zwijsen die taalbevordering zowel thuis als op school. De spellen sluiten namelijk volledig aan op de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen, waarmee zeker tachtig procent van alle kinderen in Nederland leert lezen. De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad adviseren ouders en leerkrachten om kinderen op jonge leeftijd te motiveren om te lezen. Zo zullen ze als volwassenen beter kunnen lezen, het meer doen en dit weer overbrengen op hun kinderen.

In hun advies staat ook: ‘In groep 3 komt de nadruk te liggen op het onder de knie krijgen van het technisch lezen: het decoderen van woorden. Lezen verandert vanaf dat moment van iets plezierigs in een vaardigheid die met veel geploeter verworven moet worden. De nadruk op verhalen, op gesprekjes over boeken, op het plezier van het lezen, verdwijnt.’ De nieuwe Veilig leren lezen spellen zijn hierin een goede oplossing om het leesplezier in de klas en thuis te verhogen. Het is niet zozeer oefenen met lezen of woordjes lezen, maar spelenderwijs zijn ze hier onbewust mee bezig waardoor ze ook meer gemotiveerd zijn. Zelf merkte ik dat woordjes die eerst niet goed gingen nu opeens goed geoefend worden.

Letterkwartet Veilig leren lezen

Het letterkwartet is een kwartetspel voor kinderen die leren lezen. Hierin oefenen ze letters, onderscheiden ze klanken van woorden en koppelen ze klanken aan letters. Dit spel sluit aan op de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen, waarin de klank en letter ook centraal staat. Zo oefenen kinderen thuis verder met de letters en woorden die ze op school leren.

Bij oma hadden ze al kennis gemaakt met het woordkwartet van Veilig leren lezen wat net een niveau hoger is, met ook de dubbele klanken en samengestelde woorden. Deze variant is iets eenvoudiger en daarom ook zeer geschikt voor onze kleuter. Normaal laat ik de kinderen niet snel winnen en moeten ze echt hun best doen, nu was ik daar iets makkelijker in want om te winnen moeten ze ook meer lezen!

Zinnen maken Veilig leren lezen

In dit spel maken kinderen zelf grappige zinnen met losse zinsdelen. Het kaartspel werkt op de lachspieren en prikkelt de fantasie van kinderen (en volwassenen). Eén van de leerdoelen van het spel is het oefenen met zinsopbouw. Er zijn drie stapeltjes met kaarten; zowel aan het begin, midden, als einde van de zin. De kinderen vonden dit nog wel lastig met de puntjes om te zien of het begin of einde was. In plaats van het soort kwartetten waarbij je een trio moet verzamelen, deden we daarom een alternatief waarbij er drie stapels waren en je allebei omstebeurt drie kaarten omdraait en moet lezen. Daardoor ging het spel ook een stuk vlotter en wilden ze het daarna nog een keer doen.

Woordenschatmemo Veilig leren lezen

Het vergroten van de woordenschat en stimuleren van woordkennis zijn leerdoelen die ouders en leerkrachten met deze memo bereiken. Het is een uitdagend memospel, waarmee kinderen spelenderwijs woorden oefenen die ze op school leren. Ze vergroten hun woordenschat, waardoor leren lezen makkelijker gaat.

Dit vonden ze misschien nog wel het leukste spel. Wel zitten er enorm veel memoriekaarten in zodat het goed is om dit te verdelen over meerdere potjes of aan te passen aan het niveau van het kind. Er zitten zowel eenvoudige woorden in van drie letters als samengestelde woorden zoals ‘het speeltoestel’. We hebben daardoor een paar potjes gespeeld aangepast aan het niveau van het kind. Als een alternatief spel waarbij we alle kaartjes open neerlegden op tafel; links de plaatjes en rechts de woorden en dan omstebeurt een paar bij elkaar zoeken. Of met de plaatjes open op tafel en iedere speler een stapel met kaartjes, als het je beurt is lees je het woord en zoek je het plaatje erbij. Als de stapel is geweest gaan de plaatjes weer op tafel en de woorden schuiven door. Zodat je aan het einde toch alle woorden hebt gehad. Je kan dus heel veel variëren met dit spel en doordat het veel kaarten zijn hoef je ook niet iedere keer dezelfde woorden te herhalen.

Belangrijke rol voor ouders

‘Ouders spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van lezen. Leesvaardigheid en leesmotivatie worden in aanzienlijke mate bepaald door hoe er thuis met lezen en boeken wordt omgegaan’, staat in het advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Ruim zeventig procent van de ouders geeft aan een voorkeur te hebben voor fysieke, educatieve spellen. Woorden en letters herkennen zijn belangrijke thema’s voor ouders. Hier sluiten de nieuwe Veilig leren lezen spellen op aan. De kinderen hier in huis vinden het in ieder geval superleuk en zijn daardoor nog meer gemotiveerd om te oefenen met lezen.

Lees ook

Linda van Aken