De wereld wordt steeds digitaler, of je het nu hebt over computers die recht spreken, of die bepalen of een juf wel / niet ontslagen wordt, tot en met het werken met robots die steeds meer werk van mensen overnemen zodat de werknemers omgeschoold moeten worden om die robots te kunnen besturen / controleren. We zitten ook met zijn alleen steeds vaker en langer achter een schermpje, en dat zal dus ook voor de nieuwe generatie gelden. Daarom vind ik het belangrijk dat mijn kinderen al op jonge leeftijd leren hiermee om te gaan en ook deze manier van denken begrijpen. Zelf hebben we daarom ook meerdere van onderstaande items in huis, zoals de Doc, Meccanoid, Co-de-Rups en Osmo coding en oefenen ze op school met de bee-bot.

Generation Z

Generation Z groeit op met robots. Voor hen zal het straks de gewoonste zaak van de wereld zijn. De kinderen van vandaag zijn er al aan gewend dat hun ouders via hun gadgets communiceren en devices met handgebaren ‘besturen’. Hierdoor leren onze kinderen dat je op veel verschillende manieren met apparaten kunt communiceren. Het gevolg hiervan is dat ze een heel andere perceptie krijgen van technologie. Technologie is voor veel kinderen vanzelfsprekend, alleen begrijpen ze niet altijd hoe de software in elkaar steekt. Daarom is het ook heel belangrijk voor ze om te leren coderen, om zo ook betere kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Gelukkig is er steeds meer speelgoed dat kinderen hierbij kan helpen, op school zoals met de bee-bots maar ook voor thuis en in verschillende prijsklassen en voor verschillende leeftijden. Tijd dus voor een overzicht van dit speelgoed en voor welke leeftijd het geschikt is.

Er kleeft ook een nadeel aan deze technologische ontwikkelingen. Zo ontstaan er uitdagingen rond de lichamelijke conditie van de kinderen en er ontstaan ook problemen met de fijne motoriek – simpelweg omdat ze niet meer leren hoe je kleurpotloden gebruikt of hoe je met blokken speelt.

Waarom is coderen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen?

Zoals ik omschreef, kun je in de toekomst niet meer zonder technologie. Zo schatte een studie van de ING onlangs dat in dat 35% van alle banen kans maakt om geautomatiseerd te worden en te verdwijnen. In sommige sectoren zal het een waar slagveld zijn. Een studie van de universiteit van Oxford schat dat de kans dat winkelbedienden binnen de 10 jaar vervangen worden door technologie op 92%. Dat betekent echter niet dat er voor onze kinderen geen werk meer zal zijn. Er zullen veel nieuwe banen ontstaan waarvoor programmeren en ICT-kennis cruciaal zullen zijn. Nieuwe jobs waar een tiental jaar geleden nog niet eens sprake van was. Denk aan een 3D-printer design specialist, een drone dispatcher of een neuro-implant technician. Daarom is het belangrijk dat kinderen daar al vroeg mee in aanraking komen.

Het kunnen gebruiken van apps en andere technologieën is één, het is ook fijn om te begrijpen hoe het werkt. Zodat je niet alleen bezig bent met het passief gebruiken, maar het ook actief kan inzetten. Een bit, teken in een stukje code, bestaat uit 8 1-tjes of 0-tjes. Samen geven ze een bepaalde lading. Bij het coderen schrijf je dus heel veel van die 1-tjes en 0-tjes achter elkaar. Ik weet niet of het toeval is, maar Co de rups heeft standaard ook 8 elementen die je al dan niet kan toevoegen om de rups een opdracht te geven. Zo leren ze op jonge leeftijd al te coderen en te programmeren. Niet zozeer met bits en bytes, ze moeten tenslotte eerst leren schrijven. Maar wel de manier van logisch nadenken die erachter zit. Het is namelijk een heel andere manier van beredeneren. Je moet namelijk heel gedetailleerd bedenken wat je precies wilt en hoe dat geprogrammeerd zou kunnen worden.

Steve Jobs zei het al in duidelijke bewoordingen: ”Everybody in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think.” Joek van Montfort verwoordt het eigenlijk nog mooier en zegt: “Programmeren, de kunst om je verbeelding om te zetten naar iets glashelders, is uitermate zinvol om op de basisschool te introduceren. Het is een extra vorm van expressie die taal en denken stimuleert. Het moedigt niet alleen uitproberen aan, maar ook de wil om probeersels net zo lang te verbeteren tot de missie is volbracht.” Het nut van programmeren zit tenslotte niet alleen in het eindresultaat zoals de app, website of andere toepassing.

Door het leren programmeren leert je kind vaardigheden waar ze in heel veel andere beroepen ook veel baat bij hebben. Denk aan vaardigheden als:

  • Creatief en logisch denken
  • Ruimtelijk inzicht
  • Probleemoplossend vermogen
  • Structureren
  • Samenwerken

Neelie Kroes is de eurocommissaris voor ICT en Telecom en onder andere initiatiefnemer van de Europese codeweek. In deze video legt ze uit waarom leren programmeren belangrijk, maar vooral ook leuk en spannend is. “Het programmeren zelf is leuk en spannend, maar dat is nog niets vergeleken met wat je er uiteindelijk allemaal mee kunt doen. Leren programmeren is zoals geheim agent worden. Je zult dingen kunnen begrijpen waarvan vele anderen niet eens weten dat ze bestaan.” Zij benadrukt ook heel erg dat coderen niet alleen voor jongens is, wat nog vaak gedacht wordt, maar zeker ook voor meisjes.

Coderen / programmeren speelgoed voor peuters

Co-De-Rups Fisher Price

Met Co-de-Rups leren de allerkleinsten spelenderwijs programmeren.  Co-de-Rups is een van de nieuwere educatieve speeltjes van Fisher-Price en winnaar van Speelgoed van het Jaar 2016. Dit speelgoed gaat een stap verder dan het leren van ABC’s en 1-2-3-‘s: het leert kinderen zelfstandig denken. Het stimuleert vaardigheden voor de 21ste eeuw, zoals nieuwsgierigheid, experimenteren en probleemoplossing op manieren die kinderen nog niet kenden. Je kleintje ontdekt spelenderwijs steeds weer nieuwe mogelijkheden. Ze leren oorzaak en gevolg. Stimuleert de leergierigheid, nu en later.

Jongere kinderen zullen al veel plezier beleven aan het verwisselen van de segmenten en te ontdekken dat de rups zich dan anders gaat bewegen. Oudere kinderen zullen gaan experimenteren om uit te zoeken hoe ze zelf het gedrag van de rups kunnen sturen. Dat vraagt uitproberen, waarnemen, en goed nadenken over wat elk segment bijdraagt aan het bewegen van de rups.

Co-de-Rups stimuleert het abstract en technisch redeneervermogen. Het leert een kind veronderstellingen te maken over de functie van de verschillende segmenten en door experimenteren te kijken of de veronderstelling juist was of niet. Vervolgens kan het kind de verworven kennis gebruiken om het gedrag van de rups naar zijn/haar hand te zetten – in feite te programmeren.

Experimenteren gaat vaak met vallen en opstaan, en kan dus ook tot frustraties leiden wanneer niet alles verloopt als gepland. Vooral bij jongere kinderen zal een stuk begeleiding door een ouder af en toe nodig zijn. Dit speelgoed zal waarschijnlijk ook het oorzakelijk redeneervermogen op andere terreinen bevorderen. Vooral kinderen die graag technische zaken doorgronden zullen aan Co-de-Rups – ook na 5 jaar – veel plezier kunnen beleven.

Meer informatie vind je