Skip to Content

Laptop kopen voor school / studie? Wat is de beste laptop?

Laptop kopen voor school / studie? Wat is de beste laptop?

Afgelopen week werd in het nieuws bekend dat de digitale kennis onder leerlingen op de basisschool onder de maat is. Tenminste, dat is gebleken uit onderzoek van DUO onderwijsonderzoek & advies dat afgenomen is onder meer dan 5000 leerkrachten, ICT-coördinatoren, schoolredacteuren en schoolbestuurders.

Het onderzoek werd aangevraagd door het ECP, het platform voor de informatiesamenleving. De digitale geletterdheid van de leerlingen wordt door de leraren van de scholen op een 4,9 (op een schaal van 1 tot 10) geschat.

Digitale geletterdheid onder kinderen blijkt onder de maat.

Onderwijs vanaf je laptop? Waar moet je op letten bij het aanschaffen van een laptop kind? Eén van de redenen die er wordt genoemd voor deze lage score is dat er geen materiaal voorhanden is.

De voorzieningen op het gebied van ICT zijn beperkt op de basisschool, blijkt uit het onderzoek. Er is met name een tekort aan apparatuur, zoals smartphones, tablets, laptops en computers en wat er wel is, is verouderd.

Voor de scholen is het lastig om mee te gaan in de digitalisering. Scholen genieten geen enorm budget om te kunnen investeren in allerlei dure en geavanceerde lesmaterialen ook al komt het nog zo ten goede van het kind.

Het onderwijs bevindt zich in een transitiefase, de overgang van onderwijs uit boeken naar gedigitaliseerd onderwijs. Helaas blijkt dat de financiële steun vanuit de overheid voor scholen daar nog niet in meegaat zoals in dit artikel is te lezen.

Ouderbijdrage

Steeds vaker wordt er van ouders gevraagd om de kinderen van een laptop te voorzien. Dit is niet zomaar een uitgave die even gedaan wordt. Er wordt hiervoor een beroep gedaan op de vrijwillige ouderbijdrage. Maar niet alle ouders kunnen dit permitteren.

Gelukkig zijn er wel andere mogelijkheden om toch je kind ook van een laptop te voorzien. Soms kunnen kinderen de laptop van school in bruikleen nemen. Ook kunnen ouders in sommige gevallen bij de gemeente aankloppen voor een bijdrage.

Helaas verschilt het sterk per gemeente in hoeverre ze daarin willen tegemoetkomen. Tot slot, bestaat er ook nog Stichting Leergeld. Zij zullen kijken in hoeverre ze alsnog kunnen helpen om je kind te laten meedoen.

Basisschool versus Middelbare school

Tussen de basisschool en de middelbare school is er wel een verschil in onderwijs wat betreft digitale geletterdheid. Op de basisschool maken kinderen vanaf groep 3 op spelenderwijs kennis met digitale geletterdheid.

Naarmate je in de hogere klassen komt, worden de computer en de iPad of snappet steeds vaker als hulpmiddel ingezet. Maar in dit geval voldoen de voorzieningen van de school of de laptop thuis van paps of mams nog wel.

Helaas, wordt volgens meer dan de helft van de leraren (56%) er niet planmatig gewerkt aan het digitaal geletterd maken van de kinderen.

Op de middelbare school zie je dat het vaak als een verplicht hulpmiddel voor de leerling wordt gezien. Dit tot frustratie van de ouders die zich tot dit soort uitgaven over de kop moeten werken. Je leest soms zelfs al dat er van de middelbare scholieren wordt verwacht dat ze een Mac aanschaffen.

Waar op letten bij het aanschaffen van een laptop?

Wanneer je dan toch over moet gaan tot de aanschaf van een laptop voor je kind zijn er een aantal aandachtspunten waar je op moet letten.

  • Handzaam: Aangezien je kind veel onderweg is met de laptop, is het van belang dat het een lichtgewicht laptop is. Er wordt aangeraden om max. 1,7 kilogram te hanteren voor het gewicht van de laptop.
  • Goed geprijsd: Kinderen zijn niet altijd even zuinig op hun spullen. Je wilt er dus niet te veel geld aan kwijt zijn.
  • Stevige laptop: Ondanks dat het een lichtgewicht laptopje moet zijn, wil je ook dat het tegen een stootje kan. Wanneer je kind zijn tas in de hoek gooit, moet de laptop daar wel tegen kunnen.
  • Laptophoes: Om dat stootje op te kunnen vangen, is het zeker raadzaam om er een hoes bij te kopen.
  • Batterijduur: Het is wel handig als de laptop een paar uur zonder adapter kan. Minimaal 4 uur is wel een vereiste.
  • Geen poespas: In principe heeft jouw kind nog geen ingewikkelde programma’s nodig of zal het al uitgenodigd worden tot geavanceerde designwerkzaamheden. Een simpele laptop zal dus volstaan voor de werkzaamheden die op school uitgevoerd worden. Dat scheelt ook weer in de kosten.
  • IPad of laptop: Vaak wordt er op school gevraagd om de mogelijkheid van een toetsenbord, en dan is een laptop toch meer geschikt.
  • Optie tweedehands? Eventueel kun je ook nadenken over een tweedehands apparaat. Hier zitten ook nadelen aan, zoals dat je niet weet wat je koopt en vaak heb je geen garantiemogelijkheden meer. Het voordeel van een tweedehands is dat je een laptop kan kopen uit een hogere klasse met meer mogelijkheden.

Geschikte laptops voor op school vind je onder andere bij;

Vraag het na bij de school en je omgeving

Voordat je overgaat tot aanschaf van de apparatuur, is het verstandig om eerst op onderzoek uit te gaan.

Vraag vooral ook aan de school wat het doel is van de laptop en hoe vaak ze verwachten dat ze het zullen gebruiken. Of dat ze een bepaald model adviseren of juist afraden om te voorkomen dat je straks toch een ander model moet kopen.

Als het af en toe is, dan is de aanschaf van een laptop misschien niet eens nodig. Blijkt het wel nodig te zijn, dan zou je ook bij de school kunnen navragen of ze met een leverancier contact hebben.

Wellicht kun jij ook via hen (met korting) bestellen. Tot slot, vraag wat de andere ouders hierin gaan doen. Kopen zij een laptop en welke schaffen zij dan aan?

Er is hoop, toch Minister Slob?

Het zou mooi zijn als de overheid de digitalisering in het onderwijs zou ondersteunen. Gelukkig is er hoop. De landelijke kerndoelen zoals ze nu zijn geformuleerd voor het huidige curriculum zijn verouderd. Daarom wordt er sinds het voorjaar 2018 gewerkt aan kerndoelen waarmee het nieuwe curriculum wordt vormgegeven.

9 Leergebieden worden hiervoor vernieuwd of herzien en onder een van die leergebieden valt digitale geletterdheid.

Op 10 oktober worden de plannen door de 9 teams van de 9 leergebieden gepresenteerd aan minister Arie Slob. Deze zullen de basis vormen voor de herziening van de kerndoelen van het nieuwe curriculum.

Laten we hopen dat dit ervoor gaat zorgen dat de scholen nu wel de steun krijgen om de transitie te maken naar gedigitaliseerd onderwijs.

Redactie Mamaliefde