Skip to Content

Toucheren tijdens de bevalling

Toucheren tijdens de bevalling

Tijdens de bevalling is het toucheren van de baarmoederhals een gebruikelijke medische procedure die wordt uitgevoerd om de voortgang van de bevalling te beoordelen. Het biedt zorgverleners waardevolle informatie over de ontsluiting, de positie van de baby en de toestand van de baarmoederhals.

Wat is toucheren?

Toucheren, ook wel vaginaal onderzoek genoemd, is een medische procedure waarbij de zorgverlener met één of twee vingers de baarmoederhals en de ontsluiting beoordeelt. Het wordt doorgaans uitgevoerd door een verloskundige, gynaecoloog of verpleegkundige.

Wanneer wordt er getoucheerd?

Toucheren wordt typisch uitgevoerd tijdens de bevalling op verschillende momenten om de voortgang van de arbeid te volgen. Het kan ook worden uitgevoerd tijdens prenatale controles om de status van de baarmoederhals te beoordelen en te kijken naar tekenen van naderende bevalling.

Doel van toucheren

Een van de belangrijkste doelen van toucheren is het meten van de ontsluiting, wat verwijst naar de opening van de baarmoederhals. Dit helpt zorgverleners te bepalen hoe ver de bevalling is gevorderd.

Toucheren biedt ook informatie over de positie van de baby. Het stelt zorgverleners in staat om te bepalen of de baby in een optimale positie ligt voor een soepele bevalling.

De toestand van de baarmoederhals, zoals de zachtheid en de verkorting ervan, wordt beoordeeld tijdens het toucheren. Dit geeft aan hoe goed de baarmoederhals zich voorbereidt op de bevalling.

Zorgverleners kunnen ook de toestand van de vruchtzak (vliezen) beoordelen tijdens het toucheren. Dit kan informatie opleveren over mogelijke complicaties zoals vroegtijdig breken van de vliezen.

Hoe wordt er getoucheerd?

Toucheren is een steriele procedure om infecties te voorkomen. Zorgverleners dragen vaak handschoenen en gebruiken glijmiddel om het proces soepeler te laten verlopen.

De vrouw ligt meestal op haar rug met opgetrokken knieën tijdens het uitvoeren van een toucher. Dit vergemakkelijkt de toegang tot de baarmoederhals voor de zorgverlener.

Zorgverleners gebruiken één of twee vingers om de baarmoederhals te onderzoeken. De consistentie, lengte en ontsluiting worden beoordeeld door zachte palpatie.

Hoe vaak het nodig is om te toucheren tijdens de bevalling varieert afhankelijk van de voortgang van de arbeid. In de actieve fase van de bevalling kan het vaker worden uitgevoerd om de evolutie van de ontsluiting te volgen.

Mogelijke ongemakken

Toucheren kan voor sommige vrouwen emotioneel beladen zijn. Het is belangrijk dat zorgverleners sensitief zijn voor de gevoelens van de vrouw en duidelijke communicatie hanteren.

Hoewel toucheren over het algemeen als veilig wordt beschouwd, is er een klein risico op infectie. Het gebruik van handschoenen en steriliteit helpt dit risico minimaliseren.

Alternatieven

In sommige gevallen kan monitoring op afstand, zoals het gebruik van elektronische foetale monitoring en visuele observatie van de bevalling, een alternatief zijn voor frequent toucheren.

Het is belangrijk voor vrouwen om geïnformeerde toestemming te geven over het al dan niet toestaan van toucheren. Het bespreken van voor- en nadelen met zorgverleners helpt bij het creëren van een gevoel van controle en betrokkenheid bij het bevallingsproces.

Toucheren een gebruikelijke medische beoordelingsprocedure tijdens de bevalling die zorgverleners waardevolle informatie geeft over de voortgang van de bevalling. Het helpt bij het nemen van beslissingen over de benodigde interventies en bevordert een veilige en gezonde bevalling. De frequentie en uitvoering van toucheren kunnen variëren en moeten in overleg met de zorgverleners en de vrouw zelf worden bepaald.

Omschrijving van de afbeelding

Linda van Aken