Skip to Content

Het nut van familie opstellingen (en de kritische geluiden hierover)

Het nut van familie opstellingen (en de kritische geluiden hierover)

Een manier om achter patronen in je leven te komen, is door een therapeutische sessie te boeken die je familieopstellingen bloot legt. Dit kan op verschillende manieren zijn.

Het doel is dat je een stuk bewustwording over de meest intieme relaties in je leven krijgt. Als ook een andere manier om met gebeurtenissen om te gaan. Deze worden steeds populairder zoals je in dit artikel van de Trouw kan lezen.

We leven tenslotte in een tijdsgeest waarin we telkens op zoek zijn naar het verbeteren van ons zelf. Maar ook dat we willen groeien in ons karakter, lifestyle en dat we zaken die niet goed zijn voor onze gezondheid aanpakken. Dus ook stress.

Het kan veel stress geven als je merkt dat je in relatie met anderen mensen tegen bepaalde problemen oploopt. Je vindt het bijvoorbeeld lastig om voor jezelf op te komen of je wordt snel boos en dan raak je de controle kwijt.

Eigen ervaring familieopstellingen

Voor dit artikel heb ik toevallig net zelf een sessie van familieopstellingen meegemaakt. De therapeute vroeg me eerst naar mijn jeugd en opvoeding. Daarna had ze playmobilpoppetjes.

Eentje stond voor mij als ‘jong kind’ en ook had ze een poppetje voor mijn vader, moeder, zus en andere naaste familieleden.

Door de manier waarop de playmobilpoppetjes neergezet worden, kun je ook een rol eraan verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld als oudste kind in een gezin je altijd verantwoordelijk voelen om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt.

Iets wat je in je werk en eigen gezin nog steeds hebt, waardoor je jezelf voorbijloopt als dit zonder gezonde grenzen voor jezelf gaat.

Bij mijn sessie ging het er kort over om de relaties tussen de familieleden inzichtelijk te maken. Er is een bepaald patroon waar iedereen in betrokken is. Zo kan er agressie en / of onveiligheid in een gezin zijn, dan heeft iedereen een manier om met deze situatie om te gaan.

Dit wordt ook wel ‘coping’ genoemd. De één gaat pleasen, de ander wordt juist recalcitrant en een ander vlucht.

Grondlegger van familieopstellingen

De Duitser Bert Hellinger is de grondlegger van de therapie, familieopstellingen. Inmiddels is deze therapievorm niet alleen in Duitsland bekend, maar ook andere landen nemen zijn leer over.

Over de persoon Bert Hellinger klinkt wel kritiek. Zo heeft hij in een boek zich rechtstreeks tot Hitler gewend met empathische gevoelens jegens hem. En noemde hij de Duitse soldaten ‘helden’. Ook zijn gedachtegang over incest is anders dan de gemiddelde volwassene.

Hoe werkt familieopstellingen?

Het kan met playmobilpoppetjes uitgespeeld worden, maar vaak wordt dit met volwassenen nagespeeld. 1 van de deelnemers brengt een probleem of vraagstuk in. De therapeut zet andere deelnemers op een bepaalde plaats in de ruimte.

De andere deelnemers beelden de naaste familieleden van de vragensteller uit. Deze worden ook wel de ‘representant’ genoemd.

Familieopstelling is erop gericht om zonder veel praatsessies en woorden zichtbaar te maken welke plek je op dit moment in je leven inneemt. Zo worden verbanden zichtbaar en ook manieren hoe je hiervan los kunt komen.

Aan de hand van de hulpvraag bepaalt de therapeut wie waar komt te staan. Zo kun je naar elkaar toe kijken, van elkaar afgedraaid staan, elkaar niet aankijken of juist te dicht op een ander staan.

De gemiddelde duur van een familieopstellingsessie

Het is lastig om een exacte duur van een sessie te geven, omdat hier tijdsverschil in zit. Gemiddeld duren de meeste familieopstellingsessies tussen de 1 en 1,5 uur.

Wie horen bij een familiesysteem?

Onder het familiesysteem worden je meest nauwe banden uit het gezin van herkomst bedoeld. Denk aan je ouders, grootouders, broers, zussen en eventueel nichten/ neven waar je veel contact mee had.

Daarnaast worden ook het land van herkomst, je leef- en woonomstandigheden en geloofsovertuiging vaak meegenomen. Dit omdat ze samen maken tot wie je nu geworden bent.

Bestseller van eigen bodem over familieopstellingen

Els van Steijn heeft een boek geschreven over familieopstellingen. Zij is zelf coach en haar boek is een grote bestseller geworden. Het boek heet: ‘De fontein, vind je plek’. Ze geeft hierin praktische tips en handvaten om (hardnekkige) patronen in je leven te doorbreken

. Die onzekerheid, je perfectionisme, het gevoel dat je er niet bij hoort.. Het kunnen allemaal patronen zijn die je als mens tegenhouden om optimaal te groeien.

Zelf een familieopstelling organiseren?

De sessie doet heel wat met je. Je gaat nadenken over de meest intieme relaties die je hebt en dat brengt een scala aan emoties met zich mee. Zo kun je behoorlijk vermoeid zijn na een sessie.

Het is ook confronterend, te weten waarom je doet wat je doet. En ook wel confronterend omdat je soms veel meer lijkt op een familielid dan je wilde of wist.

Daarom is het verstandig om dit altijd onder begeleiding van een gecertificeerde therapeut te doen. Deze weet welke vragen het beste zijn om te stellen en kan tips geven om de patronen niet alleen inzichtelijk te maken, maar ook een weg hoe je kleine stapjes kunt maken naar verandering.

Wees in ieder geval mild voor jezelf. Bij familieopstellingen komt ook veel acceptatie kijken. Je kiest je eigen gezin van herkomst niet uit, maar je hebt wel zeggenschap over je toekomst en het hier en nu.

Mirjam de Stigter