Skip to Content

Het Rijksvaccinatieprogramma – wat kan ik verwachten?

Het Rijksvaccinatieprogramma – wat kan ik verwachten?

Er is de laatste tijd nogal wat om te doen, wel of niet je kind laten vaccineren? Het is nu inmiddels zo ver gekomen dat er kinderdagverblijven zijn die niet-gevaccineerde kinderen mogen weren.

Maar wat houdt het Rijksvaccinatieprogramma nu precies in en waarom zijn sommige mensen zo fel tegen vaccineren?

De inhoud van het Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (hierna RVP) is in 1957 opgericht door de Nederlandse overheid. Het RVP is ingevoerd om daarmee Nederlandse kinderen te beschermen tegen infectieziekten die over het algemeen een ernstig verloop, en soms dodelijke afloop, kennen. Alle kinderen in Nederland krijgen na de geboorte via het CJG een set oproepkaarten.

Vaak heeft de vaccinatie een dag verhoging als bijwerking. Lekker op tijd instoppen in het huisjesbed en de volgende dag weer als nieuw. Deze vaccinaties worden volgens een bepaald programma, het RVP dus, op vaste leeftijden tijdens het consultatiebureaubezoek gegeven.

Een overzicht van de leeftijden en bijbehorende vaccinaties:

  • 3 maanden: twee prikken in het bovenbeen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP), hib-ziekte, hepatitis B en pneumokokkenziekte
  • 5 maanden: een herhaling van de vorige vaccinatie
  • 11 maanden: wederom een herhaling van de vorige vaccinatie
  • 14 maanden: twee vaccinaties, één tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) en één tegen meningokokken
  • 4 jaar: DKTP-vaccinatie
  • 9 jaar: BMR en DTP, de kinkhoestvaccinatie hoeft niet meer op deze leeftijd
  • 12/13 jaar: meisjes kunnen worden gevaccineerd tegen HPV, het virus wat baarmoederhalskanker kan veroorzaken
  • 14 jaar: meningokokken, tegen hersenvliesontsteking

Zwangere vrouwen kunnen zich tijdens de zwangerschap laten inenten tegen kinkhoest. Deze antistoffen komen via de placenta bij de ongeboren baby.

Kies je ervoor om dit niet te doen, dan zal de baby een extra vaccinatie krijgen als hij of zij 2 maanden oud is.

Voor- en tegenstanders van vaccinatie

Enkele jaren geleden volgde je gewoon het RVP. Prikken, een knus plekje maken in het kinderbed met huisje of lekker bij mama liggen en de volgende dag weer fris, fruitig, en gevaccineerd.

En laten we duidelijk zijn, dit is niet verplicht. De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die aangeven tegen (deze of iedere vorm van) vaccineren te zijn.

Voorstanders zeggen te willen blijven vaccineren om hun kindje te beschermen tegen dergelijke ziekten en daarmee de ziekten permanent uit de samenleving te weren. Anderen zeggen dat er overbodig veel gevaccineerd wordt.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken claimt dat veel ziektes al ver voor de invoering van het RVP waren verdwenen door het hanteren van goede hygiëne, met andere woorden: het RVP was destijds al een overdreven maatregel.

In de omringende landen wordt er ook veel minder gevaccineerd dan in Nederland.

Daarnaast zijn mensen die tegen vaccins zijn van mening dat het vaccineren bij veel kinderen voor ernstige handicaps hebben gezorgd. Zeker ook het vaccin tegen HPV bij meisjes is omstreden.

Het is nog altijd een vrije keuze om niet te vaccineren, maar kinderdagverblijven mogen er nu wel voor kiezen niet-gevaccineerde kinderen te weren om daarmee andere kinderen, die bijvoorbeeld nog niet alle vaccinaties hebben gehad, te beschermen.

Hierom is bij de tegenstanders veel weerstand. Het is echter juist de vaccinatiegraad, het aantal gevaccineerden, die ervoor zorgt dat de infectieziekten wegblijven of minder erg zijn.

Redactie Mamaliefde