Dat kinderen buiten spelen is allang niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende inrichting van de buitenruimte is de tijd die kinderen buiten spelen flink afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder vaak en minder lang buiten spelen.

Voordelen buiten spelen

Thema winter; activiteiten en spelletjes voor peuters, kleuters, school en bso - Mamaliefde.nl

Buiten spelen kent veel positieve effecten. Het heeft een positieve invloed op de gezondheid van kinderen in het algemeen en op de ontwikkeling van motorische vaardigheden in het bijzonder. Kinderen kunnen door buiten spelen goed leren bewegen. Ook heeft het een positief effect op het zicht van kinderen: door veel dichtbij te kijken, kan er bijziendheid ontstaan.

Daarnaast kunnen kinderen sociale vaardigheden oefenen. Het blijkt dat kinderen in bewegingssituaties beter emoties van anderen kunnen inschatten, ze sterker in hun schoenen staan en beter conflicten kunnen oplossen. Ook heeft buiten spelen een positieve invloed op het welbevinden van kinderen. Ze kunnen zich los maken van school of het gezin, ze ervaren de omgeving, kunnen hun hoofd leeg maken en samen spelen of juist even alleen zijn. Er zijn geen regels of verwachtingen waaraan ze moeten voldoen.

Pedagogisch professionals en begeleiders in de kinder- en buitenschoolse opvang kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren en organiseren van buitenspelen. Het blijkt dat het loont om te investeren in buitenspelen. Zij hebben de inhoudelijke en pedagogische vaardigheden om kinderen plezier te laten beleven met buitenspelen.

In de zomermaanden spelen kinderen gemiddeld 17 uur per week buiten; in de koude maanden is dat slechts 8 uur gemiddeld. Verder weten we dat jongens meer tijd aan buitenspelen besteden dan meisjes. En dat kinderen in een stedelijk gebied minder buiten spelen dan kinderen in niet-stedelijke gebieden.

Buiten spelen

Ook als ouders kun je stimuleren dat kinderen meer buiten gaan spelen. Zorg er dan voor dat de activiteiten aansluiten bij de leeftijd en de interesse van de kinderen, zorg voor variatie in bewegen en dat kinderen nieuwe vaardigheden kunnen ontdekken.

Overweeg om zelf setjes geschikte kleding voor de kinderen aan te schaffen. In de winter is naar buiten gaan een extra uitdaging. Het is koud en nat, wat de drempel verhoogt. Slecht weer is een van de belangrijkste belemmerende factoren. Betaalbare regendichte kleding vind je onder andere bij Decathlon.

Andere factoren die veel genoemd worden zijn een voorkeur voor andere speelmogelijkheden zoals gamen, te veel verkeer, te weinig speelplekken en te weinig andere kinderen om mee te spelen. Ook vinden ouders buiten spelen minder veilig.

Lees ook

Redactie Mamaliefde